Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 2 статті
Запропонувати свій переклад для «читаемый»
Шукати «читаемый» на інших ресурсах:

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Читаемый – читаний:
наиболее читаемые книги – найчитаніші книги;
читаемые курсы лекций – викладова програма. Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ЧИТА́ТЬ ще прочи́тувати, зачи́тувати, (молитву) відчи́тувати, (думки) розга́дувати, фраз. до чи́тання [кто заста́вил их читать хто зму́сив їх до чита́ння];
читать запо́ем човпти́;
читалось /читались/ чи́тано;
чита́ющий що /мн. хто/ чита́є тощо, зви́клий чита́ти, зда́тний прочита́ти, за́йня́тий чи́танням, чита́ч, чита́льник, (на сцені) чите́ць, прикм. чита́льний, (знавець грамоти) письме́нний, гра́мотний, /про публіку/ чита́цький, образ. з кни́жкою /газе́тою тощо/ в рука́х, стил. перероб. чита́ючи;
читающий наоборо́т маста́к чита́ти з кінця́;
читающийся/чита́емый чи́таний, прикм. читки́й, чита́бельний, галиц. почитни́й, оказ. чито́мий, (твір) популя́рний.

Запропонуйте свій переклад