Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 5 статей
Запропонувати свій переклад для «фланг»
Шукати «фланг» на інших ресурсах:

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Фланг — фланк, -ку, крило́, -ла́; Ф. левый — лі́вий фланк; Ф. наружный — зо́внішній фланк; Ф. правый — пра́вий фланк.
*Взять — в[у]зя́ти; В. на буксир — заголюва́ти; Взять в вилку — взяти у міжни́к; Команда: „В. столько-то коробок“ — „Взя́ти сті́льки ось коро́бок“; „Взять во фланг — „зайти з фла́нку“; В. на передки — взя́ти на передки́.
*Левый — лі́вий; Л. концевая часть — лі́ва кінцева́ части́на; Л. фланг — лі́вий фланк; „Левее 0-00“ — „Ліві́ш 0-00“; влево — влі́во; налево — ліво́руч.
*Наружный — зо́внішній, зве́рхній, надві́рний, око́лишній; Н. винт — зве́рхній ґвинт; Н. диаметр — зо́внішній попере́чник; Н. дневальный — надві́рний чергове́ць; Н. линия — зо́внішня лі́нія; Н. под’емный винт — зо́внішній підійма́льний ґвинт; Н. порядок — зо́внішній поря́док; Н. пост — надві́рна сті́йка; Н. продольные гребни — зо́внішні подо́вжні гре́бені; Н. фланг — зо́внішній фланк; Н. часовой — надві́рний стійкови́й; Н. часть — зо́внішня части́на.
Правый — пра́вий; П. концевая часть — пра́ва кінцева́ части́на; П. (левое) плечо вперед — пра́ве (лі́ве) плече́ впере́д; П. фланг — пра́вий фланк.

Запропонуйте свій переклад