Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 6 статей

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Гво́здь, гво́здик
1) цвях, цвя́шок (
р. -шка), гвіздо́к (р. -здка́); (самый большой) смерте́льник; (длинный и тонкий половой и кровельный) бретна́ль, брента́ль; (для обивки) цвя́шок; (подковный) ухна́ль, вухна́ль; (для шин) шина́ль; (для тёса) ґонта́ль; (большой и загнутый) кости́ль; (для прибивания лат на стропилах) лато́вець (р. -вця), латни́к; (для стягивания оковки обода в колесе) лют, заволі́чка; (у сапожников) шпи́лька, штифт; (без шляпки) шпень, шпеньо́к; (деревянный для обивания) ти́бель; (деревянный гвоздь-вешалка) кіло́к (р. кілка́), кіло́чок; (продетый для закрепления вдвинутого во что-либо конца) за́гвіздок;
2) (
втулка в бочке) чіп (р. чопа́).
Гво́зди, соб. – гві́здя́.
Забивать (забить) гвоздё́м что – загво́зджувати, загвозди́ти що, ввігна́ти гвіздо́к у що.
Украшенный гво́здиками – цвяхо́ваний, ви́цвяхований, гвіздко́ваний.

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Гвоздь, гвоздик
1) цвях, цвяшок (
р. -шка), гвіздок (р. -здка); (самый большой) смертельник; (длинный и тонкий половой и кровельный) бретналь, бренталь; (для обивки) цвяшок; (подковный) ухналь, вухналь; (для шин) шиналь; (для тёса) ґонталь; (большой и загнутый) костиль; (для прибивания лат на стропилах) латовець (р. -вця), латник; (для стягивания оковки обода в колесе) лют, заволічка; (у сапожников) шпилька, штифт; (без шляпки) шпень, шпеньок; (деревянный для обивания) тибель; (деревянный гвоздь-вешалка) кілок (р. кілка), кілочок; (продетый для закрепления вдвинутого во что-либо конца) загвіздок; (соб. гвозди) гві́здя́;
2) (
втулка в бочке) чіп (р. чопа):
в этом гвоздь всего (перен.) – це — основа всього; це — головне (основне); у цьому суть (зерно, ядро);
гвоздём в голове засесть – запасти (засісти) в голову [як (мов ) цвях], уроїтися [в голову];
гвоздь программы (концерта, сезона) – окраса програми (концерту, сезону);
забивать (забить) гвоздём что – загвозджувати, загвоздити що, ввігнати гвіздок у що;
и никаких гвоздей – і (та й) край та й годі;
украшенный гвоздиками – цвяхований, вицвяхований, гвіздкований. Обговорення статті

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Штифт – шпе́ник (-ка);
• ш. (в барабане молотилки
) – зуб (-ба);
• ш. контактный
– ш. доти́чний;
• ш. копировальный
– ш. копіюва́льний;
• ш. приподнимающий
– ш. підійма́льний;
• ш. проталкивающий
– ш. проштовхни́й.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Се́рце, -ця
1)
сердце.
Щи́рим се́рцем ро́бить – усердно работает.
Се́рцем ну́дити – тосковать.
На-тще-се́рце – натощак.
2)
гнев. 3 се́рця – гневно, сердито.
Се́рця дода́ти – еще более рассердить.
3)
штифт в замке;
4)
язык в колоколе;
5)
сердцевина в дереве;
6)
полип, медуза.
Се́рце земне́ – род трюфелей.
Ви́нюхав би земне́ се́рце – выследил бы даже в земле спрятанное.
7)
вырез в ставне.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

штифт, -та; шти́фти, -тів

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Штифтъ, шти́фтикъ = цьвя́шок, гвіздо́к, гвіздо́чок (з маленькою головкою).

Запропонуйте свій переклад