Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 3 статті
Запропонувати свій переклад для «ґруля»
Шукати «ґруля» на інших ресурсах:

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Ґру́ля, -лі, ж. Картофель. Вх. Лем. 408.
Ґудзо́ла, -ли, ж. = Ґруля. Вх. Лем. 408.

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Solanum tuberosum L.карто́пля (Сл, Ру, Оп; Вх, Рг1, Ср, Лч, Ан, Ln, Пс, Мн2, Вх1, Mj, Rs, Гр, Ян4, Дб, Ів, Ос, Ук, Рм, Мс, ГбЗАГ); барабо́ля (Вх3, Вх6; Во, Вх, Рг1, Лч, Ан, Шк, Пс, Gs, Жл, Мн2, Вх1, Mj, Rs, Дб, Ів, Сл, Mk, Шл, Лс1, Лс2, Ва, Ос, Ук, Бк, Он, Гу, ГбЗАГ), барабо́ля звича́йна (Мл), белена бараболя (Вх1, Вх2), бу́льба (Вх1; Гв, Во, Вх, Рг1, Лч, Ан, Пс, Gs, Мн2, Вх7, Rs, Ів, Сл, Mk, Шл, Лс1, Лс2, Ва, Ук, Бк, Он, Ат, Гу, Мс, Гб, Коб, МалЗАГ); баґаля́с (Вх7ДС), балабу́рка (Вх, Gs, Вх1, Гр, ГуБУ), бандз (Вх, Вх1, Вх7, ШлВЛ, ДС), банду́ра(и) (Вх7, Ат, СенЛМ), банду́рка (Вх, Gs, Вх1, Вх7, Mj, Ат, Гу, ГбДС, ГЦ, ЗК, ЛМ), бандурята (Гр), барабі́й (Вх7БО), барабіль (Жл), барабін (Вх1, Вх7ВЛ), барабо́ня (Вх1, Вх7ВЛ), барабу́ля(і) (Вх7, Hl, Mk, Бк, Ат, Гу, Гб, КобСТ, БУ, ГЦ), барбо́ля (Вх, Ан, Шк, Вх1, Ів), бераболя (ГвДС), біб (ГбДС), біб землений (GsДС), біб земльови́й (Вх, Вх1, Вх7ДС), бо́льба (Вх7ВЛ), бранденбурка (Вх4ЛМ), бу́лі (Гд, Ат, МсСТ, БО, ГЦ), бу́ля (Вх, Вх1, Вх7, Он, МсСТ, БО), бульба́к (Вх7ВЛ), бульба́н (Вх7, ОнБО), бульбахи (Ду), бульбе́ґа (Вх, Вх1ВЛ), бульбиця (Гр), бу́льва (Вх7, Он, АтБО, СЯ), бульва́н (Вх7, Mj, Он, АтБО), бульма́н (Вх7БО), бундз (Вх, Gs, Вх1ДС), бурба (Яв), бу(о)ри́шка (Нв, Вх, Gs, Вх1, Км, АтГЦ), бу́рка (Гр, Ат, ГуГЦ), бурочка (Вх, Вх1, MjГЦ), буруба (Яв), гандабу́рка (БкБУ), гарбу́дз(и) (ОнБО), гарбу́з(и) (Он, АтБО, ЗК), гардибу́рка (Вх, Вх1ГЦ), гортопля (Пс), горто́хлі (Ан), гру́шка (ВхДС), грушка зем(ля)на (Гв, Вх1СЯ), ґайда (Вх, Gs, Вх1ВЛ), ґалґа́н (Вх7ВЛ), ґалух (Вх, Вх1, MjДС, СЯ), ґараґоля (Вх, Вх1ДС), ґардо́х(а) (Вх7ВЛ), ґордзола(я) (Вх, Вх1ЛМ), ґролі (ГбЛМ), ґру́ля(і) (Вх, Вх1, Вх7, Mj, Дб, Ат, СенЛМ), ґурдзала (Вх5ЛМ), да́р’я (Лс2ПС), дзем’як (Вх7ЛМ), земля́к (Во, Вх7ВЛ), земля́нка (Вх7ДС), земня́к (Гв, Вх, Лч, Ан, Вх1, ГбПД, ГЛ, ЛМ), зим’як (Вх7ЛМ), зіма́к (Вх7СЯ), зім’я́к (Вх5, Вх7СЯ, ЛМ), кантопля (Гр, Mk), кантоха (ГрСЛ), каракуля (Вх, Вх1, MjВЛ, ДС), карпеля (Вх, Вх1ЛМ), картойля (Mk), карто́кля (АнСТ), карто́па (Вх7ВЛ), картофе́лі (МсСТ), картофель (Tl), картофій (Пс), карто́ф’ї (АтБУ), карто́фля(і) (Во, Ан, Gs, Вх1, Вх6, Hl, Mj, Ум, Ів, Mk, Бк, Ат, Мс, ГбСТ, ПД, ВЛ, ДС, БУ, ЛМ), карто́х (Вх7ВЛ), карто́ха (Вх7, Шл, Лс2, МсСТ, ПЦ, ДС), карто́хель (Вх7ДС), карто́хля (Ан, Вх1, Вх7, Гр, Ів, MkПД, ВЛ), карто́шка (Ан, Шс2, Ос, Рм, Ат, Мс, ГбСТ, ПД, ВЛ), карчоха (Вх, Gs, Вх1, СлВЛ, ДС), клу́бні (МсСТ), компе́ря(и) (Вх4, Сва, СенЛМ), компір (Вх, Вх1ЛМ), конфе́ря (Вх4ЛМ), ко́пка (ПрСД), корто́пля (МсСТ), корч (Лс1СД), кромпель (Вх, Вх1, Вх7, Mj, MkДС, БО, ЗК, ЛМ), кро́мплі (Сл, Он, АтБО, ЗК), кру́мпе(і)ль (Вх4, АтЗК), кру́мплі (ОнБО), кумпери (MjВЛ), куртофля (Вх, Вх1ЛМ), мандабурка (БкБУ), манди(е)бу́рка (Во, Вх, Gs, Вх1, Ощ, Бк, Он, Ат, ГуБУ, БО, ГЦ), рє́па (Лс2ПС), рі́па (Вх, Вх1, Вх7, Mj, Ощ, Сл, Mk, Лс2, Он, Ат, Гу, См, Кар, Коб, МалСД, ВЛ, ПЦ, ПС, ДС, БО), тромпа́к (Вх7ЗК), цибу́лька (Гр). \ Сорти: аґресанка (ОщГЦ), аґрізо́нка (ОнБО), адрисо́нка (ОнБО), америка́нка (Сл, КобДС), балаба́нка (Гр), ба́уманка (БкБУ), брунатка (Жл), бугайка (Яв), бураче́(є́)нка (Ощ, MkГЦ), голубишєнка (ОщГЦ), голубушенки (MkГЦ), горя́нка (ОнБО), гутя́нка (ОнБО), ґе́ла (Лс1СД), д(ґ)івчурка (Вх, ОщГЦ), за́круцьки (Вх), зеле́(і́)нка (Ощ, ОнБО, ГЦ), кармазинка (ОщГЦ), кильбаба́ (ГбСТ), коблі (ОнБО), коренни́ці (ГдБО), кривульки (ВхЛМ), кру́цики (БкБУ), круцьки (Вх), лаги́рка (ПрПС), летівки (Жл), лисуха (RsВЛ), маґдебурка (Вх7), мадя́рка (ОнБО), мазурки (ВхЛМ), ма́йка (БкБУ), мандибонє (ОщГЦ), мари(і)ґанка (Сл, ГбСД, ДС), марикани (MkПД), марика́нка (Вх7, Ощ, Mk, БкПД, БУ, ГЦ, ЗК), марті́вка (БкБУ), мерчи́нка (ОнБО), ме́сєчка (Лс2ПЦ), могиля́нка (БкБУ), мориґанка (RsВЛ), пелехачики (Жл), поспі́хи(а) (Вх, АрПЗ), поспі́шка (Rs, Лс2ВЛ, ПЦ), пру́ска (ПрПС), пукачка (ГбЛМ), раню́шка (МоСТ), рапаки (ОнБО), рахині (ВхДС), ре́панка (ГбСТ), рогалики (Вх), роґалі (ОнБО), роґальки (Мл, MkПД, ДС), рогани (ВхЛМ), роглик (ГбЛМ), самосійка (ГбЛМ), сибі́рка (ПрПС), синьоо́чка (КобДС), сорокаде́нка (КобДС), сорокі́вка (Лс2ПЦ), стояни (MkПД), струпавки́ (ГдБО), сцібаба́ (ГбСТ), топази (Mk), цига́нка (АрПЗ), чехи (ВхЛМ), шампанка (Гр), шаплянки́ (ГдБО), шарпанка (Гр, MkГЦ), штайфірки (ВхЛМ), ю́бель (Лс2ПС), янівка (ГбЛМ), ячмінки (Гр).