Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 15 статей

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Игла́, Иго́лка, Иго́лочка
1) (
швейная) го́лка, ум. го́лочка, (гал.) ігла́. [Мі́сячно, хоч голки́ збира́й (Номис)].
-ла́ без ушка – про́торг и про́тір (-торга), про́дір (-дора), проте́рта го́лка, без(в)у́ха го́лка. [Моска́ль і про́торг проковтне́, та не вда́виться (Комар). Дала́ проте́рту го́лку ще й без жальця́ (Поділля)].
-ла курносая, безносая – безно́са, кирпа́та го́лка, кирпаті́йка, го́лка без жала́, без жальця́, (диал. без жельця́), (насмешл.) безри́ла го́лка. [Ду́мав, що го́лку купи́в, а воно́ – кирпаті́йка. Це на база́рі так звуть го́лку безно́су (Київ)].
-ла без нитки – го́ла го́лка.
-ла́ рогожная или кулевая – цига́нська го́лка, цига́нка.
Деревянная -ла́ для вязания сетей и т. п. – гли́ця, ум. гли́чка. [Як узя́в хло́пець гли́чку; по́ки ота́ман ді́рку залата́, то хло́пець три (Март.)].
-ла вязальная чулочная (спица) – пруто́к, дро[і]то́к (-тка́).
Ушко -лы́ – (в)у́шко го́лки.
Вдеть нитку в -лку – втягти́, затягти́, заси́лити ни́тку в го́лку.
Платье с -чки – нові́сіньке убра́ння́; мов допі́ро від кравця́ прине́сене.
Одет как с -чки – вбра́ний як на весі́лля.
Сидеть как на -лках – як на те́рню сиді́ти, як на голка́х, як на шпичка́х, як на гра́ні, як на жару́ сиді́ти.
Вино пускает -лки – у вині́ ска́лки ска́чуть, бри́жі гра́ють, вино́ гра́є, і́скриться.
Острие -лы́ – жало́, жальце́, (диал. жело́, жельце́) го́лки;
2) (
у животных) го́лка, ко́лька, колю́чка;
3) (
на растениях) го́лка, колю́чка, шпи́чка, шпи́лька, шпича́к (-ка́), (шипы) те́рня (ср. р.) (на хвойных) шпи́лька, гли́ця, хвої́на, хвої́нка, (гал.) чати́на, (собир.) хво́я, (гал.) фо́я, голи́ння, (гал.) чати́ння. [Гори́ть моя́ доса́донька мов суха́я гли́ця (Л. Укр.)];
4)
-ла́ на здании – шпиль (-ля́), шпинь (-ня).
-ла горы – шпиль (-ля́);
5)
Игла́-рыба – морська́ ігли́ця, зво́рлуч, си́кавка.
Маши́на
1) маши́на.

-на ветровая, водяная, конная, паровая, ручная – маши́на вітрова́ (вітряна́), водяна́, кі́нна, парова́, ручна́.
-на адская – пеке́льна (вибухо́ва) маши́на.
-на динамо-электрическая, динамо -на – дина́мо-маши́на, дина́мо-електри́чна маши́на, дина́мо (неполносклон.; твор. -мом).
-на жатвенная – жа́тна маши́на, жа́тка, саможа́тка, жа́чка, жнива́рка, (пров.) жа́лка, же́нничка, (шутл.) чубогрі́йка, лобогрі́йка.
-на жнее-сноповязальная – снопов’я́зка.
-на землечерпательная – землечерпа́льна маши́на, землечерпа́лка, землече́рпниця.
-на камнедробильная – каменодроба́рка.
-на молотильная, см. Молоти́лка.
-на моечная (промывная), мяльная – маши́на ми́йна (ми́йниця), м’я́льна (м’я́лка).
-на низкого давления – маши́на низько́го ти́ску.
-на пишущая – друка́рська маши́нка, самопи́ска, скоропи́ска.
-на под’ёмная, пожарная – маши́на підійма́льна, (для установки в вертикальном положении) зводова́, поже́жна.
-на простого действия – маши́на про́стого чи́ну, про́ста маши́на.
-на ротационная – ротаці́йна маши́на.
-на сенокосильная – коса́рка, самоко́ска.
-на скоропечатная, сортировальная – маши́на ско́ра друка́рська, сортува́льна (сортува́лка).
-на для стирки (прачешная) – пра́льна маши́на.
-на счётная – рахува́льна маши́на.
-на швейная – краве́цька (шва́льна) маши́на. [Не було́ в ме́не си́ли поверну́ти ко́лесо краве́цької маши́ни (Кониськ.)].
