Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 8 статей
Запропонувати свій переклад для «четвертина»
Шукати «четвертина» на інших ресурсах:

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Доля
1) частка (
ум. часточка), пайка, (реже) пай (ум. пайок, пайочок), (гал.) уділ; (при дележе) діл (р. долу), ділениця; частина, частинка, компонент, інгредієнт, елемент;
2) (
удел, судьба) доля, талан (ум. доленька, таланочок);
3) (
муз.) частка;
4) (
мера веса, ист., рус.) доля;
5) (
ботан.) частка, (рус.) доля, (анатом.) частка:
быть в доле – бути на паях;
войти, вступать в долю – стати (ставати) спільником, пристати (приставати) до спілки;
выпасть на долю – судитися, присудитися кому, спіткала кого;
в этом есть доля истины, правды – у цьому є частка істини, правди;
горькая доля – гірка (щербата) доля, гіркий талан; (образн.) доля, як фандоля;
делить на доли – ділити на частки (пайки), паювати;
делить на равные доли – ділити порівну (на рівні частки);
доля зерна за помол – розмір, вимір;
доля правды (истины) – частка правди (істини);
известная доля урожая, улова и пр., отдаваемая работающими хозяину поля, воды и пр. – (ист.) діжма (дежма);
иметь чью долю – мати чию долю, (идти стезею) топтати стежку чию;
львиная доля – лев’яча (левова) пайка (частка);
на мою долю выпало что – мені судилося (випало) що; спіткало мене;
на мою долю пришлось – на мою пайку (на мій пай, на пай мені, на пайку мені, на мою частку) припало;
прийтись, пасть на долю – припасти, упасти кому, припадати (припасти) на пайку;
принимать, принять кого в долю – приймати, прийняти за спільника (до спілки, в спілку) кого;
роковая доля – фатальна (загибельна) доля;
третья, четвертая, пятая, десятая доля – третя, четверта, п’ята, десята частка; третина, четвертина, п’ятина, десятина.
[Домішується вже й добра пайка народньої мови (С.Єфремов). Вона вже знала, яка доля чигала на її дитину: доведеться їй топтати материну стежку (М.Коцюбинський). Випив левову частку конячої дози (В.Стельмах). В діл Матвієві пішла пасіка. Як ділилися батьківщиною, мені припав оцей-о садок. Поділили те борошно, і впало нам по два пуди (АС). Незави́дна чека́є його́ до́ля (І.Франко). Від ділити походить слово доля. Ним у старій системі мір позначали одиницю маси (ваги), що дорівнювала 44,435 міліграма. Називали так і частину музичного такту, на яку припадає наголос (сильна доля). А основний зміст цього слова: напрям життєвого шляху, що ніби не залежить від бажання та волі людини. “Доля закинула мене аж у Крим” (Михайло Коцюбинський). В інших значеннях (зокрема, коли йдеться про участь у спільному володінні чимось) за літературною нормою слід користуватися синонімічними відповідниками частина, частка, пай, пайка. Російські вислови перекладаються: быть в доле — бути на паях; делить на равные доли — ділити на рівні частини (частки); доля истины — частка правди (істини). Доречно нагадати, що частка тепер замінила долю і в музичній термінології (Б.Рогоза). Віслюк ділив, і лев його загриз. Ділити здобич взявся хитрий лис. Де частка лева – там гора здорова… Ділити вчить нас доля віслюкова (Василь Простопчук). З двох співавторів кожен впевнений, що на його пайку припав увесь труд і тільки половина гонорару (А.Крісті). Незавидна доля тих, хто не курить і не п’є, — таким і кинути нічого].
Обговорення статті

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Доля
• Войти в долю
– стати спільником; пристати до спілки.
• В этом есть доля истины, правды
– у цьому є частка істини, правди.
• Горькая доля
– гірка (щербата) доля.
• Делить на доли
– ділити на частки (пайки); паювати.
• Львиная доля
– лев’яча (левова) пайка (частка).
• На мою долю выпало что
– мені судилося (випало) що.
• На мою долю пришлось
– на мою пайку (на мій пай, на пай мені, на пайку мені, на мою частку) припало.
• Принимать, принять кого в долю
– приймати, прийняти за спільника (до спілки, в спілку) кого.
• Третья, четвёртая, пятая доля
– третя, четверта, п’ята частка; третина, четвертина, п’ятина.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

че́тверть чверть,-ті, четверти́на,-ни, чве́ртка,-ки

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Четверти́на, -ни
1)
четвертая часть, четверть;
2)
четверть кварты.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Четверть
1) (
четвертая часть) – чверть (-ти), чве́ртка, четвертина; без -ти два (часа) – за чверть дру́га (година); в четверть пятого – (о) чверть на п’яту; четверть-процентный (о сборе) – чвертьвідсотко́вий; четверть третьего (часа) – чверть на тре́тю;
2) (
мера жидкости, сыпучих тел) – четвертина, че́тверть (-ти).

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

четверти́на, -ни; -ти́ни, -ти́н

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Четверти́на, -ни, ж.
1) Четвертая, часть, четверть.
Четверти́на са́ла. Четверть куска сала, не какого-либо куска, а такого, какими сало солится. Доїв окрайця й сала четвертину. Мкр. Н. 10.
2)
Четверти́на про́са, жи́та и пр. Извѣстная мѣра земли для посѣва проса, ржи и пр. А що ж мені на год? Дасте день проса (четвертину проса викосить). Рудч. Ск. І. 89.
3) Четверть кварты.
Четвертину горілки купи. Грин. І. 188. Вернулась з четвертиною горілки, поставила її перед Чіпкою. Мир. ХРВ. 195.
4) Четвертая часть дубовой болванки. Вас. 148. Ум.
Четверти́нка.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Че́тверть = 1. чве́ртка, чверть, четверти́на — Купив чвертку телятини. — Половини не дам, четвертину дам. Кр. — Ой не всиплю четвертину, давай грошей хоч з полтину. н. п. — Ч. луны́ = квати́ря, ква́дра мі́сяця (д. під сл. Луна́ і Фа́за). 2. че́тверть (зерна або борошна).

Запропонуйте свій переклад