Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 9 статей

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Фортепиано, фортепьяно – (итал.) фортепіяно, піяно, (разг.) фортеп’яно, (совет.) фортепіано.
[Аполінара до музики: — Ну, грайте! Тільки, благаю, — піяно, піяно… (М.Куліш). Нам ніч ворожить на зірках, Шепоче синьо щось і п’яно, А ми з тобою в свічниках, А душі наші в фортеп’яно (В.Слапчук). І треба було чути, що за звуки він добував із того фортеп’яно. Там була одна синьйора, в рожевому халаті, з якимись щипчиками у волоссі… ходячий мішок із грішми, скажу я вам, американська жінка якогось страховика… так-от, у неї текли сльози, струмком стікали по нічному крему, а вона дивилася і плакала без перестанку (Роман Скакун, перекл. Алесандра Баріко). Як не дивно, але не бувши особливо принадний, він, однак, зумів здійснити свій задум, як і казав, і побрався з учителькою гри на фортепіано, яка була нічогенька з себе і подарувала йому разом зі своїми меблями кілька років сімейного щастя. Щоправда, Жозефенові, зрештою, вдалося зберегти лише меблі, а не жінку (О.Жупанський, перекл. А.Камю). — Певно, навчання дочки  гри на фортеп’яні коштували тобі цілого статку? — Навпаки. Купив сусідню квартиру за пів ціни].
Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ХОДЯ́ЧИЙ (погляд) поши́рений, (хворий) амбулато́рний, ходя́чий, (про енциклопедію /газету/) живи́й, (про чесність) уосо́блений.
ХОДИ́ТЬ, ходить в костю́ме Е́вы ще світи́ти го́лим ті́лом;
ходить в ру́бище трясти́ ру́б’ям;
ходить за чем ходи́ти по що;
ходить за поку́пками галиц. ходи́ти на за́купи, бу́ти на за́купах;
ходить колесо́м ходи́ти пере́вертом, переверта́тися на голові́;
ходить на голове́ стовбула́ перекида́тися;
ходить над про́пастью, ходить по ле́звию бри́твы /ножа́/ ходи́ти ле́зом бри́тви, ступа́ти по гра́ні, балансува́ти над прі́рвою, ходи́ти по бри́тві;
ходить по на́ймам наймитува́ти;
ходить по ни́точке ще ходи́ти як шовко́вий, ста́ти шовко́вим;
ходить по пята́м ступа́ти крок-у-кро́к;
ходить по суда́м тяга́тися по суда́х;
ходить у кра́я про́пасти ходи́ти ко́ло сме́рти;
ходят слу́хи іде /хо́дить/ чу́тка /по́голоска/;
ходя́щий що /мн. хто/ хо́дить тощо, зви́клий /зму́шений, на́вчений, стил. перероб. ста́вши/ ходи́ти, за́йня́тий ході́нням, хода́к, ходу́н, ході́льник, прикм. ходя́чий, тех. ходи́льний, фраз. ходови́й, /про зіпсуту деталь/ розхо́джений, образ. в ходу́, в ру́сі, на ходу́, стил. перероб. ходи́вши, складн. -хі́дний [пальцеходя́щий пальцехі́дний;
ти́хо ходящий тихохі́дний]
;
ходящий вверх нога́ми сторчголо́вий;
ходящий взад и вперёд ходи́вши туди́-сюди́;
ходящий в меха́х /зо́лоте/ убра́ний у ху́тро /зо́лото/;
ходящий в пло́тниках тощо тесля́р тощо;
ходящий го́голем ходи́вши як па́ва;
ходящий на голове́ ста́вши ходи́ти на голові́;
ходящий на за́дних ла́пках = стоящий на задних лапках;
ходящий на зве́ря звіроло́в;
ходящий по дела́м адвока́т;
ходящий на поводу́ у кого = пляшущий под чью дудку;
ходящий по ни́точке /стру́нке/ (тепе́р) (як) шовко́вий;
ходящий по рука́м = гуляющий по рукам

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Ходячийходячий, -а, -е.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Ходячий (передвижной) – походю́чий.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Ходя́чий
1)
ходящий;
2)
бродячий.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

ходя́чий, -ча, -че

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Ходя́чий, -а, -е.
1) Ходящій.
2) Бродячій, не осѣдлый, находящійся постоянно въ движеніи.
Чумаки — народ ходячий. Вольному воля, а ходячому путь.
3) О больномъ: не лежавшій, на ногахь находившійся во время болѣзни.
Ота жінка ходяча вмерла. НВолын. у. У нас увесь такий рід, що ходячий мре.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Ходя́чій = ходя́чий, ходя́щий. — Не дай спати ходячому, серцем замірати. К. Ш.

Запропонуйте свій переклад