Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 6 статей
Запропонувати свій переклад для «швидкоплинний»
Шукати «швидкоплинний» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Мимобе́жный
1) (
пробегающий мимо) промину́щий, перебі́жний, мимобі́жний;
2) (
быстротечный) скоромину́щий; швидкопли́нний.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ТЕЧЬ 1, (про дах) протіка́ти, (про час) мина́ти, (потоком) струмува́ти;
течь, извива́ясь (про річку) ви́тися [течёт, извива́ясь, ре́чка в’є́ться /фраз. повила́ся/ рі́чка];
по бороде́ /уса́м/ текло́, а в рот не попа́ло по бороді́ текло́, а в ро́ті не було́;
теку́щий що тече́ тощо, розли́ваний, поки́нутий текти́, розли́тий пото́ком, біжу́чий, теку́чий, пливу́чий, прикм. плинний, прото́чний, пливки́й, стил. перероб. ри́нувши пото́ком, як рі́чка, складн. -біжний /-пли́нний/ [ско́ро теку́щий швидкобі́жний, швидкопли́нний], пор. ТЕКУЩИЙ і плывущий;
теку́щий сквозь па́льцы = плывущий сквозь па́льцы;
теку́щий струёй струмени́стий, струми́стий, струмли́вий, стил. перероб. струму́ючи.
УНОСИ́ТЬСЯ ще мча́ти геть, ли́нути на кри́лах;
уноси́ться мы́слями леті́ти в думка́х, забіга́ти думка́ми;
унося́щий що /мн. хто/ відно́сить тощо, зви́клий відно́сити, зда́тний /зго́дний, зму́шений, покли́каний, ра́ди́й/ відне́сти́, носі́й, відносі́й, пор. носящий;
уносящийся/уноси́мый не́сений, відно́шуваний, вино́шуваний, зано́шуваний, бра́ний, заби́раний, кра́дений;
уносящийся що мчить геть тощо, образ. у ле́ті, на кри́лах, прикм. прудкокри́лий, швидкопли́нний, /про час/ мину́щий;
уносящийся ввысь небося́жний, небойду́чий, образ. у небося́жному ле́ті;
уносящийся мы́слями не́сений на кри́лах думо́к;
УНЕСТИ́СЬ, унести́сь мы́слями відбі́гти /забі́гти/ думка́ми;
уне́сший, уне́сшийся ОКРЕМА УВАГА;
уне́сший в моги́лу стил. перероб. забра́вши в моги́лу;
уне́сшийся замча́лий, відли́нулий, (час) збі́глий, мину́лий, промину́лий, (на крилах) поли́нулий, (спогад) зни́клий, ще́злий;
уне́сшийся мы́слями забі́глий думка́ми.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Быстротечныйшвидкопли́нний, -а, -е, бистропли́нний, -а, -е.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

быстроте́чный швидкопли́нний
скороте́чный швидкопли́нний

Запропонуйте свій переклад