Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 69 статей
Запропонувати свій переклад для «трясця»
Шукати «трясця» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Брю́хо – че́рево, пу́зо.
Брю́хо отрастить – зачерева́тіти, запуза́тіти.
На брю́хе шёлк, а в брю́хе щёлк – на нозі́ сап’я́н рипи́ть, а в борщі́ тря́сця кипи́ть.
Плохо лежитбрю́хо болит – лихи́й схо́вок і до́брого споку́сить.
Брю́хом хочется – хо́четься аж-аж.
Затрясти́ и Затря́сть
1) затрясти́ кого́, що
и ким чим, затрі́пати ким, чим. [Його́ тря́сця затрясе́ (Пісня). Дух затрясе́ ним (Єв.). Затрі́пала мале́нькими ру́чками (Н.-Лев.)];
2)
безл. затрясти́, затруси́ти. [З’ї́хали на грудува́ту доро́гу, то так затруси́ло (Сл. Гр.)].
Зноби́ть – моро́зити, холоди́ти кого́, що; срвн. Моро́зить, Холоди́ть. [Зима́ вид (лицо) моро́зить, со́нце припаля́є (Грінч.)].
-би́т кого, безл. – хо́лодом бере́, моро́зом бере́, сту́дить, моро́зить кого́. [Сту́дить мене́ (Кам. п.). Мене́ аж моро́зило з тих гістери́чних ви́криків (Крим.)].
Его -би́т лихорадка – лихома́нка, тря́сця його́ трясе́.
Кафта́н – (крестьянский) чума́рка, капта́н (-на́), (мещанский) сукма́на, (казацкий) жупа́н, (расшитый золотом или из парчевой ткани) жупа́н-луда́н. [Бу́дуть куми́ у жупа́нах, побрати́ми у луда́нах (Грінч. III)].
-ны зелёны а щи не солёны – на нозі́ сап’я́н рипи́ть, а в борщі́ тря́сця кипи́ть (Номис).
Кафта́нец – чума́рочка, каптане́ць (-нця́), каптано́к (-нка́), сукма́нка, жупано́к (-нка́).
Колоти́ть
1) (
стучать) калата́ти, грю́[у́]кати, лупи́ти, гати́ти, гу́пати, вибива́ти, (диал.) лелу́щити, гамсе́ли́ти чим у що, чим по чо́му, об що. [Сторожі́ калата́ли усю́ ніч у бо́дню. Закрича́в Оме́лько і поча́в лупи́ть з усіє́ї си́ли кулако́м у две́рі (Н.-Лев.). Були́ за́мкнені в нас сіне́шні две́рі, і як не гру́кали, не впу́щено та й го́ді (Куліш). А ну, чи почне́ да́лі лелу́щить та гу́пати кулако́м у две́рі (Н.-Лев.). У бу́бон калата́йкою вибива́є (Херс.)].
-ти́ть зубом – зуба́ми кла́цати, цокоті́ти, вибива́ти.
-ти́ть лбом – покло́ни би́ти, стели́тися перед ким.
-ти́ть языком – молоти́ти (калата́ти) язико́м, ля́пати;
2) (
что) би́ти, товкти́, (разбивать) розбива́ти, трощи́ти що. [Трощи́в посу́ду, грю́кав у две́рі і в стіл кулако́м (Коцюб.)].
-ти́ть бельё (вальком) – вибива́ти біли́зну (шма́ття) праче́м.
-ти́ть вещи, посуду – би́ти, товкти́, трощи́ти ре́чі, по́суд; см. Разбива́ть.
-ти́ть воздух (языком) – бреха́ти на ві́тер, ля́пати язико́м, торохті́ти.
-ти́ть гвозди, колья – заганя́ти, би́ти, побива́ти цвя́хи́, кілки́.
-ти́ть денежки – грошву́ (гро́шики) збива́ти.
-ти́ть карту – рі́зати, би́ти, кри́ти ка́рту.
-ти́ть коноплю, лён – ті́па́ти коно́плю (точнее пло́скінь, ма́тірку).
-ти́ть ковры, одежду – вибива́ти килими́, о́діж.
-ти́ть налоги – вибива́ти, дої́ти, тягти́ пода́тки (з люде́й);
3) (
кого: кулаками, палкой) би́ти, побива́ти, лупи́ти, лупцюва́ти, (избивать) убива́ти, (образно) ба́нити, ту́зати, ті́па́ти, мотло́ши́ти лушпа́нити, дуба́сити, дубцюва́ти, гати́ти, гніти́ти, сади́ти, гнізди́ти, пі́жити, пі́рчити, пі́рити, тасува́ти, гамсе́ли́ти, креса́ти, (ш)па́рити, ги́лити, лу́щити, лелу́щити, духопе́лити, чеса́ти, чи́стити, туса́ти, стусува́ти, молоти́ти, кі́бчити, мости́ти, бу́х(к)ати, грі́ти, лата́ти, воло́жити, мере́жити, пра́ти, го́мшити, штапува́ти, шу́стрити кого́ по чо́му, у що, дава́ти затьо́ру, хло́сту, прочухана́, духопе́лу, -пе́лів, -пе́лків, парла́, шква́рки, ма́тланки, чо́су, ду́ху, духану́ кому́, годува́ти бе́бехами, стусана́ми, товче́никами, частува́ти кулака́ми, товче́никами кого́ и т. п.; срвн. Бить, Лупи́ть. [Я – лупи́ти її́, а вона́ товче́ своє́ (Крим.). Раз погла́дь, а по́тім хоч що-дня лупцю́й, – все сте́рплять (Л. Укр.). Небі́жчик Лесь, повіда́ють, убива́в її́ тя́жко за молоди́х літ (Франко)];
4)
-ти́ть себя – би́ти (лупи́ти) себе́; см. Колоти́ться 1;
5) (
трясти, приводить в дрожь) колоти́ти, би́ти, трясти́, ки́дати ким, кого́.
-ло́тит в виски – у виски́ га́ти́ть, у виска́х стуко́че.
В груди -тит – у гру́дях стуко́че.
Злость его -ти́ла – злість його́ трясла́.
Лихорадка его -тит – його́ тря́сця (лихома́нка) трясе́.
Коло́ченный
1) (
о вещах) би́тий, то́вчений;
2) (
кто) би́тий, поби́ваний, лу́плений, уби́ваний, ба́нений, ту́заний, ті́паний; мотло́шений и т. д. В темя не -ный – не гвіздко́м у ті́м’я би́тий.
Колоту́ха
1) (
удар) стуса́н (-на́), (побои) штовхани́, товче́ники (-ків);
2) (
драка, сумятица) колотне́ча, ко́лот (-ту);
3) (
колотовка) колоту́ха, коло́тниця;
4) (
лихорадка) тря́сця;
5) (
кушанье) колоту́ха, бо́втанка;
6) (
яичница) колоту́ха, коло́чена яє́шня.
Лихора́дить
1)
кому – ли́ха (зла) зи́чити кому́, зломи́слити на ко́го;
2)
кого – моро́зом (хо́лодом) бра́ти, моро́зити, студи́ти кого́.
Меня -дит – мене́ моро́зить, мене́ пропа́сниця (лихома́нка, тря́сця) трясе́ (тру́сить, б’є).
Лихора́дка
1) пропа́сниця, лихома́нка, тря́сця (-ці), трясо[а]ви́ця, трясу́чка, (
веснянка) весну́ха. [Добри́день, пропа́сниці! Єсть вас сімдеся́т сім (Чуб. I). Я на пропа́сницю неду́гував (Л. Укр.). Як же ся ма́єте по ва́шій лихома́нці? (Самійл.). Тря́сця на́шим ворога́м (брань) (Чуб.)].
Болотная -ка – боло́тяна пропа́сниця (тря́сця). [Смерть од боло́тяної тря́сці (Крим.)].
-ка с бредом – гаря́чка, (в)огневи́ця.
Гастрическая -ка – шлунко́ва́ трясови́ця.
Жёлтая -ка – жо́вта пропа́сниця, корчі́й (-чія́), пога́нка.
Изнурительная -ка – висна́жлива (виснажна́) пропа́сниця, гнітю́чка, гніту́ха.
Крапивная -ка – кропи́в’яна пропа́сниця; см. Крапи́вница 1.
Нервная -ка – нерво́ва пропа́сниця. [Катери́ну труси́ла нерво́ва пропа́сниця (Грінч.)].
Перемежающаяся -ка – перемі́нна пропа́сниця.
-ка бьёт, трясёт кого – пропа́сниця (лихома́нка, тря́сця) б’є, тру́сить кого́, ті́пає кого́ и ким. [Мене́ би́ла (труси́ла) пропа́сниця (Крим.). Ща́стя – як тря́сця, кого́ схо́че, того́ тру́сить (М. Вовч.). Злість ті́пала обома́, немо́в пропа́сниця (Коцюб.)].
-ка меня, его схватила – лихома́нка (тря́сця) мене́, його́ схопи́ла, напа́ла. [Мене́ тря́сця схопи́ла (Н.-Лев.)].
Дрожать как в -ке – труси́тися (тремті́ти), мов (як) у пропа́сниці (у лихома́нці, у тря́сці), мов з пропа́сниці; труси́тися, мов пропа́сниця (лихома́нка) б’є (кого́). [Вся труси́лася, мов з пропа́сниці (Грінч.)].
Лежать в -ке – лежа́ти в пропа́сниці (в лихома́нці), на пропа́сницю (на лихома́нку);
2) (
перен.: горячка) гаря́чка, лихома́нка.
Строительная -ка – будіве́льна гаря́чка (лихома́нка).
Нена́стье – него́да, непого́да, не́погі[о]дь, не́гі[о]дь (-годи), него́диця, (слякоть) сльота́ и (мн.) сльо́ти (р. сльот), (зап.) слота́, сло́ти, (диал.) слякота́, плю́та, чви́ря, пого́да, ум. него́дка, него́донька. [Без приго́ди, мов него́да, мину́ла мо́лодость моя́ (Шевч.). На него́ду дим сте́леться по землі́ (Звин.). Дуби́ до него́ди та бо́рвію зви́клі (Л. Укр.). У таку́ не́погодь Гриць лежа́в у свої́й пу́стці (Яворн.). Підско́чила не́годь: уночі́ лину́в вели́кий холо́дний дощ (Кониськ.). Ти йшов у вир, на тьму і сльо́ту (Сосюра). Чи в пого́ду, чи в сло́ту весе́лий іду́ на робо́ту (Чуб. V). Плю́та така́, що хоч за́раз гинь (Франко). У горо́ді су́хо, бо не було́ ще чви́рі (Основа 1862). І сніг іде́, і него́донька (Грінч. III)].
