Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 11 статей

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Кла́пан
1) (
в насосах, в музык. инстр.) хли́павка, хлипа́к (-ка), хли́по́к (-пка), хлипе́ць (-пця).
-пан предохранительный – запобіжна́ (охоро́нна) хли́павка.
-пан отсекальный – хли́павка роз’є́днувальна, (запорный) хли́павка замика́льна, (впускной) хли́павка впускна́, (выпускной) хли́павка випускна́, (пружинный) хли́павка спружи́нова;
2) (
в одежде) хля́стик (-ка).
Ко́жаный – шкуратя́ни́й, шкуряни́й (зап. шкіряни́й), ремі́нний. [Сла́вні бу́бни за гора́ми, а збли́зька шкуратя́ні (Номкс). Скарб многоці́нний, в міх шкуратя́ний заши́тий (Франко). Він шкуратяно́ю рукави́цею своє́ю шви́дко втер їх (сльо́зи) (Крим.). Гара́пник шкуряни́й (Етн. Зб.). Шкіряні́ ходаки́ (лапти) (Франко). Почепи́в на плече́ шкіряну́ то́рбу (Коцюб.). В па́на є ремі́нне відро́ (Звин.). Ремі́нна то́рба (Коцюб.)].
-ная амуниция – шкуратя́на (шку[і]ряна́) амуні́ція.
-ные ботинки – шкуряні́ череви́ки.
-ный клапанхлипа́к (-ка́).
-ная куртка – шкуряна́ ку́ртка.
-ные обрезки, см. Обре́зок. -ный переплёт – шкуратя́на опра́ва; см. Переплё́т 3.
-ный пояс, см. По́яс 1.
-ный товар – (шку[і]ряни́й) това́р (-ру), крам (-му), (сапожн.) ше́вський това́р, ше́вський крам, ре́мі́нь (-ме́[і́]ню и -ме́[і́]ня), соб. ремі́ння и реміня́ччя (-ччя). [Купи́в това́ру на череви́ки (Шейк.). Оце́ купи́в ремі́ню, чо́боти поши́ю (Харківщ., Звин.)].
Нау́шина
1) (
у шлема) наву́шок (-шка), наву́шник (-ка);
2) (
в машинах) хли́павка, хлипа́к (-ка́).

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

КЛА́ПАН ще хлипа́к, му. хли́павка.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Детандер – дета́ндер (-дра), редукці́йний хлипа́к (-ка́).
Забирный – забирни́й;
• з. клапан (приемный
) – прийма́льний хлипа́к (-ка́);
• з. конец трубы
– смокту́н (-на́).
Клапанхлипа́к (-ка́);
• к. (захлопка, баран
) – барано́к (-нка́);
• к. автоматический
– х. автомати́чний;
• к. вертикальный
– х. прямови́сний;
• к. висячий
– х. висни́й;
• к. водоснабжающий
– х. водопостача́льний;
• к. возвратный
– х. зворо́тний;
• к. воздушный
– х. повітряни́й;
• к. впускный
– х. впускни́й;
• к. всасывающий
– х. всисни́й;
• к. вызывной
– х. виклични́й;
• к. выпускной
– х. випускни́й;
• к. выхлопной
– х. вихлипни́й;
• к. горизонтальный
– х. позе́мий;
• к. грузовой
– х. тягаре́вий;
• к. двухседельный
– х. двосідло́вий;
• к. дроссельный
– х. дро́сельний;
• к. забирный, приемный
– х. прийма́льний;
• к. запорно-питательный
– запірно-живи́льний;
• к. запорный
– х. запірни́й;
• к. игольчатый
– х. голча́стий;
• к. кожаный
– х. ремі́нний;
• к. конусный
– х. конусо́вий;
• к. нагнетательный, напорный
– х. нагнітни́й;
• к. обходной, обводной
– х. обвідни́й;
• к. отбойный, телег.
– відбійни́й;
• к. очистительный
– х. очисни́й;
• к. паровой
– х. парови́й;
• к. парозапорный
– х. парозапірни́й;
• к. переводной
– х. перевідни́й;
• к. перекидной
– х. перекидни́й;
• к. перепускной (в паровозе
) – х. перепускни́й;
• к. переставной
– х. переставни́й;
• к. питательный
– х. живи́льний;
• к. предохранительный
– х. безпе́чний;
• к. продувной
– х. продувни́й;
• к. пружинный
– х. пружи́нний;
• к. разгрузочный, уравновешивающий
– х. обле́гчувальний;
• к. регуляционный
– х. регуляці́йний;
• к. редукционный
– х. редукці́йний;
• к. самозапирающийся
– х. самозапірни́й;
• к. спускной
– х. спускни́й;
• к. станкообразный
– х. кухлюва́тий;
• к. створный, створчатый, зас; к. ступенчатый
– х. східча́стий;
• к. тарелкообразный
– х. тарілкува́тий;
• к. трехходовый
– х. триходо́вий;
• к. угловой
– х. кутови́й;
• к. управляемый
– х. керо́ваний;
• к. уравновешенный
– х. урівнова́жений;
• к. цельный
– х. суці́льний;
• к. шарнирный
– х. суста́вний;
• к. шаровой
– х. куля́стий.
Разгрузной, -зочный – розванта́жний;
• р. (о машинах
) – знетяжни́й;
• р. клапан, уравновешивающий
– обле́гчувальний хлипа́к (-ка́).

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Клапанхлипа́к, -ка́; К. всасывающий — всисни́й хлипа́к; К. нагнетательный — нагнітни́й хлипа́к; К. разговорный — розмо́вний хлипа́к.
*Нагнетательный — нагнітни́й; Н. клапан — нагнітни́й хлипа́к.
*Разговорный — розмо́вний; Р. клапан — розмо́вний хлипа́к; Р. коммутатор — розмо́вний комута́тор.

Запропонуйте свій переклад