Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 3 статті
Запропонувати свій переклад для «фіялковий»
Шукати «фіялковий» на інших ресурсах:

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Розовый – роже́вий;
• р.-фиолетовый
– роже́во-фіялко́вий.
Светлый – я́сний;
• с.-голубой
– я́сно-блаки́тний;
• с.-желтый
– я́сно-жо́втий;
• с.-зеленый
– я́сно-зеле́ний;
• с.-красный
– я́сно-черво́ний;
• с.-фиолетовый
– я́сно-фіялко́вий.
Цвет – ко́лір (-льору);
• ц. (окраска
) – ба́рва;
• ц. белый
– к. бі́лий;
• ц. бирюзовый
– к. туркезо́вий;
• ц. железный
– залізоцві́тник (-ка);
• ц. желтый
– к. жо́втий;
• ц. жирный
– к. масни́й;
• ц. зеленый
– к. зеле́ний;
• ц. калильный
– к. жарови́й;
• ц. красный
– к. черво́ний;
• ц. модный
– к. мо́дний;
• ц-а побежалые
– ко́льори мінли́ві;
• ц. сигнальный
– к. гаслівни́й;
• ц. синий
– к. си́ній;
• ц. фиолетовый
– к. фія́лко́вий;
• ц. черный
– к. чо́рний;
• ц. яркий
– к. яскра́вий.