Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 5 статей
Запропонувати свій переклад для «чуття»
Шукати «чуття» на інших ресурсах:

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Ощуще́ніе = чуття́ (С. Жел.), вчуттє (Кн.) чутність (С. Жел.), чува́ння. — Таке бридке вчуттє, коли залїзе під сорочку комашина (Кн. Записав в селї Дахнівцї Черкаського пов).
Слухъ = 1. слух (С. Жел., так і у всїх иньших слан, мовах), слих. С. Л. 2. слих, сли́шка, поголо́с, поголо́ска (Ос), чу́тка, по́чутка, чуття́, про́слух, погу́дка і д. Молва́. — Слихом слихати, видом видати. н. п. — Дїти підростають і про рідну Україну слихом тільки знають. Галуз. — Слихи пройшли, що дїло... Ніс. — Почали і до мене слихи доходить. н. к. — Про мою дочку передають слихи, що живе добре. Лев. — Добру чутку далеко чутно, а погану ще дальше. н. пр. — Скоро розійшла ся чутка, що Шевченка арештовано. Кн. — Про скасовання містечкового кріпацства щось і чутки нема. Кн. — Нема й чуття про мого. Кр. — Межи нашими жидами поголос пустив ся, що нїби то в Русалимі Месия родив ся. Руд. — Идётъ, но́сится слухъ, хо́дятъ слу́хи = д. під сл. Идти́ і Носи́ться.Распусти́ть слухъ = пусти́ти поголо́ску, чу́тку, розсла́вити, роздзвони́ти. — Десь мабуть великий дзвін виливають, що пустили таку поголоску. н. пр. — Слухъ запа́лъ = чу́тка загула́. — Давно вже щось про його і чутка загула. Сп.
Созна́ніе = 1. призна́ння, визна́ння. 2. сьвідо́мість (С. Жел.), прито́мність, чуття́, глузд, па́мороки. – Ця пісня якось спала на думку проти волї й сьвідомости молодицї. Лев. — Одбило йому памороки. н. о.
Чу́вство = чуття́ (С. Жел.), почуття́, чуто́ба. — Щире почуття проймав все оповідання. Л. Н. В. — Сьпівав він з душею і з почуттям. Скл. — Вороже почуття бликнуло на хвилину йому у очах. Лев. В. — Знов і в душі розбудились теплі чутоби гуртом, знов вона вся розтопилась щастям, любовъю, добром. Тільки в тих гарних чутобах чуєть ся й болїзний сум. Мова. — Лиши́ться чу́вствъ = зомлїти. С. Аф. Л. — Приве́сть въ чу́вства = одвола́ти, очути́ти. — Одволали трохи жінку: ще очі одкрила, тільки мова одняла ся, не мов заніміла. Баз. — Прійти́ въ чу́вства = очу́няти, прочу́няти, отя́мити ся. – Чу́вство любви́ = коха́ння. – Чу́вство зрѣ́нія, вку́са, обоня́нія, осяза́нія, слу́ха = чуття́ зо́ру, смаку́, ню́ху, до́тику, слу́ху.
Чутьё = 1. чуття́, почу́ття, почува́ння. 2. нюх.

Запропонуйте свій переклад