Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 3 статті
Запропонувати свій переклад для «челенок»
Шукати «челенок» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Кость
1) (
анат.) кість (р. ко́сти, тв. кі́стю, мн. ко́сті), кі́стка, масла́к, (соб.) масла́ччя. [Ой поби́в-потрощи́в мені́ ко́сті (Пісня). Застуди́лася – у кістка́х кру́тить (М. Грінч.). Брати́ гри́злися за ту́ю ба́тьківщину як соба́ки за масла́к (Грінч.). В одно́го па́на, ка́жуть, є таки́й мертв’я́к, що без шку́ри і без мня́са, саме́ масла́ччя (Сл. Гр.)].
Большая кость берцовая (и всякая трубчатая) – суре́ля.
Кость плечевая – ці́вка.
Кость голенная – гомі́лка.
Ко́сти плесневые – плесна́.
Кость пальца (фаланга) – челено́к (-нка́), маслачо́к (-чка́).
Кость на спине у красной рыбы – ска́ба.
Кость слоновая (в изделиях) – слоно́ва кі́стка, слоні́вка.
Твёрдый как кость – тверди́й як кі́стка, око́стуватий. [Око́стувате де́рево – соки́ра відска́кує (Вас.)].
Кожа да ко́сти – самі́ кістки́ та шку́ра; сама́ снасть. [Не їсть хло́пець, схуд, сама́ снасть (Звин.)].
У него только кожа да -сти – у йо́го самі́ кістки́ та шку́ра, у йо́го ко́сті обтягну́ло.
Промокнуть до -сте́й – змо́кнути до рубця́, до ру́бчика.
Промёрзнуть до -сте́й – задубі́ти, закля́кнути.
Проникнуться чем-л. до мозга -сте́й – перейня́тись чим до оста́нньої волоси́нки. [До оста́нньої волоси́нки пере́йняті вузе́ньким дрібни́м міща́нством (Єфр.)].
До мозга -сте́й – до са́мого шпи́ку, до сами́х кісто́к, до само́ї ко́сти.
Кость от -сте́й – кість од ко́сти.
Лечь -стьми́ – голово́ю накла́сти, кістьми́ полягти́.
Белая -сть – па́нська (бі́ла) кі́стка.
С -те́й – ски́нути (з рахівни́ці).
На -сти – доки́нути (на рахівни́ці).
Пересчитать кому -сти – полічи́ти кому́ ре́бра.
Загоню туда, куда ворон -сте́й не занесёт – туди́ зажену́, куди́ во́рон і кі́стки не занесе́ (не зано́сив).
Пар -сте́й не ломит – па́ра па́рить, а не лама́є.
Язык без -сте́й – язи́к без кісто́к (то й ме́ле);
2) (
игральная) кість (р. ко́сти).
Играть в -сти – гра́ти (гуля́ти) в ко́сті. [Програ́в чума́к вози́ й во́ли в ко́сті (Пісня)].
Игрок в -сти – костя́р (-ра́), кости́р (-ря́), кости́рник, кости́ря (м. р.).

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Челе́нок, -нкакость, сустав (в пальце).

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Челенко, -ка, с. и челенок, -нка, м. Въ пальцѣ: кость, суставъ. Вх. Лем. 482.

Запропонуйте свій переклад