Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 4 статті
Запропонувати свій переклад для «торфовище»
Шукати «торфовище» на інших ресурсах:

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Карьер – кар’є́р (-ра), ко́пня;
• к. выработанный
– к. ви́браний;
• к. глинистый
– гли́нище;
• к. известковый
– вапни́ще;
• к. каменный
– кам’яни́ще;
• к. меловой
– кре́йдище;
• к. песчаный
– піско́вище;
• к. соляной
– солони́ця;
• к. торфяной
торфо́вище.
Торфовик, торфяное болототорфо́вище.
Торфяник, -ница (рабочий) – торфівни́к (-ка́), торфівни́ця;
• т., торф. болото
торфо́вище.
Торфяной – торфо́вий;
• т. машина
– торфиноро́бка;
• т. карьер
торфо́вище, торфоко́пня.

Запропонуйте свій переклад