Приводить, привести -ну в действие, пускать, пустить -ну в ход – пуска́ти, пусти́ти маши́ну (в рух), запуска́ти, запусти́ти маши́ну, ста́вити, поста́вити маши́ну на робо́ту.
Разбирать, разобрать -ну – розбира́ти, розібра́ти, розклада́ти, роз(і)кла́сти маши́ну.
Собирать, собрать -ну – склада́ти, скла́сти маши́ну;
2) (
в просторечии: о локомотиве, поезде, велосипеде и т. п.) маши́на.
Ни́тка
1) ни́тка; (
специальнее: грубая толстая из пакли) ни́тка з ва́лу, валова́ ни́тка, вали́на; срв. Нить 1. [Баті́г не ни́тка, не вві́рветься (Номис). Тоне́ньке, мов шовко́ва ни́тка (Н.-Лев.)].
-ки – нитки́ (-то́к), соб. ниття́ (-ття́), нить (-ти); специальнее: (грубые толстые из пакли) вал (р. ва́лу); (цветные бумажные для вышиванья) за́полоч (-чи); (окрашенные шерстяные, диал.) цвіт (-ту); (пеньковые или льняные в шерст. материи, в сукне) порт (-ту, м. р.) и порть (-ти, ж. р.); (кручёные) су́кані нитки́, (грубые, соб., диал.) суч (-чи); (белые для шитья) бі́лі нитки́, біль (-ли); (чёрные) чо́рні нитки́, чернь (-ни). [Вал – от як шпага́т; з ньо́го мішки́ ро́блять (Звин.). У ко́сах за́мість кісни́ків моту́зочка з ва́лу (Мирний). Тре́тю (шири́ночку) поши́ла та за́полоччю (Чуб. III). Кра́йка з цві́ту (Лохв.). Це не чи́сте сукно́, а з по́ртом (Чернігівщ.). Та й приши́в-же цага́нською го́лкою й су́ччю (Свидн.). Ши́є вона́ шо́вком-бі́ллю (Пісня)].
-ка бумажная, вышивальная, швейная – ни́тка баво́вняна, вишива́льна, шва́цька.
Катушка -ток – шпу́лька (шпу́ля, кото́чок) нито́к.
Клубок -ток – клубо́к нито́к.
Моток -ток – мо́ташка нито́к; см. Мото́к 1.
Жизнь висит на -ке – життя́ на волоси́нці (на ни́точці) ви́сить.
На живую -ку
а) на живу́ ни́тку.

Шить, пришивать, пришить на живую -ку что – ши́ти, пришива́ти, приши́ти на живу́ ни́тку, фастриґува́ти, прифастриґо́вувати, прифастриґува́ти що;
б) нашвидку́, на швидку́ ру́ку (ру́ч), по́хапцем;
см. На́спех и На́скоро.
Сметать дело на живую -ку – змайструва́ти (стули́ти, зіп’я́сти́) щось на живу́ ни́тку (на швидку́ ру́ку).
-ки живой не оставить – живо́ї ни́тки не лиши́ти; см. ещё ниже Обирать, обобрать кого до -ки.
Вдевать, вдеть -ку – засиля́ти (заси́лювати, всиля́ти, вси́лювати, наживля́ти), заси́ли́ти (вси́ли́ти, наживи́ти) ни́тку. [Наживи́в ни́тку і поча́в ши́ти (Київщ.)].
Вытянуться в -ку
а) (охля́нути, аж) ви́тягнутися як шну́рка, сху́днути як волоси́нка, ста́ти як соломи́нка, переве́сти́ся на соломи́нку, (
грубо) ви́тягтися як гли́ста; срв. Исхуда́ть;
б) (
стать гуськом) ста́ти (ви́шикуватися) ключе́м (ни́зкою).
Вытянуться по -ке – ви́тягтися як шну́рка (як струна́).
Обирать, обобрать кого до (последней) -ки – обдира́ти (оббира́ти), обде́рти и обідра́ти (обібра́ти) кого́ до (оста́нньої) ни́тки (до шерсти́ночки, до цу́рки, до шнири́н(к)и, до шни́рочки, до шнири́ночки). [Обдере́ до шнири́ночки – до шерсти́ночки (Номис). Обі́брано до цу́рки (М. Хвильов.)].
Подымать клубок за -ку (перен.) – підійма́ти клубо́к (клубка́) за ни́тку, без ладу́ (нави́ворі[о]т) роби́ти що, (зап.) капа́рити що.
Промокнуть, промочить до -ки – промо́к(ну)ти (ви́мок(ну)ти, змо́к(ну)ти), промочи́ти (змочи́ти, намочи́ти) до рубця́ (до ру́бчика, геть до ру́бчика).
