Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 22 статті
Запропонувати свій переклад для «ячейка»
Шукати «ячейка» на інших ресурсах:

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Ячейка – комірка, чарунка, (обществ.) осередок, ланка, елемент, (биол.) комірка, (в сети, вязании и т.п.) чарунка, вічко, (техн.) гніздо, (воен.) окіпчик (окопчик):
партийная ячейка – партійний осередок;
ячейка невода – вічко невода;
ячейка общества – ланка суспільства, суспільна одиниця;
ячейка элементарная – (физ.) комірка елементарна. Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ЯЧЕ́ЙКА укр. ла́ночка, гніздо́вище, тех. гніздо́, гнізде́чко [яче́йки гні́зда, гнізде́чка];

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Ячейка
1) (
в зубах) чару́нка, -ки;
2) (
в сотах) комі́рка, -ки;
3) (
в организации) осере́док.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Ячейка – чару́нка.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

яче́йка 1. крист. комі́рка,-ки
2. чару́нка,-ки (у мережі)
я. ба́зисная комі́рка ба́зисна
я. едини́чная комі́рка одини́чна
я. кристалли́ческой решётки комі́рка кристалі́чної ґра́тки
я. куби́ческая комі́рка кубі́чна
я. пересчёта комі́рка перераху́нку
я. прямоуго́льная комі́рка прямоку́тна
я. элемента́рная комі́рка елемента́рна

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Гурто́кгруппа, кружок, ячейка.
Ма́точник
1)
маточная ячейка в сотах;
2) (
у пчелов.) маточная клетка.
Осере́док, -дка
1)
центр, средоточие;
2)
сердцевина;
3)
ячейка;
4)
средняя часть ствола дерева.
П’я́тка
1)
пятка;
2)
кучка в пять снопов;
3) (
о деньгах) пятерка;
4)
пятерка в картах;
5) (
у пчел) ячейка матки, маточник;
6)
задняя часть косы;
7)
вращающийся упор ворот, тоже двери;
8)
упор ружейного приклада.
Свищ, -ща́
1) (
пчелов.) маточная ячейка;
2)
свист.
В борщі́ свищі́ – пустая, несытая пища.
Чару́нка, -киячейка в пчелином соте.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Ячейка – осере́док (-дку).

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Горня́тко, -тка, с.
1) Ум. отъ
горня.
2) Въ хороводной игрѣ
вербовая дощечка трое играющихъ малыхъ дѣтей. Kolb. I. 159.
3)
— пщільне. Ячейка у пчелъ. Вх. Лем. 405.
Ма́точник, -ка, м.
1) Ячейка въ сотахъ для вывода матки-пчелы.
2) Приборъ, въ которомъ въ ульѣ помѣщаютъ временно матку-пчелу, пока пчелы къ ней привыкнутъ. Представляетъ или клѣточку изъ прутьевъ, или цилиндрическій кусокъ дерева, нижняя часть котораго снабжена зазубринами, съ помощью которыхъ устанавливается приборъ на перекладинахъ, а въ верхней укрѣплена часть камышины, въ которой и помѣщается матка.
3) Раст.: a) Petasites vulgaris. ЗЮЗО. I.
131. б) Ballota nigra. ЗЮЗО. I. 114. Dracocephalum moldavica. ЗЮЗО. I. 121. Nepeta nuda. ЗЮЗО. I. 129.
П’я́тка, -ки, ж.
1) Пятка.
2) Кучка въ пять сноповъ сложенная въ полѣ.
Місцями і женці біліли, і копи вже стояли, а більш того, що п’ятки. Св. Л. 45.
3) Пять гульденовъ, пять рублей (въ одной монетѣ или ассигнація). Желех. Екатериносл. г.
4) Пятерка въ картахъ.
5) У пчелъ: ячейка матки, маточникъ.
Бджоли у п’ятку назілки кидають. Лебед. у.
6) Задняя часть косы около рукоятки. Шух. І. 169. См.
Коса.
7) Нижній конецъ задняго столба воротъ, то-же въ дверяхъ, ходящихъ не на петляхъ.
Двері на п’ятці.
8) Задняя часть ружейнаго приклада, та, которой прикладъ упирается въ землю. Шух. І. 229.
9) Часть веретена. См.
Веретено 1.
10) Часть
сапіни (см.). Шух. І. 176.
Сви́щ, -ща́, м.
1) Ячейка для пчелиныхъ матокъ. Рк. Левиц.
2) =
Свистун 3. Свищі в борщі. Ном. № 1930.
Чару́пка, -ки, ж. Ячейка въ пчелиномъ сотѣ. Рк. Левиц.
Ча́шечка, -ки, ж.
1) Ум. отъ
чашка. Чашечка — воду пити. Ном. заг. № 155.
2) Ячейка въ сотахъ. Волч. у.

- Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського) Вгору

*Гнізди́на, -ни, ж. Ячейка. Сцільник попався недобрий, в кожній гніздині— перга. Крим.
Комі́рка, -ки, ж. *3) Ячейка (пчелиная). Пир. у., Конон. *4) Клеточка (физиолог.). В. Корол.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Ячейка (арт.) — осере́док, -дка; гнізди́нка, -ки.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Ячея́, яче́йка = чару́нка (Лев.), в сцїльниках — ча́шечка, де виводить ся матка — ма́точник. — Уся сила в чарунцї, що в серединї зерна... з неї йде паросток. Кн.

Запропонуйте свій переклад