Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 4 статті
Запропонувати свій переклад для «хлипак»
Шукати «хлипак» на інших ресурсах:

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Детандер – дета́ндер (-дра), редукці́йний хлипа́к (-ка́).
Забирный – забирни́й;
• з. клапан (приемный
) – прийма́льний хлипа́к (-ка́);
• з. конец трубы
– смокту́н (-на́).
Клапанхлипа́к (-ка́);
• к. (захлопка, баран
) – барано́к (-нка́);
• к. автоматический
– х. автомати́чний;
• к. вертикальный
– х. прямови́сний;
• к. висячий
– х. висни́й;
• к. водоснабжающий
– х. водопостача́льний;
• к. возвратный
– х. зворо́тний;
• к. воздушный
– х. повітряни́й;
• к. впускный
– х. впускни́й;
• к. всасывающий
– х. всисни́й;
• к. вызывной
– х. виклични́й;
• к. выпускной
– х. випускни́й;
• к. выхлопной
– х. вихлипни́й;
• к. горизонтальный
– х. позе́мий;
• к. грузовой
– х. тягаре́вий;
• к. двухседельный
– х. двосідло́вий;
• к. дроссельный
– х. дро́сельний;
• к. забирный, приемный
– х. прийма́льний;
• к. запорно-питательный
– запірно-живи́льний;
• к. запорный
– х. запірни́й;
• к. игольчатый
– х. голча́стий;
• к. кожаный
– х. ремі́нний;
• к. конусный
– х. конусо́вий;
• к. нагнетательный, напорный
– х. нагнітни́й;
• к. обходной, обводной
– х. обвідни́й;
• к. отбойный, телег.
– відбійни́й;
• к. очистительный
– х. очисни́й;
• к. паровой
– х. парови́й;
• к. парозапорный
– х. парозапірни́й;
• к. переводной
– х. перевідни́й;
• к. перекидной
– х. перекидни́й;
• к. перепускной (в паровозе
) – х. перепускни́й;
• к. переставной
– х. переставни́й;
• к. питательный
– х. живи́льний;
• к. предохранительный
– х. безпе́чний;
• к. продувной
– х. продувни́й;
• к. пружинный
– х. пружи́нний;
• к. разгрузочный, уравновешивающий
– х. обле́гчувальний;
• к. регуляционный
– х. регуляці́йний;
• к. редукционный
– х. редукці́йний;
• к. самозапирающийся
– х. самозапірни́й;
• к. спускной
– х. спускни́й;
• к. станкообразный
– х. кухлюва́тий;
• к. створный, створчатый, зас; к. ступенчатый
– х. східча́стий;
• к. тарелкообразный
– х. тарілкува́тий;
• к. трехходовый
– х. триходо́вий;
• к. угловой
– х. кутови́й;
• к. управляемый
– х. керо́ваний;
• к. уравновешенный
– х. урівнова́жений;
• к. цельный
– х. суці́льний;
• к. шарнирный
– х. суста́вний;
• к. шаровой
– х. куля́стий.
Разгрузной, -зочный – розванта́жний;
• р. (о машинах
) – знетяжни́й;
• р. клапан, уравновешивающий
– обле́гчувальний хлипа́к (-ка́).

Запропонуйте свій переклад