Этой -ке (канители) конца не будет – ціє́ї ни́тки не пересота́єш, цій тягани́ні кінця́(-кра́ю) не бу́де.
Тонкую -ку вести – тонку́ ни́тку виво́дити (ве́сти́, пря́сти, сука́ти, сота́ти).
Куда иголка, туда и -ка – куди́ го́лка, туди́ й ни́тка.
По -ке дойдёшь до клубочка – ді́йдеться ни́точка до клубо́чка (Номис), по ни́тці ді́йдеш до клубо́чка (Сл. Гр.).
По -ку рубеж – по цей дуб ми́ля (Приказка).
С миру по -кеголому рубашка, см. II. Мир 5;
2)
см. Ни́зка 2.
Ножно́й – ножани́й. [Ножана́ сту́па (Сим.)].
-на́я ванна – ножана́ ва́нна.
-ные пальцы – ножані́ па́льці, па́льці на нога́х.
-ная швейная машина – ножана́ краве́цька (шва́цька) маши́на.
Поду́шка
1) по́душка, (
пуховая) пухови́ця, (маленькая: думка) я́сік, підголо́вок (-вка), (зап.) за́головок (-вка), (для подложки, укрывания) бе́бехи (-хів) (обычно у евреев); (швейная: полукирпичек, зашитый кругом) цеге́лка;
2) (
в телеге, на оси под кузовом) оплі́н (-ну) и оплі́нь (-ня, м. р. или -ни, ж. р.), (непосредственно на оси) наса́д (-ду), зголо́вок (-вка); (верхняя, вращающаяся на передней оси) ко́ловорот (-оту).

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Машина – маши́на;
• м. автогенная
– м. автоге́нна;
• м. а. дырорезная
– м. а. діркува́льна, автоге́нна дірорі́зка;
• м. апретоломная, бум.
– апретоло́мниця, м. апретоло́мна;
• м. аппретурная, крахм.
– м. апрету́рна;
• м. атмосферическая
– м. атмосферо́ва;
• м. балансирная
– м. рівноважнико́ва;
• м. бастовальная, щеточная
– м. пропа́рно-щіткува́льна;
• м. бительная
– товмаки́ (-кі́в);
• м. болторезная
– ґвинторі́зка, м. гвинторі́зна;
• м. бронзировальная
– спижува́лка;
• м. брошюровальная
– брошурува́лка, м. брошурува́льна;
• м. буквоотливная
– шрифта́рка;
• м. бумагоделательная
– м. папероро́бна;
• м. бумагорезная
– паперорі́зка, м. паперорі́зна;
• м. бурильная (станок
) – верста́т свердлови́й;
• м. быстроходная
– м. швидкору́шна;
• м. вальцовая, бум.
– м. вальцьова́;
• м. вальцевая, из граверных досок
– стано́к друка́рський;
• м. валяльная
– м. валю́шна;
• м. ватерная
– м. ва́терна;
• м. ватная, кардная
– чухра́н (-на́);
• м. вертикальная
– м. прямови́сна;
• м. винторезная
– ґвинторі́зка, м. ґвинторі́зна;
• м. водотливная
– м. водовідливна́;
• м. водопод’емная
– м. водотя́жна;
• м. водостолбовая
– м. водостовпо́ва;
• м. водоочистительная
– м. водочи́сна;
• м. воздуходувная
– повітродму́хало, м. повітродму́хальна;
• м. воздушная
– м. повітряна́;
• м. волочильная
– м. протяга́льна;
• м. в. (для проволоки
) – дротува́лка;
• м. ворсовальная, нагонная
– ворсува́лка;
• м. ворсува́льна; м. врубовая, гор.
– м. зарубна́;
• м. выколачивающая
– м. вибива́льна;
• м. вытяжная, ленточная,
текст. – м. витяжна́;
• м. вышивальная
– м. вишива́льна;
• м. выщипывальная, сукн.
– м. вищи́пувальна;
• м. вязальная
– м. плеті́льна;
• м. в. диагональная
– м. н. коси́нна;
• м. гайкорезная
– мутрорі́зка; м. мутрорі́зна;
м. гидравлическая – м. гідравлі́чна;
• м. глиномяльная
– глином’я́лка, глином’я́льниця;
• м. глянцевальная (шерстопряд.
