Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 5 статей
Запропонувати свій переклад для «чвиря»
Шукати «чвиря» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Нена́ститься – него́дитися, непого́дитися, сльоти́тися, дощи́тися.
-тся на дворе – надво́рі непого́диться (сльоти́ться), надво́рі чви́ря (пого́да) б’є.
Нена́стье – него́да, непого́да, не́погі[о]дь, не́гі[о]дь (-годи), него́диця, (слякоть) сльота́ и (мн.) сльо́ти (р. сльот), (зап.) слота́, сло́ти, (диал.) слякота́, плю́та, чви́ря, пого́да, ум. него́дка, него́донька. [Без приго́ди, мов него́да, мину́ла мо́лодость моя́ (Шевч.). На него́ду дим сте́леться по землі́ (Звин.). Дуби́ до него́ди та бо́рвію зви́клі (Л. Укр.). У таку́ не́погодь Гриць лежа́в у свої́й пу́стці (Яворн.). Підско́чила не́годь: уночі́ лину́в вели́кий холо́дний дощ (Кониськ.). Ти йшов у вир, на тьму і сльо́ту (Сосюра). Чи в пого́ду, чи в сло́ту весе́лий іду́ на робо́ту (Чуб. V). Плю́та така́, що хоч за́раз гинь (Франко). У горо́ді су́хо, бо не було́ ще чви́рі (Основа 1862). І сніг іде́, і него́донька (Грінч. III)].
Будет, наступает, собирается -тье – на него́ду бере́ться (кладе́ться, йде́ться), зане(по)го́джується.
Наступило -тье – наста́ла него́да, пішли́ него́ди, зане(по)го́дилося, сльо́ти взяли́ся, засльоти́лося; срв. Занена́ститься. [Наста́в хо́лод, сльота́ та него́да не ті́льки в приро́ді, а й у се́рці (Коцюб.). Пішли́ него́ди, уда́рили холоди́ (Васильківщ.). Сльо́ти взяли́ся (Житомирщ.). Засльоти́лося, та й не на коро́ткий либо́нь час (Липовеч.)].
-тье прекратилось – не(по)го́да перейшла́, пересльоти́лося, (распогодилось) ви́годинилося, розгоди́нилося, ви́погодилося.
-тье стояло – не(по)го́да була́, чви́ря би́ла.
Быть бы -тью, да дождь помешал – на него́ду бра́лося, та сльота́ переби́ла.
К -тью соль волгнет – на него́ду сіль мокрі́є (вогчі́є).
Надоедлив, как -тье – в’ї́дливий, як (на́че) сльота́.
Наше счастьедождь да -тье – на́ше ща́стя, як (та́я) тря́сця (Приказка).
Не всё по -тью, будет и вёдро – не все него́да, бу́де й пого́да.
Сей в -тье, а убирай в вёдро – сій за него́ди (у него́ду), а збира́й за пого́ди (у пого́ду).

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Ненастье
• Будет, наступает, собирается ненастье
– на негоду (на сльоту, іноді розм. на чвирю) береться (кладеться, йдеться); занегоджується.
• Наступило ненастье
– настала негода (іноді розм. чвиря); пішли негоди; занегодилося; засльотилося (іноді розм. зниж. зачвирилося); сльоти взялися.
• Наше счастье — дождь да ненастье
– наше щастя, як [тая] трясця. Пр.
• Не всё ненастье, будет и вёдро
– не все негода, буде й погода (буде й година). Пр. По негоді надійся погоди. Пр.
• Сей в ненастье, а убирай в вёдро
– сій за негоди (у негоду), збирай за години (за погоди, у погоду). Пр.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Чви́ря, -ріненастье.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Чви́ря, -рі, ж. Ненастье. До сього часу, спасибі Богові, у городі сухо, бо не було ще чвирі. О. 1862. X. 117.

Запропонуйте свій переклад