Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 2 статті
Запропонувати свій переклад для «хлипак»
Шукати «хлипак» на інших ресурсах:

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

возду́шник 1. гірн. пові́тря́ний хідни́к
2. маш. пові́тря́ний хлипа́к
кла́пан хлипа́к,-ка́, за́слінка,-ки, ве́нтиль,-ля
к. ва́куумный хлипа́к ва́куумний
к. возвра́тный хлипа́к поворо́тний
к. вса́сывающий хлипа́к всмо́ктувальний
к. выхлопно́й ви́хлипак,-ка
к. дифференциа́льный хлипа́к диференці́йний
к. дро́ссельный хлипа́к дро́сельний
к. запо́рный хлипа́к закривни́й [запі́рний], за́кривка,-ки
к. нагнета́тельный хлипа́к нагніта́льний
к. непрямо́го де́йствия хлипа́к непрямо́ї ді́ї
к. обра́тный хлипа́к зворо́тний
к. отсека́ющий хлипа́к відсіка́льний
к. отходно́й хлипа́к відхідни́й
к. перекидно́й хлипа́к перекидни́й
к. переливно́й хлипа́к переливни́й
к. перепускно́й хлипа́к перепускни́й
к. предохрани́тельный хлипа́к запобі́жний
к. прямо́го де́йствия хлипа́к прямо́ї ді́ї
к. реверси́вный хлипа́к реверси́вний [поворо́тний]
к. регули́рующий хлипа́к регулюва́льний
к. редукцио́нный хлипа́к реду́кційний, реду́ктор,-ра
к. рыча́жный хлипа́к ва́жільний
к. самозакрыва́ющийся хлипа́к самозакривни́й
к. смеси́тельный хлипа́к змі́шувальний
к. уравни́тельный хлипа́к вирі́внювальний
к. центробе́жный хлипа́к відцентро́вий
к. шарни́рный хлипа́к шарні́рний [сугло́бовий]
к. шарово́й хлипа́к кульови́й

Запропонуйте свій переклад