) – м. глянсува́льна, глянсува́лка;
• м. горизонтальная
– м. позе́ма;
• м. гофрировальная
– м. брижува́льна;
• м. гравировальная
– м. ритівни́ча;
• м. гранильная
– м. гранкува́льна;
• м. гребнечесальная
– м. гребенечеса́льна;
• м. грузопод’емная, под’емник
– підо́йма;
• м. грунтовальная,
текст. – м. ґрунтува́льна;
• м. давильная
– штампува́лка, м. штампува́льна;
• м. двойного расширения
– м. двосхідча́ста;
• м. двухвальная
– м. двовало́ва;
• м. действующая
– м. чи́нна;
• м. декатировальная
– м. пропа́рювальна;
• м. делительная
– м. поді́льча;
• м. депрессионная
– м. розрідна́;
• м. деревосгибательная
– деревозгина́лка;
• м. деревострогальная
– деревоструга́лка;
• м. диагональная (вязальная
) – м. коси́нна;
• м. динамо-электрическая
– дина́мо-маши́на, дина́мо-електри́чна маши́на;
• м. для формовки зубчатых колес
– м. трибоформува́льна;
• м. долбежная
– довба́лка, м. довба́льна;
• м. д(е)ревосгибальная
– деревозгина́лка;
• м. д(е)ревостругальная
– деревоструга́лка;
• м. дробильная, дробилка
– дроба́рка;
• м. дроворубная, дровокольная
– дровоко́лка;
• м. дыропробивальная
– діропробива́лка; м. діропробива́льна;
м. дырорезная – дірорі́зка;
• м. дыросверлильная
– свердля́рка;
• м. жатвенная, жатка
– жнива́рка;
• м. жнее-сноповязальная
– снопов’я́зка;
• м. загибная
– загина́лка, м. загина́льна;
• м. загонная,
текст. – заганя́лка;
• м. заклепочная
– нютува́лка, нютува́льна;
• м. запарная, глянцевальная
– глянсува́лка, м. глянсува́льна;
• м. землекопная
– землеко́пниця, м. землеко́пна;
• м. землечерпательная
– землече́рпниця;
• м. зернообдирательная
– шеретува́лка, дра́чка;
• м. зерночистительная
– м. зерночи́сна;
• м. з. щеточная тарелочная
– м. з. щіткотарілча́на;
• м. зуборезная, фрезерная
– фреза́рка;
• м. калевочная
– м. відтяжко́ва;
• м. калорическая
– м. калори́чна;
• м. камнедробильная, камнедробилка
– каменедроба́рка;
• м. камнеобделочная
– м. каменеобро́бна;
• м. камнеотборная
– каменедобі́рка, м. каменедобірна́;
• м. кардная, ватная
– чухра́н (-на́);
• м. кардощипальная
– чухра́н щипа́льний;
• м. картопросекальная,
текст. – м. картовирізна́;
• м. катушечная
– м. шпуле́ва;
• м. кирпичеделательная
– м. цеге́льна, цеглоро́бна;
• м. клепальная
– м. клепа́льна;
• м. к. заклепочная
– нютува́лка, м. нютува́льна;
• м. клубочная
– м. клубкова́;
• м. ковочная
– м. кува́льна;
• м. коловратная
– м. коловоро́тна;
• м. колотильная, бум.
– м. вибива́льна, витрі́пувальна;
м. конная, коноводная – ту[о]пча́к (-ка́), коновідня;
• м. копировальная
– копіюва́лка, м. копіюва́льна;
• м. коробковдвижная, спич.
– м. коробковсувна́;
• м. короочистительная
– м. корочи́сна;
• м. корчевальная
– корчува́лка;
• м. краскотерная
– фарботе́рка, м. фарботе́рна;
• м. крахмальная
– м. крохма́льна;
• м. кромкостругальная
– м. окрайкоструга́льна;
• м. крупнодробильная,
горн. – груб(н)одроба́рка;
• м. ледоделательная
– льодоро́бка, м. льодоро́бна;
• м. ленточная, бум.
– м. стьожко́ва;
• м. ленточно-шпульная
– м. стьо́жко-шпу́лева;
• м. летательная
– м. літа́льна;
• м. линовальная
– лініюва́лка, м. лініюва́льна;
• м. литографская
– м. літогра́фська;
• м. лощильная, каландр
– м. полискува́льна;
• м. лущильная,
с.-х. – луща́рка;
• м. льдоделательная
– льодоро́бка, м. льодоро́бна;
• м. льдодробильная
– льододро́бка;
• м. льночесальная
– льоночеса́лка, м. льоночеса́льна;
• м. люстрирная
– м. (по)лискува́льна;
• м. магнито-электрическая
– м. магнетоелектри́чна;
• м. макальная, спич.
