Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 13 статей
Запропонувати свій переклад для «чохла»
Шукати «чохла» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Запя́стие
1)
анат., Carpus – за́п’ясток (-тка), за́п’ясть (-ти), передру́ччя (-чя). [В за́п’ястку кі́лька невели́ких кісточо́к (Троянов.)];
2) (
украшение) на́ручень (-чня), нару́ччя, обру́чка на руці́, за́пинка. [Старосві́тські вели́кі обру́чки на рука́х, вни́зу й ви́ще лі́ктя (Л. Укр.). Дві за́пинки на ру́ки їй (Св. П.)];
3) чо́хла, (
гал.) зап’я́сник, (манжета) манке́та, (стар.) по́руч (-чи).
Манже́та, манже́тка
1) чо́хла, чо́холка, рука́вчик, манше́та, манше́тка, (
зап.) манке́та, манке́тка. [Соро́чка з чо́хлами (Полтавщ). Рука́вчики на соро́чці прасо́вані (Київ)];
2) бри́жі (-жів) (коло комі́ра).

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Манжета – манке́та, -ти, чо́хла, -ли; -тный – манке́тний, чо́хловий, -а, -е.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Манжет (на поршне насоса) – чо́хла;
• м. (хомут на шине
) – вірва́нт (-та);
• м. кожаный
– ч. ремі́нна.
Муфта (соединительная) – злучни́к (-ка́);
• м. (раструб
) – горлови́на;
• м. бочкообразная
– з. бочкува́тий;
• м. винтовая
– з. ґвинтови́й;
• м. глухая
– з. сліпи́й;
• м. двуконусная
– з. двоконусо́вий;
• м. дисковая
– з. кружа́льний;
• м. изолирующая
– з. ізоляці́йний;
• м. кожаная
– з. шкіряни́й;
• м. кабельная конечная
чо́хла кабле́ва;
• м. ленточная, ременная
– з. паскови́й;
• м. переходная
– з. перехідни́й;
• м. предохранительная
– з. запобі́жний;
• м. прямая
– з. прями́й;
• м. разобщительная
– з. розлучни́й;
• м. свертная
– з. закрутни́й;
• м. седельная
– з. сіде́льний;
• м. соединительная
– злучни́к (-ка́);
• м. стержневая
– з. стрижне́вий;
• м. сцепления
– з. зчіпни́й;
• м. тарелочная
– з. тарілкува́тий;
• м. трения
– з. тертьови́й;
• м. флянцевая
– з. крисови́й;
• м. фрикционная
– з. тертьови́й;
• м. храповая
– з. заскочни́й;
• м. шарнирная
– з. суста́вний;
• м. шипообразная
– з. шпинькува́тий;
• м. эластичная
– з. еласти́чний.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

