Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 14 статей
Запропонувати свій переклад для «травник»
Шукати «травник» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Герба́рий – герба́рій, зільни́к, травни́к.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ГАЗО́Н (трав’яний лужок) укр. травни́к.
ЛУЖА́ЙКА (газон) травни́к.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Травник
1) (
луг) травни́к, -ка́;
2) (
гербарий) зільни́к, -ка́, герба́рій, -ія;
3) (
настойка) трав’я́нка, -ки.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Копри́вник, копривня́ктравник.
Співа́к, -ка́ и співа́ка, -ки –
1)
певец;
2)
певчий;
3) (
пт.) травник.
Травня́к, -ку́ – (настойка) травник.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Копри́вник и копривня́к, -ка, м. Травникъ, Sylvia. Вх. Уг. 246. Вх. Лем. 427.
Співа́к, -ка́, м.
1) Пѣвецъ.
Співак, танцюра на всі руки. Котл. Ен. IV. 11. Так ось коли побачив співака! яка мальована та штучна птиця. Греб. 391.
2) Пѣвчій.
3) Названіе собаки. Kolb. І. 65.
4) Пт. Sylvia, травникъ. Вх. Пч. II. 14. Ум.
Співа́ченько, співачо́к. Федьк. І. 28. Півничок-співачок. Мнж. 3.
Травни́к, -ка́, м. Мѣсто, поросшее травой. Стану з тобов до слюбоньку на травнику-билиску. Гол. IV. 167.