– м. вмоча́льна;
• м. мерильная, мерительная,
текст. – м. міри́льна;
• м. мерсеризационная
– м. мерсерува́льна;
• м. месильная
– міси́лка, м. міси́льна;
• м. металлографическая
– м. металографі́чна;
• м. многополюсная
– м. многополюсо́ва;
• м. многоцилиндровая
– м. многоциліндро́ва;
• м. моечная
– ми́йниця, м. ми́йна;
• м. молотильная,
с.-х. – молота́рка;
• м. мяльная
– м’я́лка, м. м’я́льна́;
• м. набивная,
текст. – вибива́лка, м. вибійна́;
• м. нагонная
– ворсува́лка, м. ворсува́льна;
• м. насыщенная
– м. наси́чена;
• м. нитко-сшивальная
– ниткозшива́лка, м. ниткозшива́льна;
• м. нумеровальная
– нумерува́лка, м. нумерува́льна;
• м. обжимочная
– м. обтиска́льна;
• м. обмоточная
– м. обвивна́;
• м. обрезальная
– м. обрізна́;
• м. одновальнвая
– м. одновало́ва;
• м. одноцилиндровая
– м. одноциліндро́ва;
• м. осадочная
– м. осадна́;
• м. отводная, керам.
– колопи́сний круг (-га);
• м. отжимная, бум.
– витиска́лка, м. витискна́;
• м. отрезная
– м. відріза́льна;
• м. очистительная
– м. очисна́;
• м. палильная,
текст. – смаля́рка;
• м. папочная, картонная
– м. текту́рна;
• м. паровая
– м. парова́;
• м. п. горизонтальная
– м. п. позе́ма;
• м. п. двудействующая
– м. п. двобі́чного чи́ну;
• м. п. тихоходная
– м. п. тихору́шна;
• м. перфорировальная
– діркува́лка, м. перфораці́йна;
• м. печатная
– м. друка́рська;
• м. п.,
текст. – вибива́лка;
• м. пишущая
– м. друківна́;
• м. плющильная
– плюща́рка;
• м. плющи́льна; м. пневматическая
– м. пневмати́чна;
• м. под’емная
– підо́йма, м. підійма́льна;
м. пожарная – м. поже́жна;
• м. полировальная
– полірува́лка, м. полірува́льна;
• м. поршневая
– м. толоко́ва;
• м. прачешная
– м. пра́льна;
• м. прессовальная
– м. гнітна́;
• м. проволочно-брошюровальная
– дро́тоброшурува́лка, м. дро́тоброшурува́льна;
• м. п.-гвоздильная
– дротоцвяха́рка, м. дротоцвяха́рна;
• м. промывная
– ми́йниця, м. ми́йна;
• м. просевальная,
с.-х. – просіва́лка, м. просіва́льна;
• м. простая
– м. про́ста;
• м. прямильная
– виправля́лка, м. виправля́льна;
• м. прямоточная
– м. простотечі́йна;
• м. рабочая
– м. робо́ча;
• м. размольная
– м. моло́льна;
• м. разрывная
– м. розривна́;
• м. рамная, бум.
– м. ра[я]мова́;
• м. раскладочная
– розклада́лка, м. розклада́льна;
• м. раструсная,
с.-х. – м. розтрусна́;
• м. ровничная, банкаброш
– банкабро́ш (-ша);
• м. ротационная
– м. ротаці́йна;
• м. рубильная, бум.
– руба́лка, м. руба́льна;
• м. рукояточная
– держакоро́бка, м. держакоро́бна;
• м. сатинировальная
– сатинува́лка, м. сатинува́льна;
• м. сверлильная, станок сверлильный
– свердля́рка;
• м. сериесная,
электр. – м. низкова́;
• м. ситцепечатная
– м. ситцевибійна́;
• м. скоропечатная
– м. хуткодруківна́;
• м. сложная
– м. складна́;
• м. словолитная,
тип. – м. словолива́рна, м. сновальная, м. стационарная – м. стаціона́рна;
• м. ссучивальная
– м. сука́льна;
• м. стиральная
– м. пра́льна;
• м. стригальная
– стрижа́рка, м. стрига́льна;
• м. строгальная
– струга́лка, м. струга́льна;
• м. строкоотливная
– м. рядковиливна́;
• м. судовая
– м. суднова́;
• м. табакорезная
– тютюнокриши́лка, м. тютюнокриши́льна;
• м. торфяная
– торфиноро́бка, м. торфова́;
• м. тройного расширения
– м. трисхідча́ста;
• м. трубоуплотняющая
– м. трубоущільна́;
• м. угледробильная
– вугледроба́рка, м. вугледроби́льна;
• м. фанерочная
– м. форні́рна;
• м. формовочная
– формува́лка, м. формівна́;
• м. холодильная
– м. охолодна́;
• м. х. абсорбционная
– м. о. вбирна́;
• м. центробежная
– м. відосередко́ва;
• м. шаблонопрокалывающая
– модлоштрика́чка;
• м. швейная
– м. краве́цька;
• м. шерсточесальная
– вовночухра́лка, м. вовночухра́льна;
• м. шпунтовальная
– ґарівни́ця, м. ґарува́льна;
м. штабельная – м. стосува́льна;
• м. штамповальная
– штампува́лка;
• м. штампува́льна; м. щеточная,
с.-х. – щіткува́лка, м. щіткова́;
• м. щ. этажная
с.-х. – м. щ. поверхо́ва;
• м. электрическая
– м. електри́чна;
• м.-двигатель
– м.-руші́й (-шія́);
• м.-компаунд
– м.-компа́унд;
• м.-орудие
– м.-знаря́ддя;
• м.-тандэм
– м.-танде́м.