Будет, наступает, собирается -тье – на него́ду бере́ться (кладе́ться, йде́ться), зане(по)го́джується.
Наступило -тье – наста́ла него́да, пішли́ него́ди, зане(по)го́дилося, сльо́ти взяли́ся, засльоти́лося; срв. Занена́ститься. [Наста́в хо́лод, сльота́ та него́да не ті́льки в приро́ді, а й у се́рці (Коцюб.). Пішли́ него́ди, уда́рили холоди́ (Васильківщ.). Сльо́ти взяли́ся (Житомирщ.). Засльоти́лося, та й не на коро́ткий либо́нь час (Липовеч.)].
-тье прекратилось – не(по)го́да перейшла́, пересльоти́лося, (распогодилось) ви́годинилося, розгоди́нилося, ви́погодилося.
-тье стояло – не(по)го́да була́, чви́ря би́ла.
Быть бы -тью, да дождь помешал – на него́ду бра́лося, та сльота́ переби́ла.
К -тью соль волгнет – на него́ду сіль мокрі́є (вогчі́є).
Надоедлив, как -тье – в’ї́дливий, як (на́че) сльота́.
Наше счастьедождь да -тье – на́ше ща́стя, як (та́я) тря́сця (Приказка).
Не всё по -тью, будет и вёдро – не все него́да, бу́де й пого́да.
Сей в -тье, а убирай в вёдро – сій за него́ди (у него́ду), а збира́й за пого́ди (у пого́ду).
Озно́б
1) (
состояние) хо́лод, моро́з, осту́да;
2) (
ознобл. место) осту́да, за́морозень.
У него -но́б – його́ моро́зить (холоди́ть).
Лихорадочный -но́б – дригота́ (від пропа́сниці), тря́сця, трясави́ця.
Пола́
1)
см. Полови́на (в сложениине склон.) пів.
Пола́беды, пола́горя – пі́вбіди, півго́ря;
2) (
в одежде, палатке) пола́. [Соба́ка вхопи́в зуба́ми за по́лу: Відгорну́в по́лу в наме́ті].
-ла свёрнутая – запі́л, припі́л (-по́лу), запі́лля, припі́лля. [У запо́лі прині́с. Несе́ щось у припо́лі. Я́блук у запі́лля понабира́ли].
Продавать из-под -лы́ – з-під поли́ продава́ти.
Из -лы́ в -лу́ передать – з-під поли́ відда́ти.
Удариться (биться) об по́лы – вда́ритися (би́тися) в по́ли.
Продал лошадь и передал из -лы в -лу – прода́в коня́ й переда́в з рук у ру́ки (з поли́ в по́лу).
-ла́ об -лу́ – пола́ в по́лу.
От беды хоть -лу́ отрежь да уйди – від напа́сти хоч поли́ вріж, а втіка́й.
-лы коротает, а плечи латает – по́ли врі́зує, а пле́чі лата́є.
-лы шёлком подбиты, а закромы пусты – на нозі́ сап’я́н рипи́ть, а в борщі́ тря́сця кипи́ть.
-ла́ у стола – крило́. [Стіл з кри́лами. Спусти́ крило́ в столі́].

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Бить
1) (
поражать, наносить побои) бити, убивати, товкти, товкмачити, банити, тузати, лупити, лупцювати, лушперити, гамселити; (плетью, кнутом, розгою) батожити, пужити, лупцювати, шмагати, тяти, затинати, сікти, пірити, піжити, періщити, оперізувати, шпарити, чухрати, чесати, хвоїти, хворостити; (палкою, дубинкою) дубасити, дубцювати, гріти, окладати, молотити; (чём-л. тяжёлым) гатити, гнітити, садити, мостити, бити на олію, гніздити (в одно место); (коленом) колінити; (по физиономии, по роже) бити по лицю, бити по пиці, давати в лице, давати ляпаса, (ирон.) давати лящі по пиці; (немилосердно, нещадно) катувати, на забій бити; (о лошади: лягать) брикати, брикатися, хвицяти, хвицятися, хвицати, хвицатися; (лбом, рогами) буцати, буцкати, битися рогами; (в игре в лапту, ещё) гилити;
2) (
убивать скотину, домашнюю птицу) різати, колоти; (диких животных и зверей) бити, убивати;
3) (
раздроблять, разрушать) бити, розбивати, трощити, товкти;
4) (
вбивать) забивати;
5) (
давать посредством боя условный знак, ударять) бити, вибивати;
6) (
масло) колотити, збивати, (из семян) бити, забивати;
7) (
о болезни, сильном чувстве) тіпати, трясти;
8) (
стремительно течь, вырываться) бити, бухати:
бить баклуши, баклушничать – бити байдики; байдикувати;
бить в ладоши (рукоплескать, аплодировать) – [в долоні] плескати, в долоні бити (вибивати, ляскати);
бить [в] набат – бити (дзвонити) на сполох (ґвалт), (устар.) бити (дзвонити) в дзвони [на сполох, на ґвалт];
бить в нос (про острый запах) – шибати (бити) в ніс;
бить в одну точку – бити в одну точку; [міцно] триматися чогось одного; твердо стояти на чомусь одному;
бить в цель – бити (влучати, стріляти) в ціль, досягати (досягти) мети, осягати (осягнути, осягти) мету;
бить до полусмерти кого – бити кого мало не до смерті (доки теплий), бити та духу слухати (наслухати);
бить дубиной, палкой кого – дубасити (дубцювати, дрючкувати), відважувати кия (бука) кому (києм, буком кого), давати дрюка (кия, бука) кому, (образн.) мастити боки буковим салом;
бить ключем – джерели́тися, би́ти джерело́м, живо́ю ці́вкою (дзюрком);
бить кулаками кого – стусанів давати кому, стусанами гріти (частувати) кого, стусувати [кулаками] кого, давати буханів (товчеників) кому,товкти [кулаками] кого; кулакувати (кулачити) кого, (иногда) духопелити кого, духопелу (духопелів) давати кому;
бить масло – колотити масло, (із сім’я) бити (забивати) олію;
бить наверняка – бити напевне;
бить на слабую струнку – бити (вражати) в болюче (дошкульне) місце;
бить немилосердно, нещадно кого – катувати кого, локшити кого;
бить плетью (кнутом) кого – батожити (пужити) кого, давати батогів (нагаїв, канчків, малахаїв) кому;
бить по затылку кого – потиличника (потиличників, запотиличника, запотиличників, нашийника, нашийників) давати, потиличниками (запотиличниками, нашийниками) частувати (годувати);
бить по карману кого – бити по гаманцю (калитці, кишені) кого, кишеню трусити кому, змушувати на видатки (витрати) кого; (о ценах) кусатися;
бить поклоны – бити (класти, покладати) поклони, (ирон.) гріти поклони;
бить по нервам – бити по нервах (на нерви), дошкуляти, діймати до живого, (образн.) пекти в живе;
бить (ударять) по рукам – бити, ударити по руках; (о свидетеле) перебивати руки;
бить по чему – бити по чому, боротися проти чого;
бить себя в грудь – битися в груди, бити [себе] в груди;
бить сильно кого – бити дуже, бити скільки влізе (влазиться) кого, давати скільки влізе (влазиться) кому, бити не жалуючи кого, давати не жалуючи (не рахувавши) кому, давати духу кому, (изредка) давати затьору (табаки) кому, місити кого, (устар.) справляти бал кому, (образн.) бити так, що аж пір’я летить;
бить тревогу – бити (збивати) тривогу бити на сполох (ґвалт);
бить трепака – бити (вибивати, вистрибувати, садити, шкварити) тропака (дропака, гоцака);
бить хворостиной кого – бити дубцем кого, хворостити (хвоїти) кого, давати прута (лозини) кому, (устар.) давати хльору кому;
бить челом кому за что (благодарить) – чолом бити (давати) кому;
бить челом кому о чём (просить) – просити (прохати) ласки (милості) в кого; чолом давати’;
бить чем-либо тяжёлым – бити чимсь важким, гатити, гнітити, садити, мостити, трощити, гамселити;
бьёт лихорадка кого – пропасниця (лихоманка, трясця) б’є (трясе, трусить, тіпає, колотить) кого;
бьёт мой (его…) [последний] час (перен.) – приходить (надходить) на (для) мене (нього…) остання година (останній час), приходить (надходить) мені (йому…) остання година (останній час), приходить (надходить, настає, наближається) моя (його…) остання година (останній час), приходить (надходить, наближається) мій (його…) кінець, я (він…) доходжу (доходить…) [до] краю ([до] кінця), (разг.) приходить (надходить) моє до мене (його до нього…), (образн.) уривається нитка кому;
бьют и плакать не дают – б’ють і плакать не дають (Пр.); і деруть, і б’ють, і плакать не дають (Пр.);
бьют, как Сидорову козу – б’ють (товчуть, луплять, деруть), як Сидорову козу;
бьют не ради мученья, а ради ученья – доки не намучишся, доти не научишся (Пр.); піти в науку – треба терпіть муку (Пр.); до науки служать і буки (Пр.); не йде наука без бука (Пр.); нема науки без муки (Пр.); б’ють – не на лихо учать (Пр.);
в голове точно молотом бьёт – в голові наче ковалі кують;
жизнь бьёт ключом (образн.) – життя буяє (вирує, клекотить, кипить, шумує), життя грає (б’є) живою цівкою;
избитые плетью (кнутом) кони – збатожені коні;
кого люблю, того и бью – кого люблю, того й чублю (і б’ю) (Пр.); хто кого любить, той того чубить (згубить) (Пр.);
лежачого не бьют – лежачого не б’ють;
на что он бьёт? – на що він б’є?; на що він важить?; на що він ціляє (націляється)?; на що його думки націлені?;
сама себя раба бьёт, коль нечисто жнёт – сама себе раба б’є, що нечисто жито жне (Пр.); він сам собі руку січе (Пр.); ніхто тебе в петлю не тяг — сам в неї вліз (Пр.); зварив (заварив) кашу, так і їж (Пр.); купили хріну — треба з’їсти (Пр.); бачили очі, що купували,— їжте, хоч повилазьте (Пр.); плачте очі, хоч повилазьте: бачили, що купували,— грошам не пропадать (Пр.).