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Achillea millefolium L.дереві́й звича́йний (Сл, Ру); дереві́й кріва́вник (Вх6, Мл), деревінь крівавни́к (Вх1, Вх2, Вх3); білоголо́вник (Рг1, Ан, Пс, Ду, Ів, См, СбСД, ПД, СЛ), бужде́рево (Гб2ГЦ), гребі́нчики (СбСД), греча душиста (Го2СЛ), гулявиця (АнПД), дев’я́сень (СбЗК), дервей (АнСД), де́рвінь (СбДС, ГЦ), дереве́й (Ав, Ln, Мн, Ян1, Ян4, Сл, СбСТ, ДС), деревей польовий (АнСД), деревень (Во, HlБУ), деревець (См), дереви́й (Гб, СбПЦ, ДС, ГЦ), деревик (АнСЛ), деревиця (Tl), де́реві́й (Гв, Чн, Вх, Рг1, Ср, Ан, Пс, Gs, Жл, Вх1, Шх, Гр, Ян1, Ду, Ів, Сл, Mk, Ос, Ук, Гб, Кч, Мг, Сб, Дми, Коб, ЯнаЗАГ), де́реві́й бі́лий (Ан, Сб, КобСД, ГЦ), деревій болотній (Пс), деревій боло́тяний (Вл), деревій женський (Ан), деревій мужеський (Сл, ОсСД, СЛ), деревій польовий (КрСД), деревій степовий (Вл, Пс), дереві́нь (Вх, ЖлДС), деревляни́к (См, МгЗК), деревни́к (Шх, Кч, Мг, СбБО, ГЦ, ЗК), деревни́к бі́лий (ШхГЦ), дерев’я́нка (СбПЗ), деривій (Ан), дирвій (АнСД), диревец (Км), дірве́й (СбДС), драпка́чики (СбПЦ), дри́вінь (СбДС), загазьовка (HlБУ), за́яча трава́ (Сл, СбСТ, СЛ), зеленець (Вх, Вх1, MkДС), зрадни́к (ОнБО), ка́шка (См, СбСД, СТ, ПД, ВЛ), керва́вни́к (Вх7, Mk, ГтПД, ДС, ЗК, ЛМ), кирвавник (ГбЛМ), кирвавочник (См), коломийка (См), кону́фер (КобГЦ), корвавник (См), кравни́к (MjПД), крвавник (Гв, Нв, Hz, Рг1, Пс, Mk, См, ЯнаСТ, ПД, ВЛ, ДС), кревавник (Км), кре́чка (Вх7БУ), крива́вни́к (Сл, Mk, Ук, Бк, Рм, Мг, Сб, КобВЛ, ПЦ, ПЗ, ДС, БУ, ЗК), кріва́вник (Вх, Жл, Ум, Ду, Ів, Сл, ОсПД, ВЛ, ЛМ), крівавник звичайний (Сл), кріва́вниця (Вх, Жл, Вх1ДС), крова́вник (Во, Ан, Мн, Шх, Mk, Ук, Бк, Сб, ПокПД, ВЛ, СЛ, БУ, ГЦ), крованик (АнВЛ), кровляни́ця (ГтЗК), кро́вни́к (Вх5, Вх7, Гд, Mk, Бк, Он, См, Кч, Мг, Сб, КобПД, ДС, БУ, БО, ГЦ, ЗК), кровопу́ски (СбДС), кровоспирач (См), кров’яни́к (МгЗК), кров’я́нка (КчБО), лабужда́н (КобГЦ), матери́нка (СбСТ), ма́точник (СбДС), мокре́ць (Mk, См, СбВЛ, ДС, ГЦ), моращівник (Км), мо́рква ди́ка (МалЗК), мо́рков ди́ка (МгЗК), морковник (АнСЛ), морковни́ця (МгЗК), морков’я́нка (МгЗК), морков’я́ть (Нв, ДуЛМ), муральник (См), мурачуник (См), мурашківни́к бі́лий (КобГЦ), мура́шник (Гт, СмЗК), мурашничо́к (ГтЗК), мура(я)щаник (Км), мура(я)щівни́к (Вх7, Ощ, Гд, Mk, Км, Гт, Он, Мг, Кар, КобБО, ГЦ, ЗК), муращільни́к (МгЗК), муращу́ (МгГЦ), муращульни́к (МгЗК), муращуник (Км), мурущун (См), мурющувник (Км), муряжни́к (СбЗК), мурянга (Км), мурянджник (См), мурянча (См), мурянчни́к (МгЗК), му(о)рящівни́к (Сб), мурящульник (См), пижмо собаче (СлПД), пижмочка (См), підбі́л (Ос, См, СбПЦ, ПС, ПЗ, ГЦ), пі́жма (СбСТ), подбі́л (Ан, Os, СбПЦ, ПС), подбілка (АнПС), пу́дбіль (МгЗК), пупки дівочі (Км), райник (ГбЛМ), ранник (Gs, СмВЛ, ДС), ри́бка (СбСТ), рома́шка (МгЗК), ру́мер (Вх7СЯ), румеч (См), руми́н (МгЗК), серберез (АнПС), серпівни́к (Он, См, СбДС, БО), серпі́й (Вх6, Вх7ДС), серпник (Жл, Вх6, Вх7, Он, КчДС, БО), серпори́з(ник) (Лс2, Сб, КобПЦ), серпорі́з (Рг1, Ан, Пс, Вх6, Вх7, Ду, Ів, Сл, Mk, Лс2, Рм, См, Мг, Коб, ЯнаСТ, ВЛ, ПЦ, ЗК), серпорі́зник (Ос, КобПЦ, СЛ), тисячелисник (Во, LnСТ), тисяченець (Км), тисячоли́с(т)ник (Мг, Сб, МалСТ, ЗК), тисячоли́стик (СбПД), тисячо́літник (МгГЦ), травник (СбБО), хвіст ми́шачий (СбПД), хво́стик ми́шачий (МгГЦ, ЗК), чахоточна трава (Го2СЛ).

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Травни́къ = 1. травни́к (поросле травою місце). С. Ш. 2. зїльни́к, травни́к (д. Герба́рій) 3. травня́к, травнячо́к. С. Ш. (Насто́йка).
Герба́рій = зїльни́к, травни́к.
Сла́вка = пт. Sylvia atricapilla — кропи́вник, С. пестрогру́дка, S. nisoria — травни́к, С. сморо́динка, S. hortensis — підкропи́вник, С. говорунчикъ, S. Сіnеrеа — кропи́вник. Хар. Кайг.

Запропонуйте свій переклад