Нитка – ни́тка;
• н. бумажная
– н. бавовня́на;
• н. вышивальная
– н. вишива́льна;
• н. лощенная
– н. полиско́вана;
• н. перекрестные
– нитки́ перехре́сні;
• н. суровые
– н. сирові́;
• н. швейная
– н. шва́цька.

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Мастерская
• Портняжная, швейная мастерская
– кравецька, швацька майстерня; швальня.
• Сапожная мастерская
– шевська (чоботарська) майстерня; чоботарня (шевня).
• Ткацкая мастерская
– ткацька майстерня; ткальня.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

игла́ го́лка,-ки (загострений на кінці металевий стрижень різного вигляду і призначення)
и. алма́зная го́лка алма́зна
и. вяза́льная го́лка в’яза́льна
и. гравирова́льная го́лка рити́нна [гравіюва́льна]
и. дози́рующая го́лка дозува́льна
и. запо́рная го́лка запі́рна
и. захва́тывающая го́лка захопна́
и. карбюра́торная го́лка карб’юра́торна
и. кла́пана го́лка хлипака́
и. кору́ндовая го́лка кору́ндова
и. поплавко́вая го́лка поплавце́ва
и. проби́рная го́лка [пробірко́ва] пробі́рна
и. про́волочная го́лка дротяна́
и. распыли́теля форсу́нки го́лка розпи́лювача при́скавки
и. регистри́рующая го́лка реєструва́льна
и. регулиро́вочная го́лка регулюва́льна
и. то́пливная го́лка па́ливна
и. у́шковая го́лка ву́шко́ва
и. шве́йная го́лка шва́цька
и. штампо́ванная го́лка відштампо́вана
и. язычко́вая го́лка язичко́ва
мастерска́я майсте́рня,-ні (підприємство для лагодження або виготовлення певних виробів)
м. почи́ночная майсте́рня лаго́дження [направна́]
м. слеса́рная слюса́рня,-ні
м. стеко́льная скля́рня,-ні
м. столя́рная столя́рня,-ні
м. чертёжная кресля́рня,-ні
м. шве́йная майсте́рня краве́цька
м. ювели́рная золота́рня,-ні
маши́на маши́на,-ни (механізм або комплекс механізмів, призначений для виконання роботи перетворенням одного виду енергії в інший)
м.-автома́т маши́на-автома́т,-ни-автома́та
м. автомати́ческая маши́на автомати́чна
м. агломерацио́нная мет. маши́на агломераці́йна
м. аппрету́рная маши́на апрету́рна (для обробляння тканин, шкіри)
м. баланси́рная маши́на балансува́льна
м. болторе́зная маши́на прогоничорі́зна
м. бронзирова́льная маши́на спижува́льна
м. бури́льная маши́на свердли́льна [бури́льна]
м. бурова́я маши́на свердлова́ [бурова́]
м. быстроде́йствующая маши́на швидкоді́йна
м. валя́льная маши́на валю́шна
м. вибрацио́нная маши́на вібраці́йна
м. водоподьёмная маши́на водотя́жна
м. воздуходу́вная маши́на повітроду́вна
м. волочи́льная маши́на протяга́льна
м. вру́бовая углере́зная маши́на вуглевирубна́
м. вытяжна́я маши́на витяжна́
м. вычисли́тельная маши́на обчи́слювальна
м. в. числова́я маши́на обчи́слювальна числова́
м. в. электро́нная маши́на обчи́слювальна електро́нна
м. вяза́льная маши́на в’яза́льна
м. газосва́рочная маши́на газозва́рювальна
м. гайкоре́зная маши́на мутрорі́зна [накруткорі́зна]
м.-генера́тор маши́на-генера́тор, -ни-генера́тора
м. ги́бочная маши́на згина́льна
м. гидравли́ческая маши́на гідравлі́чна
м. глади́льная маши́на прасува́льна
м. гравировальная маши́на ритівна́
м.-дви́гатель маши́на-двигу́н,-ни-двигуна́
м. деревообде́лочная маши́на деревообро́бна
м. доро́жная маши́на доро́жня [шляхова́]
м. жа́твенная жнива́рка,-ки
м. заво́лочная маши́на засипна́
м. заги́бочная маши́на загина́льна
