Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 3 статті
Запропонувати свій переклад для «троща»
Шукати «троща» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Кораблекруше́ниетро́ща, потро́щення, розбиття́, ава́рія корабля́, кораблеги́бель (-лі), кораблеги́н (-ну).
Потерпеть -ние – зазна́ти тро́щі, ава́рії (корабля́), кораблеги́ну.
Мы потерпели -ние – корабе́ль нам (наш) розби́вся, потрощи́вся.
Потерпевший -ние – розби́тий (потро́щений) корабля́нин, люди́на з розби́того (потро́щеного) корабля́, кораблеги́нець (-нця), кораблето́нець (-нця).
Мы, потерпевшие -ние – ми лю́ди з розби́того (потро́щеного) корабля́, ми – розби́ті (потро́щені) корабля́ни.
Круше́ние – розбиття́, тро́ща чого́.
-ние поезда – розбиття́ по́їзда.
Потерпеть -ние (о поезде, корабле, аэроплане) – розби́тися, потрощи́тися, зазна́ти розбиття́.
Потерпеть -ние на скалах, у берега – розби́тися об ске́лі; розби́тися край бе́рега (при бе́резі, у бе́резі).
Произошло -ние поезда – по́їзд розби́вся, потрощи́вся.
-ние произошло от столкновения поездов (кораблей) – розбиття́ ста́лося через сути́чку поїзді́в (кораблі́в).
Потерпевший -ние (о поезде, корабле, аэроплане) – розби́тий, поби́тий, потро́щений (по́їзд, корабе́ль, аеропла́н). [Дошки́ з поби́того корабля́ прибива́ло до бе́рега (М. Гр.). Це лю́ди з поби́того (потро́щеного) по́їзда (Звин.)].
-ние надежд – руйнува́ння (оконч. зруйнува́ння) наді́й (Єфр.).
Потерпевший -ние надежд – збезнаді́єний. -ние планов – заги́бель пла́нів.
Прут – прут (-та), (хворостина) хворости́на, хмизи́на, хвойди́на, рі́зка, дубе́ць (-бця́), (лозы) лози́на, (обычно орешника) лі́ска, (тальника) шелюжи́на, (о железном) прут, (жел. решетки) ґра́та, (для прожигания отверстий в дереве) жига́ло, (для вязания) (железн.) дро́тик, (деревян.) пру́тик. [Бог не кара́є пру́том (Номис). Взяв прут підска́куючи погна́в гу́си з обо́ри (Грінч. III). Тре́ба назла́мувати дубці́в з уся́кого де́рева (Грінч. I). Поплели́ ще ко́шики з хвойди́нок (М. Грінч.). Чухра́є різки́ з бері́зки (МУЕ)].
Пру́тья, соб. – пру́ття, хворости́ння, тро́ща, (тонкий мелкий валежник) хмиз (-зу). [Да помости́ла мости́ з клено́вої тро́щі (Радом. п.)].
Обильный -тьями (о дереве) – прутня́стий. [Нова́ ха́та вигляда́ла з-за рядка́ прутня́стих верб (Мирн.)].

Запропонуйте свій переклад