[Всім старшинам тут без розбору, Панам, підпанкам і слугам Давали в пеклі добру хльору (І.Котляревський). Натиснули і напустились, Рутульці кинулись на вал, Троянці, як чорти, озлились, Рутульців били наповал. Тріщали кості, ребра, боки. Летіли зуби, пухли щоки, З носів і уст юшила кров: Хто рачки ліз, а хто простягся, Хто був шкереберть, хто качався Хто бив, хто різав, хто колов (І.Котляревський). Вистрибували гоцака (І.Котляревський). І, бачся, він тебе за те й прохворостив (П.Гулак-Артемовський). Хоча лежачого й не б’ють, То й полежать не дають (Т.Шевченко). Сусід Кіхоть із жінкою моєю… гм! гм! не вам кажучи, пані… а свою банить щодня (Г.Барвінок). — Брат старший від мене, може, бив на мої гроші, що я з полку принесу (Г.Барвінок). Як сім раз одважить киякою то хліба більше не їстиме (П.Куліш). — От,— кажуть, — їхав один бідолаха, стрівсь із ними, молодцями, та й засміявсь: «Не боюсь я вас, — каже, — пани мої молодці! Голому розбій не страшний, і життя не дуже його дороге — оцінне. Коли забить, то бийте, а ні, то пускайте — мені нема часу стоять, треба їхать — хазяїн дожидає, буде лаяти!» (М.Вовчок). Музики грають, у бубон б’ють (М.Вовчок). Розумний б’є на те, що справді в нього є, а дурень думкою, як кажуть, багатіє (Л.Глібов). А дід бабу товче, товче, що не рано млинці пече (Сл. Гр.). Нащо коня батожити коли він і так везе (Пр.). Бий скільки влазиться (Номис). Е, гемонів хрін, як уже він у ніс шиба (Сл. Гр.). Співає кругом вас увесь світ, все живе; і ваше серце, тріпаючись, як пташка під сіткою, підспівує світові, б’є й дзвонить у глуху дошку вашої груднини (П.Мирний). Тоді писар почав бити о. Артемія по найчутливішому місці: по кишені (І.Нечуй-Левицький). За кілька хвилин було чути, як вона била по клавішах і тріпала стиркою по струнах фортеп’яно, витираючи його (Л.Українка). — Побила б тебе лиха година, як ти мене б’єш на старість отими словами (М.Коцюбинський). Жінка б’є та духу наслухає (В.Стефаник). Піна била йому з рота. Кров бухає до голови (АС). Він згадував з п’яним задоволенням, як бив образника, як душив його, вивертав, колінчив, і заразом жалкував, що так швидко урвав свою кару. Вбити б гадюку! На юшку потовкти! (В.Підмогильний). — Гамселити, — підказав Покиван. — Товкмачити, — підказали з юрби. — Дубасити! (Олександр Ільченко). Рідний дух шибонув у ніздрю, привів її до тями і повернув на протоптану стежку (В.Діброва). Стрепенувся й Дон Кіхот, кинувся й собі на ко-зопаса, а той, заюшений, набравшись добрих носаків од Санча Панси, ліз рачки до ножа, замисливши криваву помсту. Каноник із парохом не дали йому, одначе, а цилюрник так діло підстроїв, що пастух підвернув під себе рицаря і так почав його гніздити, що бідолашний Дон Кіхот теж незгірше від нього паюхою вмився (М.Лукаш, перекл. М.Сервантеса). Правда, й сам я був бабій, Може, й досі цим грішу я, Часом сам себе страшу я, Та ще рано бит вібій (М.Лукаш, перекл. П.Верлена). Джез скочив на паркан. Собака — на нього. Джез ухопився за верх огорожі, пес — йому за литку, прокусивши шкіру. Джез добряче хвицнув його і вирвався. Штанина тріснула, пес відлетів, а Джез вихопився на паркан і зі сплеском упав потойбіч. Він опинився в канаві (Ю.Джугастрянська, перекл. Ж.Пейслі). Понко був широкий у кості, його руки та ноги тузали мене різко й дошкульно, його волосся, за яке я пробував схопитися, щоб повалити супротивника на спину, виявилося жорстким, немов собача шерсть (Р.Скакун, перекл. Італо Кальвіно). Хіба не вона сказала місіс Сомс, яка одягається дуже елегантно, що пера вульгарні. І місіс Сомс перестала носити пера — так дошкулила їй своєю прямодушністю голубонька Джун (О.Терех, перекл. Д.Ґолсворсі). Щільні лави повітря батожили й збивали з ніг (Б.Антоняк, перекл. Н.Бабіної). 1. Коли мене почали бити в дитячому таборі, мої батьки не стали панікувати. Вони застрахували моє життя і записали ще на дві зміни. 2. Поклонників Каті я поступово почав бити. Побив одного, потім другого, а третій мене спантеличив. Витираючи кров, він сказав: «Усіх не переб’єш»]. Обговорення статті
Мандраж, разг., жарг. – (состояние страха, неуверенности в себе, нервозности) мандра́ж, тря́сця. Обговорення статті
Покорёженный – покручений, пожолоблений, покорчений, покривлений, понівечений.
[Мої ж приятелі-писарчуки, всі троє, лежали серед двору й перекочувалися, душачись од реготу, і лиця мали покорчені, ніби трясця їх била, очі засльозені і ледве не тріснули від того сміху (В.Шевчук)].
Обговорення статті
Сапог – чобіт:
болотные сапоги – болотні чоботи;
в сапогах – у чо́ботах, у чобо́тях;
два сапога пара – зустрівся Яким з таким (Пр.); обоє рябоє (Пр.); яке брело, таке й стріло (Пр.); яке їхало (дибало), таке й здибало (Пр.); який їде, такого і на віз бере (Пр.); одно за вісімнадцять, друге без двох за двадцять (Пр.); така кваша, як би й наша (Пр.); який сам, таку взяв (Пр.); рудий сам, руду взяв (Пр.);
кирзовые сапоги – кирзові чоботи, кирзяки;
охотничьи сапоги – мисливські чоботи;
под сапогом быть, находиться – під чоботом бути (жити);
резиновые сапоги – гумові чоботи, гумаки;
сапог!, перен., прост. – чобіт!, дурний як (драний) чобіт;
сапоги всмятку – на вербі — груші [а на осиці — кислиці] (Пр.); три мішки гречаної вовни [і всі неповні]; ні се ні те, ні трете чортзна-що (Пр.);
сапоги-скороходы – чоботи-скороходи;
сапоги смазные, а дырочки сквозные – у чоботях ходить, а босі сліди знати (Пр.); чоботи нові, а підошви голі (Пр.); пані повзувані, сліди ваші босі (Пр.); костюм рипить, а в животі булькотить (Пр.);
сапоги, у которых передок и передняя часть голенища из цельной кожи (устар.) – витяжні чоботи;
сапог каши просит – чо́біт ї́сти про́сить; чо́біт зу́би ви́щирив, чоботи роти пороззявляли;
сапог скрипит, да в горшке не кипит – на возі сап’ян рипить, а в борщі трясця кипить (Пр.); чоботи скриплять, а горшки без сала киплять (Пр.); хоч голий, та в поясі (Пр.); голе й босе, а голова в вінку (Пр.);
сафьяновые сапоги – чоботи-сап’янці;
цельные сапоги с неотрезным передом – пасові чоботи;
я про сапоги, а он про пироги – я йому про цибулю, а він мені про часник (Пр.); ти йому про Тараса, а він тобі півтораста (Пр.); ти йому печене, а він тобі варене (Пр.); їй кажи «овес», а вона каже «гречка» (Пр.); ти йому про діло, а він тобі про козу білу (Пр.); я йому про індики, а він мені про кури дикі (Пр.); ти йому образи́, а він тобі луб’я (Пр.); хто про Хому, а він про Ярему (Пр.); ти йому кажи «отче наш», а він тобі — «од лукавого» (Пр.); йому кажи «тату», а він каже «кату» (Пр.); ти йому — стрижене, а він тобі — смалене (Пр.); де Крим, а де Рим (Пр.).
[Не дай, Бо́же, з Іва́на па́на, з кози́ кожу́ха, з свині́ чобі́т (Номис). Оце мене дурні парубки скупали в ставку в квітках та в стрічках та в червоних чоботях (І.Нечуй-Левицький). З густими, навіть дуже густими бровами, що нависнули над блискучими похмурими очима, з чорним, як той чобіт, лицем і такими ж розхристаними грудьми — він наводив своєю силою й хижістю страх на самих навіть одважних (М.Коцюбинський). В нього червона стьожка гарна в застіжках і нові чоботи витяжні (Номис). На порозі став Моссаковський в чорному довгому жупані, в пасових чоботях (І.Нечуй-Левицький). В кожухах і шапках смушкових, В великих чоботах пасових До церкви люди потягли (І.Франко). Патронташ, ремінці, киси, свистки, ланцюжки й болотні чоботи, разом з погонами і форменими гудзиками, все надавало йому вигляду картинного й дуже бравого (О.Довженко). Виголивсь запорожець, одяг червоний жупан з вильотами, обувсь у чоботи-сагіянці (Олекса Стороженко). Якби мав я скороходи, Я б помчав, як вітер, прудко (Л.Українка). — Ото я дурний, як чобіт, — воркотів сам до себе Іван, сидячи знов з люлькою в зубах на лавочці (І.Франко). За «совєтів» Германівка змінилася: якщо на дореволюційних фото селяни красувалися у накрохмалених сорочках із краватками, у капелюхах, то вже у 1920-х найліпшою вдяганкою стали куфайки і кирзяки (Ярослава Музиченко). На великій платформі стоять пластмасові контейнери, а дядько у високих гумаках вибирає жирних, рухливих риб і вкидає їх до похиленого жолоба (Олег Белей, перекл. Кшиштофа Варґи). Іноді й дурний чобіт залишає незгладний слід (С.Є.Лєц). 1. Генерал до солдатів: «Товарищі бійці! Я хочу мати крокодилячі чоботи». Вночі спецгрупу десантують на берег Ніла. Минає місяць, від групи ніяких новин, генерал вилітає на місце подій і бачить: на березі, заваленому трупами крокодилів, сидять солдати. З води появляється крокодил, тут же на голову падає ломака, його витягують на берег і кричать старшому: — І цей без чобіт! 2. Жінка у взуттєвому магазині, тримає в руках чобіт, і запитує продавця: — А для чого такі дірки в чоботях? — Для ніг. 3. Якщо ви досі думаєте, що ваша дружина любить вас більше, ніж вашого кота, спробуйте теж надзюрити їй у чобіт].