м. загру́зочная маши́на заванта́жувальна
м. зака́лочная маши́на гартівна́
м. заклёпочная маши́на нютува́льна
м. землеро́йная маши́на землери́йна
м. землечерпа́льная маши́на землечерпа́льна
м. зернообдира́тельная маши́на шеретува́льна
м. измери́тельная маши́на вимі́рювальна
м. и́мпульсная маши́на і́мпульсна
м. испыта́тельная маши́на випробува́льна
м. калибро́вочная маши́на калібрува́льна
м. камнере́зная маши́на каменері́зна
м. карусельноразли́вочная маши́на карусельнорозливна́
м. клепа́льная маши́на клепа́льна [нютува́льна]
м. ко́вочная маши́на кува́льна
м. колле́кторная маши́на коле́кторна
м. кузне́чно-пре́ссовая маши́на кова́льсько-пре́сова
м. листоги́бочная маши́на листозгина́льна [аркушозгина́льна]
м. лите́йная маши́на лива́рна
м. лопа́точная маши́на лопа́ткова
м. маркиро́вочная маши́на маркува́льна
м. метательная маши́на кида́льна
м. механизи́рованная маши́на механізо́вана
м. набо́рная маши́на набірна́
м. набо́рно-пи́шущая маши́на набі́рно-пи́сна
м. нама́зочная маши́на нама́зувальна, маза́рня
м. намо́точная маши́на намо́тувальна
м. непреры́вного де́йствия маши́на непере́рвної ді́ї
м. обжи́мочная маши́на обтиска́льна
м. обмо́точная маши́на обвивна́
м. обуча́ющая маши́на навча́льна
м. отде́лочная маши́на оздо́блювальна [опоря́джувальна]
м. парова́я маши́на парова́
м. перегру́зочная маши́на переванта́жувальна
м. переме́нного то́ка маши́на змі́нного стру́му
м. перфорирова́льная [перфорацио́нная] маши́на перфорува́льна [перфораці́йна, діркува́льна]
м. печа́тная ротационная маши́на друкува́льна ротаці́йна
м. пи́шущая маши́на друкува́льна
м. плоскопеча́тная маши́на плоскодрукува́льна
м. пневмоубо́рочная маши́на пневмозбира́льна
м. погру́зочная маши́на наванта́жувальна
м. поршнева́я маши́на то́локова
м. постоя́нного то́ка маши́на пості́йного стру́му
м. прави́льная маши́на прави́льна
м. прессова́льная маши́на пресува́льна
м. прокатносва́рная маши́на вальцівнозварна́
м. профилиро́вочная маши́на профілюва́льна
м. проя́вочная маши́на проявна́
м. разли́вочная маши́на розливна́ [розлива́льна]
м. разме́точная маши́на розміча́льна [розмі́чувальна]
м. раскла́дочно-подбо́рная маши́на розклада́льно-підбірна́
м. реверси́вная маши́на реверси́вна [зворо́тна]
м. ре́зальная маши́на нарі́зувальна, края́чка,-ки
м. ре́зальная маши́на рі́зальна
м. рельсоги́бочная маши́на рейкозгина́льна
м. ротацио́нная маши́на ротаці́йна [оберта́льна]
м. сва́рочная маши́на зва́рювальна
м. се́риесная маши́на се́рієсна [низкова́]
м. сортиро́вочная маши́на сортува́льна
м. стира́льная маши́на пра́льна
м. строга́льная маши́на струга́льна
м. сукнова́льная маши́на сукнова́льна
м. суши́льная маши́на суши́льна
м. счётно-аналити́ческая маши́на лічи́льно-аналіти́чна
м. таблетиро́вочная таблета́рка,-ки
м. теплова́я маши́на теплова́
м. трамбо́вочная маши́на трамбува́льна [бутинува́льна]
м. транспорти́рующая маши́на транспортува́льна
м. трикота́жная маши́на трикота́жна
м. трубоги́бочная маши́на трубозгина́льна
м. трубосва́рочная маши́на трубозва́рювальна
м. укла́дочная маши́на уклада́льна
м. упако́вочная маши́на пакува́льна
м. флотацио́нная мет. маши́на флотаці́йна
м. холоди́льная маши́на холоди́льна
м. центробе́жная лите́йная маши́на відцентро́ва лива́рна
м. цифрова́я маши́на цифрова́
