Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 3 статті
Запропонувати свій переклад для «укінчення»
Шукати «укінчення» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Оконча́ние
1) скі́нчення
и скінча́ння, закі́нчення, докі́нчення, укі́нчення, прикі́нчення, дове́ршення, заве́ршення, пове́ршення; (конец) кіне́ць, приконе́ччя.
-ние работы, дела – скі́нчення (докі́нчення, закі́нчення, заве́ршення) робо́ти, пра́ці, ді́ла, спра́ви.
До -ния века – скінча́ння (до кінця́) ві́ку.
Перед -нием, по -нии войны, революции – напри́кінці́, наприконе́ччі війни́, револю́ції, по скі́нченні війни́, револю́ції.
До -ния года, срока – до кінця́ ро́ку, стро́ку.
По -нии года, срока – по скі́нченні ро́ку, стро́ку.
Дело близится (пришло) к -нию – спра́ва дохо́дить (дійшла́) кінця́ (кра́ю).
При -нии обедни, обеда – напри́кінці́ відпра́ви, обі́ду, на відхо́ді відпра́ви.
По -нии чего-либо – по чо́му.
-ние статьи – закі́нчення, кіне́ць статті́;
2)
грам. – закі́нчення. [Закі́нчення сло́ва]. См. Ока́нчивание.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Укі́нченняокончание.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

укі́нчення, -ння, -нню