Обговорення статті
Ефросиния, Ефросинья, Фроська – (греч.) Єфросинія, Євфрасія, Пріська, Фросина, Фрузька, Фрузя, Фрузина.
[— Ви таки його стережіть, Єфросинія Андріївна, — цькував Колісник. — Ви не вдаряйте на те, що зубів у його немає. Він і без зубів нікому не дає спуску. А що, коли б йому зуби! — Хіба я не знаю? — гримнула дячиха. — Зяяю! Прожила сорок літ з ним — знаю! Сказано: як жеребець той! (П.Мирний). Пріська була дівчина сита, добре годована — вона завсігди приносила з дому гарну ïжу: пиріжки, перепічки, коржі тощо. Вона погано вчилася, але була дуже весела і не могла говорити не сміючися (Б.Грінченко). Улянка з Іваном сиділи на вузькій лаві, а Пріська, тепер вже опецькувата, мордатенька семилітка, сиділа «по-турецьки» на полу, держачи на руках незвичайно головату й черевату, але тонконогу й тонкоруку Гапку, і носила через її голову собі до рота ложкою страву з миски, що стояла в ногах (Л.Українка). Звичайна Пріська чи Фрасина, — по-книжному Єфросинія, — кріпачка, силою взята в двір; за літ скільки запаніла, зляшіла і стала зватись, з волі пана, та й не без своєї, — Фрузиною і панною (А.Свидницький). Стрибати в гречку — тільки й щастя, Щоб в корчах зради завмирать — Це ти, пусте, неплодне трясця, Ти, Пріська гетьмана Петра (Є.Маланюк). На світанку боднарівський станичний вертався з нічного промислу: поки ще не запіяли кури, він вламався до нечинної з якогось часу церковці в Кривобродах і забрав із святеє-святих золоту чашу;
ще й не знав, для чого вона йому знадобиться – сьорбатиме з неї юшку чи перетопить золото на злиток, але теж не відав, яку користь з того злитка міг би мати, – в цю мить втішала його лише многоцінна вага чаші, яка обтяжувала полу сардака; зі сходом сонця Йосип вийшов з лісу й побачив, що опинився там, де зовсім не хотів би з’являтися – на Сталащуковому узгір’ї перед обійстям Фросини, нібито сама доля привела його на місце злочину; він сахнувся, побачивши жону Юрка Васютиного, яка поралася біля стайні, хотів поступитися назадгузь у крушинові кущі, та зробити цього не зумів; Фросина саме здіймала з тинового кола дійницю, щоб піти з нею до корови, й упритул зустрілася з більматими Йосиповими очима, немов зі своєю смертю: якщо Йосип по ній впізнає, що їй відомо, хто видав німцям Юрка, то не залишить живою; правда, що її Фросина запосягла від Агнєшки, до якої справив Мирон, зціпила навічно їй уста, жінка прагнула увібгати в непам’ять страшну звістку, чей Юркові ніхто нічим уже не допоможе, а на себе накличе смерть; стояла Фросина закаменіла й не мала сили відвести очей від бандита, котрий стискав у руці карабіна і вже відривав його від землі, втямивши, що жінка звідкись дізналась про його вчинок; Йосип важився прикласти фузію до грудей і вистрелити, проте впору зрозумів, що цього робити не можна: надто велика шана запанувала серед людей до жони замордованого гайового після його похорону, і село не простило б йому цього вбивства; Йосип опустив карабін – лише страх примусить Фросину мовчати, тож треба той страх у селі створити (Р.Іваничук). Фрузя завивала і виробляла язиком такі штуки, що Бумблякевич несвідомо й собі язика висолопив, а в штанах почув виразне пожвавлення. — Що з вами, панно Фрузю? Може, вам чимось допомогти? Може, у вас падачка, га? То скажіть… (Ю.Винничук). Афродіта зупинилася, озирнулася і люто закричала йому в лице: «Та яка я тобі Афродіта? Фроська я, втямив, йолопе клаповухий, Фроська!». Обернулася і, високо тримаючи на розчепірених руках перелякану до смерті дитину, побігла селом далі, підстрибуючи і спотикаючись. «Фроська я, чуєте, люди, я Фроська!» — вигукувала вона з такою несамовитою насолодою, наче після тривалої німоти знову почала говорити (М.Каменюк, перекл. В.Войновича)]. Обговорення статті
Мазохистский – мазохістський.
[Новою, несподівано «своєю» країною невдоволені всі, на всю широчінь політичного спектра: від пенсіонерів з орденськими планками, котрі зненацька опинилися за межею бідности, натомість збагачені знанням, що змарнували молодість, воюючи за чужу й ворожу імперію (ну й не вхопить чоловіка трясця від таких струсів на старість?! — а не забуваймо, що саме пенсіонери становлять більшість дорослого населення, нинішні українці — стара нація…), до щирих патріотів, які в брежнєвські роки наважувались на вулицях уголос розмовляти по-українському, потай співали заборонених пісень і мріяли про Шевченкового «Кобзаря» без купюр, а сьогодні, з усім своїм довгоплеканим стражданням (бо ж, коли страждання стає повсякденням, не залишається нічого іншого, як його полюбити, — підрадянський український патріотизм був глибоко мазохістським явищем…), виявились безжально списані насмішкуватою, енергійною, комп’ютерно грамотною молоддю кудись у дев’ятнадцяте століття (О.Забужко)].
Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ЛИХОРА́ДИТЬ ще (тру́сом) трясти́, колоти́ти;
лихорадит кого тря́сця трясе́;
лихорадящий 1. (хто) з гаря́чкою, у гаря́чці, прикм. гарячко́вий, 2. (про недугу) що моро́зить тощо, прикм. трясу́чий, колотю́чий.
ОЗНО́Б фраз. дрижаки́, трясу́чка, тря́сця.
ПОТРЯСА́ТЬ (вісткою) ще стряса́ти, шокува́ти, образ. трясти́ ду́шу, підійма́ти во́лос ду́ба, збива́ти з ніг, ки́дати в піт, вража́ти ноже́м у се́рце, забива́ти дух, вибива́ти з ко́лії, моро́зити кров, обсипа́ти жа́ром /холо́дним по́том/, переверта́ти ду́шу, (основи) ще підва́жувати;
потрясать не́бом и землёй уроч. роздира́ти небеса́;
был потрясён кто оказ. кров захоло́ла в жи́лах у кого /кому/;
потряса́юще як грім з не́ба, як грім з я́сно́го не́ба, заприду́шно, вулкані́чно, (дивний) разю́че, незбагне́нно; (з прислівником) аж о́н як [аж о́н як голосно], (з прикметником) аж о́н який [аж о́н який спри́тний];
потряса́ющий 1. трясущий, 2. колеблющий, 3. що /мн. хто/ вража́є тощо, маста́к вражати, зда́тний приголо́мшити, прикм. трясу́чий, разю́чий, приголо́мшливий, па́морочливий, фантасти́чний, землетру́сний, реконстр. потрясу́щий, запри́душний, запри́душній, /ефект/ могу́тній, надзвича́йний, серцезвору́шний, /кошмар/ мо́торошний, (про музику) вулка́нічний, книжн. потряса́льний, оказ. забийду́шний, стил. перероб. приголо́мшуючи, складн. заби́й-дух [потряса́ющая карье́ра заби́й-дух кар’є́ра], тряси́-душу [потряса́ющее открове́ние тряси́-душу одкрове́ння], (факт) збива́й-з-ніг-, запри́-ду́х- [потряса́ющее зре́лище запри́-дух-видо́вище], фраз. вибухо́вий [в ви́хре потряса́ющих собы́тий у виру́ вибухових поді́й], аж о́н який [аж о́н яке видо́вище], образ. як-грім-з-я́сного-не́ба, 4. що /мн. хто/ підрива́є тощо, ста́вши підривати, зда́тний підва́жити, підривни́к, руйнівник, розхи́тувач, прикм. руйнівни́й для чого, підва́жувальний, розхи́тувальний, підрива́льний, пору́шувальний, стил. перероб. підрива́ючи;
потряса́ющий озно́б укр. трясу́чка, тря́сця;
потряса́ющий ору́жием = бряцающий оружием;
потряса́ющий свое́й жу́тью мо́торошо кошма́рний;
потряса́ющий се́рце складн. потряси́-се́рце-;
потряса́ющее зре́лище могу́тнє /негат. жахли́ве/ видо́вище;
потряса́ющийся/потряса́емый 1. трясомый, 2. колеблющийся, 3. звору́шуваний, приголо́мшуваний, шоко́ваний, 4. підва́жуваний, розхи́туваний, підри́ваний, пору́шуваний;

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Лихорадка – пропа́сниця, лихома́нка, -ки, тря́сця, -ці.
Трясучка – (лихорадка) тря́сця, -ті, лихома́нка, -ки.

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Бить
• Бить баклуши, баклушничать
Див. баклуши.
• Бить в ладоши (рукоплескать, аплодировать)
– [В долоні] плескати; в долоні бити (вибивати, ляскати). [Коли йому плескали, він знав, що б’є в долоні розбуджена свідомість. Коцюбинський.]
