Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 13 статей
Запропонувати свій переклад для «тіпатися»
Шукати «тіпатися» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Би́ться
1) (
сражаться, состязаться) би́тися, бра́тися.
Би́ться об заклад – заставля́тися, заклада́тися, іти́ об закла́д.
Би́ться яйцами – би́тися на́вби́тки, товка́тися я́йцями;
2) (
ударяться) би́тися, товкти́ся, колоти́тися;
3) (
стараться) би́тися, побива́тися, по́ратися коло чо́го, з чим, над чим. [До́вго я над тим бивсь];
4) (
в лихорадке, в судорогах) ті́патися, трі́па́тися;
5) (
барахтаться) би́тися, трі́па́тися, тріпота́тися, трепета́тися, бу́рхатися, пруча́тися (в руках),
6) (
о сердце, пульсе) би́тися, калата́ти, колоти́тися, ки́датися, ті́патися, те́нькати, теле́нькати, тьо́хкати. [Перен. о чувствах: В гру́дях колоти́лося бажа́ння… Трі́палось при́кре почуття́];
7) (
лягаться) брика́тися, хви́ця́тися.
Дё́ргаться, дё́ргиваться, дё́рнуться – сі́патися, сіпну́тися, сіпону́тися, сми́ка́тися, смикну́тися, смикону́тися, ша́рпатися, шарпну́тися, шарпону́тися, ті́патися, тіпну́тися. [Обли́ччя йому́ ті́пається; оце́ й нічо́го на́че, а да́лі як тіпне́ться, так аж диви́тися стра́шно].
Дрожа́ть, дро́гнуть, задрожа́ть – тремті́ти, затремті́ти, дрижа́ти, задрижа́ти, труси́тися, затруси́тися, колоти́тися, заколоти́тися; (о слёзах, струнах) брені́ти, забрені́ти; (сотрясаться) дриготі́ти (гал. дриголі́ти), задриготі́ти, движі́ти, задвижі́ти, двигті́ти, задвигті́ти, ті́патися, заті́патися, тіпну́тися; (о свете) миг(о)ті́ти. [Тремти́ть душа́ моя́ і ті́ло (Самійл.). Сльо́зи брені́ли на оча́х (Грінч.). Гу́би в йо́го почали́ нерво́во ті́патися (Грінч.). Аж земля́ двигти́ть. І движи́ть земля́, і сто́гне].
-ать подобно студенистому веществу – драглі́ти, дрягті́ти. [Са́ло на їх так і дрягти́ть. Підборі́ддя м’я́ко драглі́ло за ко́жним сло́вом].
-ать как в лихорадке – труси́тися, як на ножі́, як в пропа́сниці.
-ать так, что зуб на зуб не попадёт – зуба́ми сі́кти (кла́цати, цокоті́ти), (вульг.) третяка́ вибива́ти.
-ать от холода – тремті́ти (труси́тися) з хо́лоду, (шутл.) дрижаки́ ї́сти.
Он дрожи́т от холода – дро́жі (шутл. дрижаки́) беру́ть його́. См. Дро́гнуть, Дрожь.
Колоти́ться
1) (
биться о что) би́тися, колоти́тися об що, в що, (трястись) ті́патися, трі́патися, ки́датися, трясти́ся, (ударяться) би́тися, сту́катися.
-ться головой в стену – би́ти(ся) голово́ю в сті́нку, до сті́нки.
Зубы -тятся – зу́би цокотя́ть.
-ться лбом (низко кланяться) – покло́ни би́ти кому́.
Сердце -тится – се́рце стуко́че, ска́че, калата́є.
