Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 1 статтю
Запропонувати свій переклад для «agrostis stolonifera»
Шукати «agrostis stolonifera» на інших ресурсах:

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Agrostis stolonifera L.мітли́ця повзу́ча (Оп); мітли́ця бі́ла (Мл, Сл, Ру; ШхГЦ); гусятничка (СлСД), мете́ли́ця (Рг1, Жл), метличка (СлСД), мітла (Ln, MkСТ), мітлиця (Mk), мітлиця-половуха (Сл), мотили́ця (Сл, БкБУ), м’ятли́ця (Жл), полевиця (LnСТ), половуха звичайна (Сл).