• Бить (в) набат
– бити (дзвонити) на сполох (ґвалт); (застар.) бити (дзвонити) в дзвони [на сполох, на ґвалт]. [Даремно ворог б’є на сполох полохливо, — його безсилий дзвін стихає на горах. Сосюра. Гей, бийте в бубни, довбиші, на гвалт. П. Куліш.]
• Бить в нос (про острый запах)
– шибати (бити) в ніс. [Е, гемонів хрін, як уже він у ніс шиба. Сл. Гр.]
• Бить в одну точку
– бити в одну точку; [міцно] триматися чогось одного; твердо стояти на чомусь одному.
• Бить в цель
– бити (влучати, стріляти) в ціль; (д)осягати, (д)осягти мети.
• Бить до полусмерти кого
– бити кого мало не до смерті (доки теплий); бити та духу слухати (наслухати). [Жінка б’є та духу наслухає. Стефаник.]
• Бить дубиной, палкой кого
– дубасити (дубцювати, дрючкувати); відважувати кия (бука) кому (києм, буком кого); давати дрюка (кия, бука) кому; (образн.) мастити боки буковим салом. [Тим тільки й служать, що своїх іноді братів та батьків дубасять. Мирний. Як сім раз одважить киякою, то хліба більше не їстиме. П. Куліш.]
• Бить кулаками кого
– стусанів давати кому; стусанами гріти (частувати) кого; стусувати [кулаками] кого; давати буханів (товчеників) кому; товкти [кулаками] кого; кулакувати (кулачити) кого; (іноді) духопелити кого; духопелу (духопелів) давати кому. [Хоч як гарно зробить, а баба все її лає, все її лає, а то так і стусана межи плечі дасть. Казка. А дід бабу товче, товче, що не рано млинці пече. Сл. Гр.]
• Бить масло
– колотити масло; (із сім’я) бити олію. [От-от зозулька маслечко сколотить, в червоні черевички убереться і людям одмірятиме літа. Українка.]
• Бить на слабую струнку
– бити (вражати) в болюче (дошкульне) місце.
• Бить немилосердно, нещадно кого
– катувати кого; локшити кого. [Катувала, мордувала, Та не помагало: Як маківка на городі Ганна розцвітала. Шевченко.]
• Бить плетью (кнутом) кого
– батожити (пужити) кого; давати батогів (нагаїв, канчуків, малахаїв) кому. [Нащо коня батожити, коли він і так везе. Пр.]
• Бить по затылку кого
– потиличника (-ів) (запотиличника (-ів), нашийника (-ів) давати; потиличниками (запотиличниками, нашийниками) частувати (годувати). [Я вам потиличника дам. Котляревський.]
• Бить по карману кого
– бити по гаманцю (калитці, кишені) кого; кишеню трусити кому; змушувати на видатки (витрати) кого.
• Бить поклоны
– бити (класти, покладати) поклони; (ірон.) гріти поклони. [А як стала на порі — Вже і гості на дворі: Йдуть і здалека, і зблизька, Б’ють вдові поклони низько… Забіла.]
• Бить по нервам
– бити по нервах (на нерви); дошкуляти; діймати до живого; (образн.) пекти в живе.
• Бить (ударять) по рукам
Див. рука.
• Бить по чему
– бити по чому; боротися проти чого.
• Бить себя в грудь
– битися в груди; бити [себе] в груди.
• Бить сильно кого
– бити дуже; бити скільки влізе (влазиться) кого; давати скільки влізе (влазиться) кому; бити не жалуючи кого; давати не жалуючи (не рахувавши) кому; давати духу кому; (зрідка) давати затьору (табаки) кому; місити кого; (давн.) справляти бал кому; (образн.) бити так, що аж пір’я летить. [Бий скільки влазиться. Номис. А дрібнота Уже за порогом Як кинеться по улицях Та й давай місити Недобитків православних… Шевченко.]
• Бить тревогу
– бити (збивати) тривогу; бити на сполох (ґвалт). [О, серце, угамуйся, чого ти так тривогу б’єш? Тобілевич. Гей, бийте в бубни, довбиші, на Ґвалт. П. Куліш.]
• Бить трепака
– бити (вибивати, вистрибувати, садити, шкварити) тропака (дропака, гоцака). [Інші збились біля музики, садять гопака, вибиваючи тропака, аж лихо сміється… Стороженко. Вистрибували гоцака. Котляревський.]
• Бить хворостиной кого
– бити дубцем кого; хворостити (хвоїти) кого; давати прута (лозини) кому; (давн.) давати хльору кому. [І, бачся, він тебе за те й прохворостив. Г.-Артемовський. Всім старшинам тут без розбору, Панам, підпанкам і слугам Давали в пеклі добру хльору. Котляревський.]
• Бить челом кому за что (благодарить)
– чолом бити (давати) кому. [Шапки скиньте перед дідом, чолом йому бийте. М. Куліш.]
• Бить челом кому о чём (просить)
– просити (прохати) ласки (милості) в кого. [Та й поїхали до столиці Прохати милості у цариці. Н. п.]
• Бить чем-либо тяжёлым
– бити чимсь важким; гатити; гнітити; садити; мостити; трощити; гамселити. [Здоровенні, напівголі, спітнілі бронзові ковалі гатили своїми, тільки їм під силу, молотами по ковадлах… Довженко.]
• Бьёт лихорадка кого
– пропасниця (лихоманка, трясця) б’є (трясе, трусить, тіпає, колотить) кого, [Цілісіньку ніч трясця його била… Квітка-Основ’яненко. Усього заколотило, мов у пропасниці. Тобілевич.]
• Бьёт мой (его…) [последний] час
(перен.) – приходить (надходить) на (для) мене (нього…) остання година (останній час); приходить (надходить) мені (йому…) остання година (останній час); приходить (надходить, настає, наближається) моя (його…) остання година (останній час); приходить (надходить, наближається) мій (його…) кінець; я (він…) доходжу (доходить…) [до] краю ([до] кінця); (розм.) приходить (надходить) моє до мене (його до нього…); (образн.) уривається нитка кому. [Оце вже надходить на мене остання година. Мирний.]
• Бьют и плакать не дают
– б’ють і плакать не дають. Пр. І деруть, і б’ють, і плакать не дають. Пр.
• Бьют, как Сидорову козу
– б’ють (товчуть, луплять, деруть), як Сидорову козу.
• Бьют не ради мученья, а ради ученья
– доки не намучишся, доти не научишся. Пр. Піти в науку — треба терпіть муку. Пр. До науки служать і буки. Пр. Не йде наука без бука. Пр. Нема науки без муки. Пр. Б’ють — не на лихо учать. Пр.
• Жизнь бьёт ключом
(образн.) – життя буяє (вирує, клекотить, кипить, шумує); життя грає (б’є) живою цівкою.
• Кого люблю, того и бью
– кого люблю, того й чублю (і б’ю). Пр. Хто кого любить, той того чубить (згубить). Пр.
• На что он бьёт?
– на що він б’є?; на що він важить?; на що він ціляє (націляється)?; на що його думки націлені?
• Сама себя раба бьёт, коль нечисто жнёт
– сама себе раба б’є, що нечисто жито жне. Пр. Він сам собі руку січе. Пр. Ніхто тебе в петлю не тяг — сам в неї вліз. Пр. Зварив (заварив) кашу, так і їж. Пр. Купили хріну — треба з’їсти. Пр. Бачили очі, що купували, — їжте, хоч повилазьте. Пр. Плачте очі, хоч повилазьте: бачили, що купували, — грошам не пропадать. Пр.
Богатство
• Богатство дмёт, а бедность гнёт
– багатство дме, а бідність (бідування) удвоє гне. Пр. Багатство дме, а нещастя гне. Пр. Багатому пшениця, а вбогому трясця. Пр.
• Богатство пучит, а убожество плющит
– у багатого живіт росте, а в бідного — горб від роботи. Пр. Багатство пушить, а бідацтво сушить. Пр.
• Жить в богатстве
– жити в (при) багатстві (у розкоші, у розкошах, у великому достатку, у великих достатках); розкошувати; (іноді) багатирювати; (зах.) гараздувати. [Той розкошує, є й переє в нього всього, а той страждає. Тесленко.]
• Купаться в богатстве
– пишатися (купатися) в розкошах (у достатках); (образн.) у (сріблі-)золоті купатися. [І з панами сам Порівняєшся, В сріблі-золоті закупаєшся… Руданський.]
• Несметные богатства
– незліченні скарби; (також в однині) незліченний скарб; незчисленні (незліченні) багатства; (також в однині) незчисленне (незліченне) багатство; (образн.) золоті гори. [Скарб незліченний людської мови. Кримський.]
• Пожить в богатстве
– розкоші (розкошів) зазнати (зажити); порозкошувати; (іноді) побагатирювати; (зах.) погараздувати. [Із-за гори кам’яної голуби літають, Не зазнала розкошоньки, вже й літа минають. Н. п.]
Болото
• Болото ржавое
– руда (рудка); іржавець. [Посередині — рудочка, верби, очерет поріс, осока. Тесленко.]
• Было бы болото, а черти будут (найдутся, заведутся)
– аби болото, а жаби будуть. Пр. Коби болото, а чорти будуть. Пр. Аби було болото, чорти знайдуться. Пр. Аби пшоно, а каша буде. Пр.
• Всяк кулик своё болото хвалит
– кожна лисиця свій хвостик хвалить. Пр. Усякий кулик до свого болота звик. Пр. Кожний кулик своє болото хвалить. Пр. Кожний пес на своїм смітті гордий. Пр. Кожна жаба своє болото хвалить. Пр. Кому як болото, а мені так як золото. Пр. Людям як повітка, а мені як квітка. Пр.
• В тихом болоте (омуте) черти водятся
– тиха вода греблю рве. Пр. Тиха вода береги ломить. Пр. У тихому болоті чорти водяться. Пр. З тихеньких все лихо встає. Пр. Од тиха все лихо. Пр. Телят боїться, а воли краде. Пр. Кат не говіркий, а голови стинає. Пр.
• Место, где было болото
– багнище; болотище (болотисько). [У долині, мов у ямі, На багнищі город мріє… Шевченко.]