м. шве́йная маши́на краве́цька
м. шта́бельная маши́на стосува́льна
м. штре́ко-бурова́я гірн. маши́на штре́ко- свердлова́
м. шунтова́я ел. маши́на шунтова́ [узбі́чна]
м. электри́ческая маши́на електри́чна
м. электро́нная маши́на електро́нна
м. электросва́рочная маши́на електрозва́рювальна
фа́брика фа́брика,-ки (форма організації виробництва)
ф. бума́жная фа́брика паперо́ва, папі́рня,-ні
ф. верёвочная фа́брика мотузко́ва
ф. во́йлочная фа́брика повстя́на́
ф. галантере́йная фа́брика галантере́йна
ф. деревообраба́тывающая тарта́к,-ка́, фа́брика деревообро́бна
ф. джу́товая фа́брика джу́това
ф. золотопромы́вочная фа́брика золотопромивна́
ф. камнере́зная фа́брика каменері́зна
ф. картона́жная фа́брика картона́жна
ф. краси́льная фа́брика фарбува́льна
ф. ме́бельная фа́брика ме́блева, мебля́рня,-ні
ф. обогати́тельная фа́брика збага́чувальна
ф. обо́йная фа́брика шпале́рна
ф. о́бувная фа́брика взуттє́ва
ф. отде́лочная фа́брика обробна́ [опоряджа́льна, оздо́блювальна, викі́нчувальна]
ф. пряди́льная фа́брика пряди́льна, пряди́льня,-ні
ф. рудообогати́тельная фа́брика рудозбага́чувальна [рудозбага́тна]
ф. сма́зочных ма́сел фа́брика мастиловиробна́
ф. спи́чечная фа́брика сірнико́ва
ф. таба́чная фа́брика тютюно́ва
ф. тка́цкая фа́брика тка́цька
ф. трикота́жная фа́брика трикота́жна
ф. углеобогати́тельная фа́брика вуглезбага́чувальна [вуглезбага́тна], вуглезбага́чувальня,-ні, вуглезбага́тня,-ні
ф. фармацевти́ческая фа́брика фармацевти́чна
ф. хлопкопряди́льная фа́брика бавовнопряди́льна
ф. часова́я фа́брика годи́нників
ф. шве́йная фа́брика шва́цька [краве́цька]
ф. шёлкотка́цкая фа́брика шовкотка́цька
ф. шерстепряди́льная вовнопряди́льня,-ні, фа́брика вовнопряди́льна
ф. шпага́тная фа́брика шпага́тна, шпага́тня,-ні

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Шва́льнийшвейный.
Шва́льна маши́на – швейная машина.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Мастерская – майсте́рня; м. главная – головна́ майсте́рня; м. граверная – рито́вня; м. белошвейная – шва́цька майсте́рня; м. бочарная – бонда́рня; м. жестяная – бляха́рня; м. зеркальная – люстрі́вня; м. кондитерская – цуке́рня; м. красильная – фарбі́вня; м. кузнечная – ку́зня; м. мебельная – меблярня; м. меховая – кушні́рня; м. модельная – моделярня; м. паяльная – лютува́льня; м. переплетная – опра́вня, паліту́рня, паліту́рна майсте́рня; м. портняжная – краве́чня, краве́цька майсте́рня; м. сапожная – ше́вня, ше́вська майсте́рня, чобота́рня; м. слесарная – слюса́рня; м. стекольная – склярня; м. столярная – столярня; м. ткацкая – тка́льня; м. токарная – тока́рня; м. формовочная – формува́льня; м. художника – робі́тня; м. часовая – годинника́рня; м. чулочная – панчі́шня; м. шапочная – шапка́рня; м. швейная – краве́чня; м. шляпочная – капелюшня, брильня; м. шорная – лима́рня; м. щеточная – щітка́рня; м. экипажная – стельма́шня; м. ювелирная – юбіле́рня.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Мастери́ца = майстри́ха (С. З.), майстри́ня (Фр.), тїма́ха (С. Ш.). — Шве́йная мастери́ца = шва́чка. — Ковёрная мастери́ца = кили́мниця, коца́рка. С. З. — Ну!... уміли готувати і на стіл давати! Знать тїмахи коло печі і дочка і мати. — І співать і танцювати на заказ тїмаха. Макар.

Запропонуйте свій переклад