Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 11 статей
Запропонувати свій переклад для «фотограф»
Шукати «фотограф» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Люби́тель
1) (
чего) люби́тель, ама́тор, прихи́льник чого́, охо́чий, охо́тливий, охі́тний, щи́рий до чо́го, залю́бленик у чо́му, (знаток) знаве́ць (-вця́) чого́ и у чо́му, (охотник до чего) ла́сий до чо́го и на що, (шутл.) голі́нний до чо́го; срв. Лю́бящий. [І Хомяко́в, Русі́ ревни́тель, Москви́, оте́чества люби́тель (Шевч.). Я не охо́чий до пі́дслухів (Грінч.). Охо́чий до лящі́в (Глібів). Залю́бленики в квітка́х (Н.-Лев.)].
-тель легкой жизни – прихи́льник ле́гкого життя́, полегка́р (-ря́), легкоби́т (-та).
-тель почета – шанолю́бець; см. Честолю́бец.
-тель пиров – бенкетолю́б, бенкета́р (-ря́); см. Гуля́ка.
-тель прекрасного, женского пола – прихи́льник га́рного (кра́сного) ро́ду, (вульг.) охо́чий, ла́сий до жіно́цтва; срв. Ба́бник. [Ду́же охо́чий до га́рних дівча́т (Н.-Лев.). Ла́сий до га́рних жіно́к (Леонт.)].
-тель покушать – ла́сий (охо́чий) до до́брої стра́ви, ласі́й, ласу́н; срв. Чревоуго́дник.
-тель пения – співолю́б, охо́чий до спі́вів;
2) (
почитатель, ревнитель) прихи́льник, (поклонник) прикло́нник.
-тель науки, книги – прихи́льник нау́ки, кни́ги, книголю́б.
Общество -лей древности, физкультуры, камерной музыки – товари́ство прихи́льників старовини́, фізкульту́ри, ка́мерної му́зи́ки.
-тель вашего таланта, вашей кисти, музы – прихи́льник (прикло́нник) ва́шого тала́нту, пе́нзля, ва́шої му́зи;
3) (
непрофессионал) ама́тор (-ра). [Гра́ли ама́тори (Грінч.)].
Фотограф -тельфото́граф-ама́тор.