• Незамерзающее болото
– болото, що не замерзає; гниловоди.
• Ну тебя в болото
(фам.) – а йди ти [собі] в болото; а йди ти в трясця та в болото; а йди ти під шум та під бульби; щоб ти під лотоки та під бульби пішов; іди на чотири вітри, а на п’ятий шум; відчепися від мене та лізь у болото; дай мені спокій.
Брюхо
• На брюхе шёлк, а в брюхе щёлк
– на нозі сап’ян рипить, а в борщі трясця кипить. Пр. На панові шовчок, а в животі щовчок (а у мене хоч свита, та душа сита). Пр. Нема чого у казані, а золото на каптані. Пр.
• Отрастить брюхо
– зачереватіти; запузатіти; черево (живіт, пузо) відпасти (напасти, випасти). [Скільки не їж, то не забагатієш, а запузатієш. Манжура. Таке черево випас, як кадовб (як бодню). Пр.]
• Сытое брюхо к учению глухо
– сите черево на науку не квапиться. Пр.
Горшок
• Горшок над котлом смеётся, а оба черны
– насміялася верша з болота, незчулася, аж і сама в болоті. Пр. Дорікав горщик чавунові, що чорний, аж гульк — і сам у сажі. Пр. Сміялася верша з сака, оглянулася — сама така. Пр. Насміявся кулик з болота, та й сам туди ж. Пр. Насміявся шолудивий з голомозого. Пр. Насміявся голений із стриженого. Пр.
• Не боги горшки обжигают
– не святі горшки ліплять [а такі ж люди, як і ми, грішні]. Пр.
• По горшку и покрышка
– який пан, такий і жупан. Пр. Який пан, такий і крам. Пр. Яке їхало, таке й здибало. Пр.
• От горшка три вершка
(шутл.) – такий малий, накрив би його решетом. Пр. Такий, що його й у кишеню сховав би. Пр. Такий малий, що й не видно (ледве від землі відріс). Пр.; приземок; коротун (курдупель); цурупалок.
• Сапог скрипит, да в горшке не кипит
– на нозі сап’ян рипить, а в борщі трясця кипить. Пр. Хоч голий, та в поясі (у підв’язках). Пр. Голе й босе, а голова у вінку. Пр. Чоботи скриплять, а горшки без сала киплять. Пр. Гучно, бучно, а в п’яти холодно (зимно). Пр. Тіло голе, а сам у жупані. Пр. На панові шовчок, а в животі бурчок. Пр. Голодний, як вовк, а прибравсь у шовк. Пр.
• Хоч горшком назови, только в печь не сажай
– хоч біс, аби яйця ніс. Пр. Дарма що в черепку, аби курка смажена. Пр. З перцем чи не з перцем, аби з добрим серцем. Пр. Чорт його бери з кісткою, мені аби шпик був. Пр.
Грош
• Быть без гроша
– не мати й шага (шеляга, гроша, копійки); не мати (а)ні шага ((а)ні шеляга, (а)ні гроша, (а)ні копійки).
• Гроши сколачивать
– збивати копійку до копійки (шаг до шага); складати гріш до гроша.
• Жить своими грошами
– жити на свої мізерні гроші (на свою мізерію).
• За грош, за гроши купить, продать
– купити, продати за безцінь (за півдарма, мало не задарма); (іноді) купити, продати за марний гріш.
• Медного (ломаного) гроша не стоит кто, что; грош цена ему
– (з)ламаного гроша (шага, шеляга) не вартий (не варт) хто, що (не дам за кого, за що); копійки щербатої не вартий (не варт) хто, що (не дам за кого, за що); копійка (гріш) ціна йому.
• На грош амуниции, а на рубль амбиции
– хоч гріш у каптані, та на сто рублів чвані. Пр. На гріш амуніції, на десять амбіції. Пр. На копійку роботи, а на карбованець чвані. Пр. Діла на копійку, а балачок на карбованець. Пр. Хвальби — повнії торби, а в торбі нема нічого. Пр. Нарядилася, як пава, а кричить, як ґава. Пр.
• Не было ни гроша, да вдруг алтын
– не було в Насті й запаски, аж глянь — уже у плахті походжає. Пр. Із грязі у князі. Пр. Щастя як трясця: на кого схоче, на того й нападе. Пр. (ірон.) Упав у гаразд, як муха в сметану. Пр. Упав у гаразд, як сливка в болото. Пр. Упав у добро, як у тісто. Пр.
• Нет ни гроша
(разг.) – ні (й) копійки немає.
• Ни гроша в кармане
– у кишені й шага (шеляга, гроша) нема; у кишені ні шага (ні копійки, ні гроша); у кишені й шага (й копійки) нема; кишеня наче виметена; кишеню мовби вимів хто; у кишені аж гуде.
• Ни ломаного гроша
– і ламаного шага (шеляга, гроша) нема(є), (а)ні ламаного шага (шеляга, гроша); і щербатої копійки нема; (а)ні шерстинки ((а)ні пір’їни); (а)ні хвоста в дворі; грошей, як у жаби пір’я.
• Ни на грош нет чего
(разг.) – нема(є) й на копійку чого; і зернятка нема чого.
• Пропал ни за грош
– пропав ні за цапову душу; пропав ні за понюх табака (ні за понюшку тютюну, ні за копійку).
Знобить
• Его знобит
– його морозить; його холодом (морозом) бере; (про лихоманку) його лихоманка тіпає (трясе); трясця його трясе.
Кафтан
• И кафтан греет, когда шубы нет
– хто нового не видав, той і ветоші радий. Пр. Нема чобіт — узувай постоли. Пр.
• Кафтаны зелены, а щи не солёны
– на нозі сап’ян рипить, а в борщі трясця кипить. Пр.
• Тришкин кафтан
(перен. разг.) – обчикрижена свита (свитка); чикрижка; латка на латці; латана й перелатана одежина.
Лихорадить
• Меня лихорадит
– мене морозить (трусить, трясе); мене пропасниця (лихоманка, трясця) трясе (трусить, б’є); у мене гарячка.
Лихорадка
• Лихорадка бьёт, трясёт кого
– пропасниця (лихоманка, трясця) б’є (трясе, трусить, тіпає) кого.
Ненастье
• Будет, наступает, собирается ненастье
– на негоду (на сльоту, іноді розм. на чвирю) береться (кладеться, йдеться); занегоджується.
• Наступило ненастье
– настала негода (іноді розм. чвиря); пішли негоди; занегодилося; засльотилося (іноді розм. зниж. зачвирилося); сльоти взялися.
• Наше счастье — дождь да ненастье
– наше щастя, як [тая] трясця. Пр.
• Не всё ненастье, будет и вёдро
– не все негода, буде й погода (буде й година). Пр. По негоді надійся погоди. Пр.
• Сей в ненастье, а убирай в вёдро
– сій за негоди (у негоду), збирай за години (за погоди, у погоду). Пр.
Обманный
• Не обманешь — не продашь
– нам, крамарям, як не забожитися, так і не розжитися. Пр. Хвалячи продати, а гудячи купити. Пр.
• Счастье, что волк, обманет да в лес уйдёт
– щастя переходя(чи) живе. Пр. Щастя йому з рук вилетіло, як птиця з сіті. Пр. Щастя — як трясця: коли схоче, то й нападе.
Пола
• Из-под полы продавать, покупать…
– з-під поли (крадькома, таємно, нелегально) продавати, купувати…
• Из полы в полу (отдать, передать)
(разг.) – з рук до рук (з рук у руки); з поли в полу.
• От беды хоть полу отрежь да уйди
– від напасті хоч поли вріж, а (в)тікай. Пр.
• Полы коротает, а плечи латает
– поли втинає, а плечі латає. Пр.
• Полы шелком подбиты, а закрома пусты
– на нозі сап’ян рипить, а в борщі трясця кипить. Пр.
Пустой
• Как из пустой бочки
– як (мов…) із порожньої (пустої) бочки (із жлукта).
• Переливать, пересыпать из пустого в порожнее
– переливати з пустого в порожнє; воду в ступі товкти; молотити [саму] солому; з сухої криниці воду брати; теревені правити; плескати язиком (язиками); переливки переливати; плетенки плести.
• Пуст карман, да красив кафтан
– у голові панство, а сорочку воші з’їли. Пр. На возі сап’ян рипить, а в борщі трясця кипить. Пр. У голові панство, а за коміром воші. Пр. Убрався в жупан і дума, що пан. Пр. Голе й босе, а голова в вінку. Пр. Чоботи риплять, а горшки без сала киплять. Пр. Пани ж мої дрібнесенькі, а воші як біб. Пр.
• Пустая бочка пуще (звонче) гремит
– порожня бочка гучить, а повна мовчить. Пр.
• Пустая голова (башка)
– пуста людина; пуста голова; у голові як у пустій клуні (стодолі); у голові вітер свище; голова як свистун; макоцвіт (макоцвітна голова).
• Пустая мельница без ветру мелет
– порожній млин і без вітру меле. Пр. Меле, як порожній млин. Пр.
• Пустая трата времени
– марнування (гайнування) часу; марна трата часу.
• Пустое место
(перен.) – порожнє місце.
• С пустыми руками (прийти, явиться, уйти…)
– з порожніми (з пустими, з голими) руками (голіруч, іноді упорожні) (прийти, піти…).
• Тощий, пустой кошелёк
Див. кошелёк.
Пусто
• В голове пусто у кого
– у голові пусто в кого; голова клоччям набита в кого, кому.
• В кармане пусто у кого
– у кишені вітер ходить (свище) в кого, кому; у кишені гуде (свище, гуляє) у кого, кому; у кишені дідька має хто; в одній кишені пусто, а в другій немає нічого в кого.
• Разом густо — разом пусто
Див. густо.
• Совершенно пусто
– пустісінько (порожнісінько).
• Чтоб тебе (вам) пусто было
(фам.) – (не)хай тобі (вам) усячина (трясця!); а бодай тебе (вас)!; щоб тебе (вас) курка брикнула.
Рубль
• Взглянет, посмотрит, скажет слово, как (словно) рублём подарит
( нар.-поэт.) – гляне, мов сонечко ясне, аж на душі весело стане; слово скаже — мов медом на душі помаже; як словом озветься, то мов аж сонце засміється.