манже́т манже́т,-та, манже́та,-ти, чо́хла,-ли (1. кільце для скріплення кінців труб, стрижнів; 2. защільник для запобігання виходу рідини, газів у толокових помпах)
м. защи́тный манже́т захисни́й
м. ко́жаный манже́т шкіряни́й
м. наби́вочный манже́т набивни́й
м. насо́са манже́т по́мпи
м. рези́новый манже́т ґумо́вий
м. шевро́нный манже́т шевро́нний
му́фта (соедини́тельная) 1. му́фта,-ти, з’є́днувач,-ча, злу́чник,-ка
2. горлови́на,-ни (деталь у вигляді невисокого циліндра для поздовжнього з’єднування валів, труб, трибів)
м. амортизи́рующая му́фта амортизува́льна, з’є́днувач амортизува́льний
м. вту́лочная му́фта вту́лкова, злу́чник уту́лковий
м. гидродинами́ческая му́фта гідродинамі́чна
м. глуха́я му́фта сліпа́, з’є́днувач сліпи́й
м. ди́сковая му́фта ди́скова [кружа́льна]
м. зажимна́я му́фта затисна́, злу́чник затисни́й
м. зу́бчатая му́фта зубча́ста, з’є́днувач зубча́стий
м. ка́бельная му́фта ка́бельна, з’є́днувач [злу́чник] ка́бельний
м. ка́бельная коне́чная чо́хла,-ли; злу́чник ка́бельний кінце́вий
м. карда́нная му́фта карда́нна, з’є́днувач карда́нний
м. ле́нточная му́фта стрічкова́, з’є́днувач стрічкови́й
м. многоди́сковая му́фта багатоди́скова, з’є́днувач багатокружа́льний
м. па́льцевая му́фта пальцьова́
м. планета́рная му́фта планета́рна, з’є́днувач планета́рний
м. пласти́нчастая му́фта платі́вчаста, з’є́днувач платі́вчастий
м. пневмати́ческая му́фта пневмати́чна, з’є́днувач пневмати́чний
м. раздвижна́я му́фта розсувна́, з’є́днувач розсувни́й
м. самозапира́ющая му́фта самозапі́рна́
м. свобо́дного хо́да му́фта [злу́чник] ві́льного ходу́
м. соедини́тельная му́фта сполу́чна́
м. стяжна́я му́фта стяжна́, злу́чник стяжни́й
м. сцепна́я му́фта зчіпна́, злу́чник зчіпни́й
м. тру́бная му́фта тру́бна
м. упру́гая му́фта пру́жна́, з’є́днувач пру́жни́й
м. фла́нцевая му́фта фла́нцева, з’є́днувач кри́совий
м. фрикцио́нная му́фта фрикці́йна, з’є́днувач тертьови́й
м. хра́повая му́фта заско́чна, з’є́днувач заско́чний
м. центробе́жная му́фта відцентро́ва, з’є́днувач відцентро́вий
м. цепна́я му́фта ланцюго́ва, з’є́днувач ланцюго́вий
м. шарни́рная му́фта шарні́рна, з’є́днувач сугло́бний
м. шти́фтовая му́фта шти́фтова

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Чо́хла, -лиобшлаг на рукаве рубахи.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Чо́хла, -ли, ж. Обшлагъ на рукавѣ рубахи, манжета. Чуб. VII. 415. Г. Барв. 219. Оце ще комір та чохли повшивати, та й дошита сорочка буде. Пирят. у. Іде козак улицею, чохлами махає. Нп.
Чохли́ця, -ці, ж. = Чохла. Старша світилка багата, на їй сорочка чохлата, під тими чохлицями сидять воші копицями. Мил. Св. 49.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Запя́стье = 1. анат. Carpus — 1. пле́сно (частина руки між локтем і долонею). 2. д. Брасле́тъ. 3. чо́хла, мн. чо́хли. — Рукава в сорочцї ще добрі, та тільки чохли повистрьопувались.
Обши́вка = 1. обшива́ння. 2. обши́вка, мережана на пр. у сорочки — ли́штва, по краях одежі, на пр. тесьмою — лямі́вка, з торочо́к — торочки́, мережана на кінцї рукавів — чо́хла. — Тому к сьвяткам з лиштвою пошили сорочечку. К. Ш.
Рука́вь, здр. рукаве́цъ, рука́вчикъ, поб. рукави́ще = 1. рука́в, рукаве́ць, передня частина рукава жіночої сорочки вишивана — по́лики, край рукава сорочки — чо́хла (С. З.). — Разрѣзны́е рукава́ = роспо́ри, роздьо́ри (Ев.), вильо́ти. — Ой чи той то Микита, що з вильотами свита. н. п. 2. матня́ (д. під сл. Не́водъ). 3. ки́шка (до смоку). 4. рука́в, прото́ка, ві́тка, річа́к, невеличкий — за́річок. — Такі всї вітки впадають в великую воду, а з неї гирла в Днїпр од самої Січі. Л. В.

Запропонуйте свій переклад