Сливки не -тятся – вершки́ не збива́ються;
2) (
стараться) товкти́ся, би́тися, побива́тися, по́ратися, упада́ти коло чо́го, над чим, з чим. [На́стя но́чі не поспи́ть, усю́ди стара́ється, б’є́ться, достає́ (Стор.). Мо́вчки собі́ побива́лось, мо́вчки у бо́га до́лі проси́ло (Г. Барв.)].
-шься, бьёшся, а с сумой не разминёшься – за зли́днями добра́ не доро́бишся (Комар).
Около хозяйства -чу́сь и сыт, слава богу (Салтыков) – коло хазя́йства по́раюся та й ма́ю, хвали́ти бо́га, хліб і до хлі́ба.
Сколько ни -ти́лись, ничего не вышло – скі́льки не по́рались (не вовту́зились), нічо́го не помогло́ся;
3) (
сокрушаться) побива́тися, убива́тися, мордува́тися, тужи́ти за ким, за чим. [Бо́же, як вона́ за ним побива́лася! (Сл. Ум.)];
4) (
перебиваться, сильно нуждаться) бідува́ти, біди́ти, бідкува́тися, злиднюва́ти, лихува́ти, біду́ тягти́, біду́ бідува́ти, біду́ прийма́ти, зли́дні прийма́ти (годува́ти, ма́ти).
-ться деньгами – нужда́тися грі́шми, бідува́ти на гро́ші.
-чу́сь всю жизнь – усе́ життя́ б’ю́ся, біду́ю;
5) (
драться) би́тися з ким;
6) (
стучаться у дверей) би́тися, сту́катися, добува́тися до чо́го, у що;
7) (
слоняться) товкти́ся, волочи́тися. [Товче́ться як Марко́ по пе́клу (Приказка)].
Плести́ся и Пле́сться
1) плести́ся, ви́тися по чо́му, обвива́тися круг чо́го. [Як гу́сто сей лича́к плі́вся. Хміль в’є́ться по тичи́ні];
2) (
брести, итти медленно) пле́сти́ся, пле́нтатися, бре[и́]сти́, волокти́ся, шкандиба́ти, тягти́ся, чвала́ти, чвалюва́ти, чимчикува́ти, човпти́, тю́пати, ті́патися, чала́пати, цьо́хати, теле́патися, тюпори́ти, плуга́нитися, телі́житися, с[ц]урга́нитися, сунда́читися, ле́статися. [Грицько́ плі́вся зза́ду. Вто́млені ко́ні ле́две пле́нталися (Грінч.). І в одні́й свити́ні іде́ Ка́тря шкандиба́є (Шевч.). До ді́ла від думо́к дале́ко ще чвала́ти (Самійл.). Пі́шки по боло́ті чвалю́є (Франко). Сто́млена вата́га з заробі́тків чимчику́є (Манж.). Човпе́ стари́й село́м (Драг.). Ко́ні тю́пають собі́ пома́лу].
Дело кой-как плетё́тся – спра́ва йде помале́ньку, ді́ло ро́биться аби́-як (потихе́ньку).
Подё́ргиваться, подё́рнуться
1) (
несов.) -ваться судорогой – сі́патися, сми́катися, ті́патися. [Гу́би йому́ почали́ нерво́во ті́патися].
Лицо начало -ся – обли́ччя почало́ сі́патися (сми́катися, ті́патися); ми́шка забі́гала по обли́ччю.
Быстро -ся (об ушах у животных) – стри́гти. [Його́ підрі́зані ву́ха стрижу́ть (Коцюб.)];
2) затяга́тися, затяг(ну́)ти́ся, заволіка́тися, заволокти́ся, повива́тися, пови́тися, понима́тися, поня́тися чим.