• Гнаться за длинным рублём
(разг.) – гнатися за легким [і добрим] заробітком; їхати, поїхати по добрі карбованці (карбованчики); їхати, поїхати по грубі гроші.
• Денежка рубль бережёт, а рубль голову стережёт
– хто шага не береже, той не варт копійки. Пр. Із копійки рублі робляться. Пр.
• Не дал Бог ста рублей, а пятьдесят не деньги
– куліш не каша, п’ять рублів не гроші. Пр. Іван не пан, а сто рублів не гроші. Пр.
• Не рублём, так дубьём
– не гаманцем, так дубцем. Пр. Не добром, так злом. Пр.
• Шапка в рубль, а щи без круп
– на нозі сап’ян рипить, а у борщі трясця кипить. Пр. Нема чого у казані, а золото на каптані. Пр. У голові панство, а сорочку воші з’їли. Пр.
Рыбка
• Либо рыбку съесть, либо на мель сесть
– або рибку з’їсти, або на дно сісти. Пр.
• Нужен, как рыбе зонтик
– потрібне, як гусці ярмо на шию. Пр. Потрібний, як сироті трясця. Пр. Треба, як більма в оці. Пр. Треба, як болячки на лобі. Пр. Треба, як собаці чобіт улітку. Пр.
Сапоги
• Два сапога пара
– зустрівся Яким з таким. Пр. Обоє рябоє. Пр. Яке брело, таке й стріло. Пр. Яке їхало, таке й здибало. Пр. Який їде, такого і на віз бере. Пр. Одно за вісімнадцять, друге без двох за двадцять. Пр. Така кваша, як би й наша. Пр. Який сам, таку взяв. Пр. Рудий сам, руду взяв. Пр.
• Под сапогом быть, находиться
– під чоботом бути.
• Сапоги смазные, а дырочки сквозные
– у чоботях ходить, а босі сліди знати. Пр. Чоботи нові, а підошви голі. Пр. Пані повзувані, сліди ваші босі. Пр. Костюм рипить, а в животі булькотить. Пр.
• Сапог скрипит, да в горшке не кипит
– на возі сап’ян рипить, а в борщі трясця кипить. Пр. Чоботи скриплять, а горшки без сала киплять. Пр. Хоч голий, та в поясі. Пр. Голе й босе, а голова в вінку. Пр.
• Я про сапоги, а он про пироги
– я йому про цибулю, а він мені про часник. Пр. Ти йому про Тараса, а він тобі півтораста. Пр. Ти йому печене, а він тобі варене. Пр. Їй кажи «овес», а вона каже «гречка». Пр. Ти йому про діло, а він тобі про козу білу. Пр. Я йому про індики, а він мені про кури дикі. Пр. Ти йому образи, а він тобі луб’я. Пр. Хто про Хому, а він про Ярему. Пр. Ти йому кажи «отче наш», а він тобі — «од лукавого». Йому кажи «тату», а він каже «кату». Пр. Ти йому — стрижене, а він тобі — смалене. Пр.
Счастье
• Без счастья и в лес по грибы не ходи
– без долі й по гриби не ходять. Пр. Щасливому по гриби ходити, а нещасливому по лісі блудити. Пр. З щастям по гриби ходити, з щастям і рибу ловити, а без щастя [а ні за поріг]. Пр.
• Заколодило счастье — ничего не возьмёшь
– пішло щастя в ліс по пруття. Пр. Хоч роби і розсядься, а як нема талану, то нема. Пр. Не було нам гаразду — та й не буде. Пр.
• Кому счастье, тому и доля
– кому щастить, тому й фортунить. Пр. Кому щастить, тому й доля. Пр.
• Кому счастье, у того и петух несётся
– кому ведеться, у того (тому) і півень несеться. Пр. У щасті І півень яєчко знесе, а в нещасті й комаха вколе. Пр. Щасливого і шило голить. Пр. Кому щастя, той і на кию випливе (виплине). Пр. Кому йдеться, тому й на скіпку прядеться. Пр.
• К счастью чьему, к счастью для кого
– на чиє щастя, на щастя кому.
• Не было бы счастья, да несчастье помогло
– лихо не без добра. Пр. Немає злого, щоб на добре не вийшло. Пр. Не бачив гіркого, не бачить і солодкого. Пр.
• Счастье — вольная пташка: где захотела, там и села
– щастя мов тая пташка: де схотіла, там і сіла. Пр. Щастя як трясця, кого схоче, того й нападе. Пр.
Трясти
• Трясёт лихорадка кого
– трясе (трусить, тіпає, колотить) пропасниця (лихоманка, трясця) кого.
• Трясти мошной, кошельком
– трусити (брязкати, брязчати) калиткою (капшуком, гаманцем).
Шапка
• Дать (получить) по шапке
(разг.) – дати (дістати) по шапці.
• Закидать шапками
(разг. перен.) – шапками закидати.
• Ломать, ломить шапку перед кем
– шапкувати (шапку здіймати) перед ким; ламати шапку перед ким; низько кланятися (вклонятися) кому; запобігати ласки чиєї (в кого).
• Не купил батька шапки — пусть уши мёрзнут
– не купив батько капелюха — нехай мерзнуть мої вуха. Пр. На зло моїй жінці нехай мене б’ють. Пр. Коли моя жінка така, то нехай свині борошно їдять. Пр. На зло ворогам корову продам — хай мої діти молока не питимуть. Пр.
• Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!
– тяжка ти, Мономахова короно! Пр. Ох, і тяжка ти, шапко Мономаха! Пр. Ох, і тяжка ж ти, доле самовладця! Пр.
• Под красную шапку (попасть, угодить)
(разг. устар.) – попасти (потрапити) у солдати; одягти [на себе] солдатський мундир.
• По Сеньке (и) шапка
– по Савці свитка. Пр. По синкові (й) шапка. Пр. Який кінь, така й кульбака. Пр.
• Шапка в рубль, а щи без круп
– на нозі сап’ян рипить, а в борщі трясця кипить. Пр. Пани ж мої дрібнесенькі, а воші — як біб. Пр.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Тря́сця, -ці
1)
лихорадка.
Ним тря́сця затрясла́ – его забило в лихорадке;
2) (
переносно) ничего, шиш.

- Практичний російсько-український словник приказок 1929р. (Г. Млодзинський, М. Йогансен) Вгору

Наше счастье - дождь да ненастье. Наше счастье - решето дырявое. Наше счастье - вода в бредне. Наше счастье - комом слежалось. К нашему берегу не привалит хорошее дерево.
1. До нашого берега що не пристане, як не кізяк, то тріска.
2. Щастя, як трясця, на кого схоче, на того і нападе.
3. Щастя, як трясця, на кого нападе, того і трусить.
4. Пішло щастя в ліс по пруття.
5. Наше щастя - як тієї курки, що качата водить.
Не было ни гроша, да вдруг алтын.
1. Із грязи у князі.
2. Бог як схоче, то із грязи поставить у князі.
3. Щастя, як трясця, кого схоче, того й нападе.
4. Упав у гаразд, як муха в сметану.
5. Упав у гаразд, як сливка в болото.
6. Упав у добро, як у тісто.
Не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Див. Кабы знать, где упасть, так соломки бы подостлал.
1. Не знайдеш, звідки на тебе впаде.
2. Щастя, як трясця, на кого схоче, того й нападе.
3. Не стямишся, відкіль лихо складається.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

тря́сця, -сці, -сці = лихома́нка

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

ІІ. Га́ман, -на, м. Еврейскій праздникъ: Аманъ. Гаман не свято, трясця не хороба. Ном. № 5520.
Желіпа́ти, -па́ю, -єш, гл.
1) Медленно ѣсть.
2) одн. в.
Желіпнути, -ну, -неш. Сильно закричать, заорать. Бач, трясця його матері! — желіпнув Грицько. Мир. Пов. І. 156.
Затрясти, -су́, -се́ш, гл. Затрясти. Його трясця затрясе. Стец. 42. Дух затряс ним. Єв. Мр. IX. 20.
Рипі́ти, -плю́, -пи́ш, гл. одн. в. ри́пнути, -ну, -неш, гл. Скрипѣть, скрипнуть. На нозі сап’ян рипить, а в борщі трясця кипить. Ном. № 11191. Ой скриплять, риплять мої ворітечка. Чуб. V. 197. Вози риплять, ярма бряжчать. Нп. Рипнули двері, увійшла наша Одарка. МВ. І. 71.
Сап’я́н, -ну́, м. Сафьянъ. Чуб. V. 300. На нозі сап’ян рипить, а в борщі трясця кипить. Ном. № 11191.
Скрипі́ти, -плю́, -пи́ш, гл.
1) Скрипѣть.
На нозі сап’ян скрипить, а в горшку трясця кипить. Ном. № 11191.
2) Скрежетать.
Василь як спить, скрипить зубами. Терск. обл.
3) Играть на скрипку.
Пан узів скрипку, зачів скрипіти, а богом з жінков і родійов пішли в данец. Гн. II. 177.
Слу́жка, -ки, ж. Ум. отъ слуга. Драг. 52. Служка на служку, а пану трясця. Ном. № 1311. Ой служки кажуть: наш то пан їде. АД. І. 6.
Стрясти́, -су́, -се́ш, гл. Потрясти. Як побачить мене з вами, аж його трясця стрясе. Чуб. V. 648.
Трилі́тній, -я, -є. Трехлѣтній. Дає їм трилітню житню солому. Чуб. II. 336. Хай на тебе трилітня трясця!
Труси́ти, -шу́, -сиш, гл.
1) Отрясать, трясти.
Трусити в саду яблука. МВ. (О. 1862. III. 69). От прийшов той чоловік трусити (вершу). Мнж. 121. Трясця трусить. Ном. Дра́нтям труси́ти. Ходить въ лохмотьяхъ.
2) Обыскивать, производить обыскъ.
3)
Ко́мін, са́жу труси́ти. Чистить печную трубу. У п’ятницю не можно сажі трусити. Грин. I. 17.
