Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 3 статті
Запропонувати свій переклад для «крейдище»
Шукати «крейдище» на інших ресурсах:

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Карьер – кар’є́р (-ра), ко́пня;
• к. выработанный
– к. ви́браний;
• к. глинистый
– гли́нище;
• к. известковый
– вапни́ще;
• к. каменный
– кам’яни́ще;
• к. меловой
кре́йдище;
• к. песчаный
– піско́вище;
• к. соляной
– солони́ця;
• к. торфяной
– торфо́вище.
Меловой – крейдяни́й;
• м. бумага
– крейдо́ваний папі́р (-пе́ру);
• м. карьер
кре́йдище.
Месторождение – родо́вище;
• м. асфальта
– асфальто́вище;
• м. благонадежное
– родо́вище наді́йне;
• м. вторичное, россыпь
– розси́пище;
• м. гнездовое
– родо́вище гніздове́;
• м. жильное
– р. жилове́;
• м. золота
– золотни́ще;
• м. коренное, первичное
– родо́вище перви́нне;
• м. меди
– мі́днище;
• м. мела
кре́йдище;
• м. нефти
– нафто́вище;
• м. первичное
– р. перви́нне;
• м. пластовое
– р. верствове́;
• м. рассыпное
– розси́пище;
• м. рудное
– ру́дище.

Запропонуйте свій переклад