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Запечатлевать, запечатлеть – відбива́ти, відби́ти, відтиска́ти, відти́снути що на чо́му (в чо́му), фіксувати, зафіксувати, (закреплять) закарбовувати, закарбувати, зберігати, зберегти; (ознаменовать) назнамено́вувати, назнаменува́ти, познача́ти, позначи́ти що чим, (воплощать) уті́лювати, уті́лити, (изображать) зображувати, зобразити; (пропечатывать) пропечатувати, пропечатати:
запечатлевать в камне – втілювати у камені;
запечатлевать события в книге – відбивати (зображувати) події в книжці;
запечатлеем его образ в сердцах – збережімо його образ у серці (у серцях); образ його вічно (довіку) житиме у наших серцях;
запечатлеть в памяти – запам’ятати, зберегти (закарбувати) в пам’яті, урізатися в пам’ять;
запечатлеть поцелуй на чём – поцілувати що; покласти поцілунок на що.
[І па́м’ять наро́дня несамохі́ть верта́лась до тих, хто обіця́в був во́лю й хто назнаменува́в оці́ обі́цянки і своє́ю й чужо́ю кро́в’ю (Короленко). Фотограф на весіллі: — А тепер дозвольте зафіксувати щасливу пару — наречену та її маму].
Обговорення статті
Любитель –
1) (
чего) люби́тель, ама́тор, прихи́льник чого́, охо́чий, охо́тливий, (редко) охо́тник, охі́тний, щи́рий до чо́го, залю́бленик у чо́му, (знаток) знаве́ць (-вця́) чого́, у чо́му, (охотник до чего) ла́сий до чо́го, на що, (шутл.) голі́нний до чо́го;
2) (
почитатель, ревнитель) прихи́льник;
3) (
непрофессионал) ама́тор:
любитель автомобилей, автомобильной езды – автівни́к;
любитель вашего таланта, вашей кисти – прихильник вашого таланту; пензля; залюбленик (залюблений, замилуваний) у вашому таланті, пензлі;
любитель легкой жизни – прихи́льник ле́гкого життя́, полегка́р, легкоби́т;
любитель, любительница борща – борщівник, борщівниця;
любитель картофеля – картопе́льник, барабо́льник, бульбої́д, бульбоже́р;
любитель каши – ка́шник, кашолю́б;
любитель кофе – ка́вник, каволю́б, каво́вич;
любитель кошек – котолю́б, (шутл.) котя́чий ба́тько;
любитель, любительница лимонов – цитри́нник, цитри́нниця;
любитель, любительница сладостей – марципа́нник, марципа́нниця, цуке́рник, цуке́рниця;
любитель молока – моло́чник;
любитель науки, книги – прихильник науки, книги (книголюб);
любитель пения – співолюб (співолюбець); охочий до співів; замилуваний у співі;
любитель пиров – бенкетолюб, бенкетар;
любитель поесть, покушать – ласий (охочий) добре попоїсти; ласий (охочий) до доброї страви; ласій (ласун);
любитель почёта, славы – шанолюб (шанолюбець), славолюб (славолюбець);
любитель прекрасного, женского пола – прихи́льник га́рного (кра́сного) ро́ду, (вульг.) охо́чий, ла́сий до жіно́цтва;
любитель природи – природолюб (природолюбець);
любитель собирать грибы́ – гриба́р, грибівни́к;
любитель темноты – пітьмолюб;
любитель-фотограффотограф-аматор;
на любителя – на любителя, (ещё) на знавця (для знаців), (смотря на чей вкус) як на чий смак; як кому до смаку (до вподоби, до сподоби), (на гурмана, уже) на гурмана;
общество любителей природы – товариство прихильників природи; товариство природолюбців.
[І Хомяко́в, Русі́ ревни́тель, Москви́, оте́чества люби́тель (Т.Шевченко). Я не охо́чий до пі́дслухів (Б.Грінченко). Охо́чий до лящі́в (Л.Глібів). Залю́бленики в квітка́х (І.Нечуй-Левицький). Ду́же охо́чий до га́рних дівча́т (І.Нечуй-Левицький). Ла́сий до га́рних жіно́к (М.Леонтович). Великий любитель рідного слова, я в той же час не прихильник великої продукції (С.Васильченко). Раз якось іду я по жидівському базару в Толедо, аж бачу — хлопець один старі якість зошити й шпаргали торговцю шовком продає, а я собі зроду до читання охочий, на вулиці клаптик паперу підніму, і то почитаю; з тієї ж то цікавості узяв я в хлопчика один зошит і по письму зразу впізнав, що то арабщина (М.Лукаш, перекл. М.Сервантеса). Професіонал — людина, яка може виконувати свою роботу, коли вона йому не до душі. Любитель — людина, яка не може робити свою роботу, коли вона йому до душі (Дж. Агет). Не бійтеся робити те, що не вмієте. Пам’ятайте, ковчег побудував любитель, — професіонали ж побудували Титанік! (Дейв Бері). Любителі випити швидко стають професіоналами].
Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