Трясти́, -су́, -се́ш, гл. Трясти. Не диво багатим скарбом трясти. К. (О 1862. III. 23). Неначе трясця його трясло. Стор. М. Пр. 88. Ру́б’ям трясти́. Ходить въ рубищѣ, въ лохмотьяхъ. Треба прясти, щоб руб’ям не трясти. Ном. № 7199.
Тря́стя, -ті, ж. = Трясця. Котл. Ен. ІІІ. 13. Мене трястя схопила та трясе так, що мені гості не в думці. Левиц. І. 420.
Тря́сця, -ці, ж.
1) Лихорадка. Ном. № 12284.
Йому годи як трясці, а все бісом дивиться. Посл. Трясця нашим ворогам. Чуб.
2) Въ переносн. знач. Ничего, шишъ.
На нозі сап’ян рипить, а в борщі трясця кипить. Ном. № 11191.

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Hieracium pilosella L.нечуйві́тер звича́йний, нечуйві́тер волоси́стий (Сл); корса́тка волоси́ста (Мл), корсатка космата (Вх1), нечуйвітер волохатенький (Оп), нечуйві́тер волоха́тий (Ру); а́рник (МгЗК), во́гник (МгГЦ), волосни́к (Rs, Mk, Ос, Мг, СбСД, ПД, ВЛ, БО, ЗК), ву́ха ми́шачі (СбПД), ву́хо вежме́же (СбСТ), ву́шко ми́шаче (Ан, СбСТ, ВЛ, ДС), вушко мише (LnСТ), жовтине́ць (БкБУ), жовтомохоро́чник (МгЗК), жовтоцві́т (МгЗК), жовтючки́ весне́ві (МгЗК), зілля від уразу (ОсВЛ), ку́пи́на (Сл, СбСТ, ВЛ), лапки котячі (Сл, СмПД), лихора́дка (СбПД), лихорадочна трава (LnСТ), масло воронє (НвВЛ), мо́лоч (МгЗК), молоча́й (СбПЦ), молочай молочний (ОсПД), молочай товарячий (ОсПЦ), молочка́вець (МгЗК), молочко́ (СбБО), му́фтики (МгЗК), недоспілок (Км), нечу́йві́тер (Чн, Рг1, Ср, Вл, Ln, Пс, Жл, Мн2, Hl, Кр, Ум, Шс2, Гр, Ян2, Ян4, Ду, Ів, Сл, Mk, Ос, Пч, Мг, СбЗАГ), о́гник (МгЗК), одува́нчики жовте́нькі (СбСТ), осо́т (МгЗК), о́чник (СбЗК), пади́волос (МгЗК), повити́ця пуста́ (МгЗК), ріпачо́к (МгЗК), свеколка борова (АнПС), сліпачо́к (Mk, СбДС, ГЦ), сліпота́ (СбВЛ), тря́сця (СбДС), уса́ня (Вх1, СбСТ, ЗК) у́шко ми́шачоє (МгЗК), ястреби́нка (СбСТ), я́стребник (СбСТ), яструбни́к (СбДС).
Ranunculus acris L.жовте́ць їдки́й (Сл, Ру, Оп; СбСД, ПД); жовте́ць го́стрий (Сл), козеле́ць о́стрий (Вх1, Вх6, Мл), козелець терпибіда (Вх2), яскір їдкий (Во); боло́тне зі́лля (СбСТ, ВЛ), борду́н (Вх7БО), водя́нка (МгЗК), дрібно́цві́т (Ан, Шс2, Ів, СбСТ), жаберни́к (МгГЦ), жа́блячка (МгГЦ, ЗК), жа́бни́к (Сл, См, Мг, СбСД, СТ, ЗК, ЛМ), жабряни́к (МгЗК), жабурни́к (МгЗК), жа́б’яча кві́тка (МгЗК), жемчужок (АнСЛ), жовта́шка (СбЗК), жовте́ць (Кч, Мг, СбСТ, ПД, ПЗ, СЛ, ДС, БО), жовтобрю́шник (Ан, Ів, СлСЛ), жовток (ОсВЛ), зілля від лихорадки (ОсСД), зі́лля од тря́сці (Рг, Ан, Ів), зоря лугова (АнСЛ), іско́рник (Вх4, Вх7, ДуЗК, ЛМ), кі́злик(и) (Вх7, СбЗК), козе́ле́ць (Вх, Рг1, Ан, Пс, Жл, Го1, Шс2, Ду, Ів, Mk, СнСТ), козели́ця (Вх7ВЛ), козелки (Rs, СмВЛ, ПС), козе́льці (См, СбСТ, ПС), козе́льчики (Рм, СбПЦ), ко́злик (Вх4, МгЗК), козоле́ць (МлДС), ку́злик (Вх4, Мг, СбЗК), ла́пка (РмПЦ), ла́пка гу́сяча (МгЗК), ла́пка ку́ряча (См, Мг, СбСТ, ПД, ПЦ, ГЦ, ЗК), лиман (Гр, Сл), ложечки (ОсПД), лома́тник (Ан, Ів), ло́тань (СбБО), ло́тать жо́вта (МгЗК), лю́тик (Во, Жл, Мг, СбСД, СЛ, ЗК), ма́сля́нка (Ан, ІвСД), мокре́ць (МгЗК), мокрець береговий (ОсСД), мушка (ОсПД), ні́миця (МсСТ), отрутне зілля (См), о́чки ку́рячі (Ду), па́мороть (МгЗК), прищирник (RsВЛ), пури́ця (СбПД), сліпаки́ (КобГЦ), сліпота́ ку́ряча (Шх, Сл, Лс2, Рм, См, Мг, Сб, Дан, КобЗАГ), сліпотан (MkПД), сліпо́ти (СбДС), сонбар (АнСЛ), сондар (АнСЛ), сонник травний (НвВЛ), сонячник травовий (Вх7ВЛ), стегенце куряче (СмВЛ), терпетина́ (ОнБО), терпи́біда (Нв, Вх, Пс, Вх1, Ум, Ду, Ів, Mk, Он, Мг, СбДС, БО, ЗК, ЛМ), трясця(-зілля) (См), чи́с(т)ник (См, СбСД, ГЦ), чистоті́л (МсСТ), чистя́к (Ан), чорнобривці (ОсПД), шпинз(с) (Мг, СбЗК), я́ски́р (Гб, СбВЛ, ДС, БО).

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Брю́хо, Venter = пу́зо, че́рево, живі́т, бру́хо. С. З. Ш. — Ліг черевом на піч. — На брю́хѣ ше́лкъ, а въ брю́хѣ ще́лкъ, н. пр. — На нозї сап’я́н рипить, а у борщі тря́сця кипи́ть. — Нема́ чого́ у казанї, а золото на каптанї. н. пр. — Пло́хо лежи́тъ брю́хо боли́тъ. н. пр. — Лихи́й схо́вок, то й до́брого спокуси́ть. н. пр. — Ходи́ть пе́рвымъ брю́хомъ = впе́рше зачерева́тїти. — У брю́ха нѣтъ уше́й = голо́дному їсти, а не музи́ку слухати. — Брю́хомъ хо́чется = дуже хотїти.
Кипѣ́ть = 1. кипі́ти, шумува́ти, (про вапну) — мусува́ти, (дуже) — клекота́ти, (пускаючи бульки) – бу́лькати, булькота́ти (С. Ш.). — Кипить, аж шум в гору скаче. Кн. — На чоботї сапъян рипить, а у борщі трясця кипить. н. пр. — Каша — мати наша, аж клекоче, та в рот хоче. н. пр. — Молода кров клекотом клекоче. Кн. 2. киші́ти, комаши́ти ся. — Людей аж кишить на майданї.
Лихора́дка, Febris = лихома́нка (С. З.), тря́сця (С. З. Ш.), трясови́ця, пропа́сниця, пога́нка, хи́ндя (Піс. С. Ш.) — Жёлтая лихора́дка = корчі́й. — Изнури́тельная лихора́дка = гнїтю́чка. — Трясуть ся, мов лихоманка їх бъє. н. к. — Щастя, як трясця: на кого схоче, на того й нападе. н. пр. — Га́ман (жидівський) — не сьвято, а трясця не хвороба. н. пр. — На́ бік хлопцї, бо чорт мужа несе; як побачить мене в вами, його трясця затрясе. н. п. — Дріжав, мов лихоманка його трусила. С. X. — Шептала баба від пропасницї і багато де-кому помогала. н. к. — Теща ж Симонова лежала тоді в пропасницї. К. Св. П. — Хай тебе хиндя попотрясе. н. пр.
Сафья́нъ = сапъя́н. С. Л. — С. то́нкій = миши́на. — На нозї сапъян рипить, а в горшку трясця кипить. н. пр.
Ша́пка = 1. ша́пка (переважно тепла), смушева гостроверха — шлик, шличо́к (С. З.), повстяна — маґе́рка (С. Л.), яломо́к, з наушниками — малаха́й, капелю́х (С. З. Л.), кудлата і висока — ку́чма (С. З. Л.), овеча — би́ра, би́рка (С. Ш.), чабанська — чаба́нка, сукняна — шоломо́к, обши́та кабардою, у запорожцїв — кабарди́нка, з ріжками на взір конфедератки — рога́чка (С. З.), жидівська спідня — ярму́лка. — Єсть у мене шапка, єсть у мене дві — смушевиї обидві. н. п. — Старший син у хату вхожає, шличок здіймає. н. п. — Шличок козацький несе, на його голову надїває. н. д. — Сїчовик в червоному жупанї і в кабардинцї на бакирь. О. Ст. — Що за мода: все шапки — рогачки. н. п. — Архіере́йская ша́пка = ми́тра. — Быть подъ кра́сной ша́пкой = бу́ти в салда́тах. — Снима́ть ша́пку = шапкува́ти. С. З. — Ша́пка въ рубль, а щи́ безъ крупъ, н. пр. = на нозї сапъя́н рипи́ть, а у борщі́ тря́сця кипи́ть. н. пр. 2. віне́ць, коро́на.
Шелкъ = шовк. С. З. Л. — На брю́хѣ шёлкъ, а въ брю́хѣ щёлкъ = на нозї сапъя́н рипи́ть, а у борщі́ тря́сця кипи́ть, н. пр.