-ся тонким слоем чего – затяга́тися, затягти́ся плі́вкою, шку́ркою. [Молоко́ затягло́ся плі́вкою. Кисі́ль затя́гся шку́ркою].
-ся тонким слоем льда – зашерха́ти, заше́рхнути, пришерха́ти, прише́рхнути, затяга́тися, затягти́ся.
Вода -лась льдом – вода́ заше́рхла (прише́рхла); во́ду затягло́ (вода́ взяла́ся) кри́гою.
Глаза -лись слезами – о́чі замру́жіли слі́зьми.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

БИ́ТЬСЯ (на шматки) розбива́тися, (в корчах) ще бо́рсатися;
уси́ленно биться (про серце) ті́патися;
биться не на жизнь, а на смерть би́тись до заги́ну;
биться об закла́д ще іти́ в закла́д;
бью́щийся 1. що б’є́ться тощо, покли́каний би́тися, боє́ць, прикм. бойови́й, образ. в бою́, пор. воюющий, 2. разбивающийся тощо б’ючки́й, битки́й, 3. (у корчах) розбо́рсаний, 4. бедствующий, 5. ударяющийся, 6. пульсирующий;
бьющийся не на жизнь, а на смерть відчайду́х, прикм. відчайду́шний, гото́вий на смерть;
бьющийся об закла́д зго́дний /зму́шений, гото́вий, ра́ди́й/ закла́стися.
ДРОЖА́ТЬ, рідко дриґоті́ти, фаміл. дрижаки́ ї́сти, (про світло) ще мерехті́ти, (перед ким) труси́ти штана́ми, боя́тися кого, (за кого) уболіва́ти, тлі́ти душе́ю, (у трясці) би́тися, труси́тися, ті́патися;
дрожа́ть над кем, здува́ти порохи́ з кого;
дрожа́ть от стра́ха, фраз. цокоті́ти зуба́ми;
дрожа́ от стра́ха, із стра́хом Бо́жим;
дрожи́т, как оси́новый лист кто, дрижаки́ б’ють кого, дрожа́щий, що тремти́ть тощо, прикм. тремтли́вий, тремтя́чий, / - світло/ мерехтли́вий, тріпотли́вий, мигтю́чий, тріпотю́чий, /голос/ перери́вчастий, образ. як у тря́сці, з тремті́нням;
дрожа́щий за свою́ жизнь, боягу́злива шку́ра, стил. перероб. з душе́ю у п’я́тах, потерпа́ючи за свою́ шку́ру;
дрожа́щий над чем, гото́вий трясти́ся над;
дрожа́щий над ка́ждой копе́йкой, ла́ден вме́рти за ко́жну копі́йку;
дрожмя́ дрожа́щий, ті́паний як у тря́сці.
СОДРОГА́ТЬСЯ ще тремті́ти, дриґоті́ти, дри́ґатися, (про вії тощо) ті́патися;
содрога́ющийся що здрига́ється тощо, прикм. дриґотли́вий, тремтли́вий, дриґотю́чий, тремтю́чий, дрижакува́тий, стил. перероб. ста́вши дри́ґатися, пор. трясущийся;
содрогающийся от у́жаса стил. перероб. затремті́вши від жа́ху;

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Дрожать
• Дрожать за свою шкуру
(вульг.) – боятися (труситися) за свою шкуру.
• Дрожать как в лихорадке
– тремтіти (труситися, тіпатися) як (мов…) у лихоманці (як із пропасниці); труситися як на ножі.
• Дрожать как [осиновый] лист
– тремтіти як осика (як осичина); труситися як на ножі.
• Дрожать над копейкой
(перен.) – труситися над кожною копійкою.
• Дрожать от боли
– тремтіти з (від) болю.
• Дрожать от гнева, возмущения
– тремтіти з (від) гніву, обурення.
• Дрожать от холода, от страха…
– тремтіти (труситися, дрижати з (іноді від) холоду, страху (жаху…); (жарт.) дрижаки ловити (їсти); дрожі (жарт. дрижаки) беруть кого.
• Слеза дрожит
– сльоза тремтить (бринить).

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Ті́патидергать, трясти.
Пропа́сниця ті́пає – лихорадка трясет.
Ті́патися1) дрожать, трястись, вздрагивать, подергиваться;
2) (
о сердце) сильно биться.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

ті́патися, -паюся, -паєшся

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Ті́патися, -паюся, -єшся, гл.
1) Дрожать, трястись, судорожно подергиваться; о сердцѣ: сильно биться.
Розмордувавсь, роспаливсь, аж губи тіпаються. Харьк. у. Тіпається индик після того, як голова одрубана. Мир. ХРВ. 91. Тіпалось серце в Мирона. Мир. ХРВ. 93.
2) Съ измѣн. удареніемъ:
тіпа́тися. О коноплѣ, льнѣ: трепаться для очищенія отъ кострики.