СНИМА́ТЬ (копію) роби́ти, (з потяга) зса́джувати, (вирок) касува́ти, (кого) фотографува́ти галиц. світли́ти, (біль) тамува́ти, вгамо́вувати, (останню сорочку) здира́ти, (пропозицію) бра́ти наза́д, (побої) юр. засві́дчувати, (з роботи) звільня́ти;
снимать го́лову стина́ти /скру́чувати/ го́лову;
снимать запре́т касува́ти /галиц. відклика́ти/ заборо́ну;
снимать кварти́ру найма́ти поме́шкання;
снимать ма́ску = сбрасывать ма́ску;
снимать ме́рку бра́ти мі́рку;
снимать напряжённость в отноше́ниях удоброду́шнювати стосу́нки;
снимать показа́ния відбира́ти сві́дчення;
снимать с /вещево́го, пищево́го/ дово́льствия спи́сувати з постача́ння /о́дягом, харча́ми/;
снимать скры́той ка́мерой фільмува́ти потайно́ю ка́мерою;
снимать со счёта (гроші) вибира́ти;
снимать с предохрани́тельного взво́да /с предохрани́теля/ відбезпе́чувати;
снимать с себя́ отве́тственность умива́ти ру́ки;
снимать противоре́чие усува́ти супере́чність;
снимать стру́жку с кого скрома́дити мо́ркву /накру́чувати хвоста́/ кому;
снимать тяжёлое настрое́ние кому розпого́джувати кого;
снимать фильм фільмува́ти, накру́чувати фільм;
СНИМА́ТЬСЯ фотографува́тися, роби́ти фо́то;
снима́ющий 1. що /мн. хто/ здійма́є тощо, призна́чений зня́ти, тех. зніма́ч, прикм. зніма́льний, для зняття́ /зніма́ння/, стил. перероб. зніма́ючи, 2. що фотографу́є, фото́граф, прикм. фотографува́льний, 3. що найма́є, найма́ч, 4. тамува́льний, стил. перероб. таму́ючи, 5. юр. засві́дчувач, 6. що звільня́;
снима́ющий боль протибольови́й;
снима́ющий допро́с допи́тувач;
снима́ющий запре́т зго́дний скасува́ти заборону;
снима́ющий кварти́ру найма́ч поме́шкання, квартиронайма́ч;
снима́ющий ме́рку відбо́рець мі́рки;
снима́ющий сли́вки / снима́ющий пе́нки/ збира́ч вершкі́в;
снима́ющий после́днюю руба́шку зда́тний /гото́вий/ зде́рти оста́нню соро́чку;
снима́ющий противоре́чие зда́тний усу́нути супере́чність;
снима́ющий стру́жку покли́каний накрути́ти хвоста́;
снима́ющий фильм фільмар, фільмува́льник, прикм. фільмува́льний;
снима́ющий ша́пку пе́ред кем ра́ди́й вклони́тися кому;
снимающийся/снима́емый 1. зді́йманий, зди́раний, зса́джуваний, касо́ваний, прикм. книжн. знімни́й, 2. фотографо́ваний, 3. на́йманий, 4. тамо́ваний, угамо́вуний, 5. засві́дчуваний, 6. зві́льнюваний, пор. СЪЁМНЫЙ;
СНЯТЬ (рукою) галиц. відійня́ти, (фільм) накрути́ти, зафільмува́ти; і похідн.;
снять напряже́ние образ. ви́пустити па́ру;
снять ча́ры розби́ти ча́ри. ЗАСНЯ́ТЬ (на плівку) зафіксува́ти, (фільм) зафільмува́ти, накрути́ти;
заснявший ОКРЕМА УВАГА;

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Фотограффотограф, -фа.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Фотограффото́граф (-фа).
Дырочка – ді́рочка;
• д. (в фотограф. камере
) – стено́п (-пу).

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Любитель
• Любитель вашего таланта, вашей кисти
– прихильник вашого таланту; пензля; залюбленик (залюблений, замилуваний) у вашому таланті, пензлі.
• Любитель науки, книги
– прихильник науки, книги (книголюб).
• Любитель пения
– співлюб(ець); охочий до співів; замилуваний у співі.
• Любитель пиров
– бенкетолюб (бенкетар).
• Любитель поесть
– ласий (охочий) добре попоїсти; ласий (охочий) до доброї страви; ласій (ласун).
• Любитель почёта, славы
– шанолюб(ець), славолюб(ець).
• Любитель-фотограф
фотограф-аматор (фотограф-любитель).
• Общество любителей природы
– товариство прихильників природи; товариство природолюбців.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Фотограффото́граф (-фа), світляр (-ра́).

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

фото́граф, -фа; -графи, -фів

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Патре́тник, -ка, м. Портретистъ; фотографъ. Мирг. у. Слов. Д. Эварн.

Запропонуйте свій переклад