Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 77 статей

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Ка́менный
1) (
сделанный из камня) ка́м’яни́й, камі́нний, (о здании, стене, ограде) муро́ваний. [Він сів коло двере́й на кам’яни́х схі́дцях (Н.-Лев.). Камі́нная дзвіни́ця рі́вна та висо́ка (Рудан.). Камі́нний Госпо́дар (Л. Укр.). Це́рква невели́чка, але муро́вана (Кониськ.)].
-ный дом, -ное здание, строение, -ная постройка – муро́ваний (кам’яни́й) дім (р. до́му), муро́ваний буди́нок (-нку), муро́вана буді́вля, кам’я[ме]ни́ця, мурува́ння, муро́вання. [Вели́кий муро́ваний дім сірі́в на чо́рному не́бі (Коцюб.). У мі́сті я бува́в – надиви́вся там на буди́нки кам’яні́ (М. Вовч.). За лі́тньої пори́ скрізь буду́ються в Москві́ нові́ ка́мениці (Крим.). Літа́, дощі́ та вітри́ навдивови́жу вмі́ють криши́ти мурува́ння (Куліш)].
-ная дорога – бруко́ваний (бурко́ваний) шлях, брук (-ку), ка́м’янка.
-ный мешок – тюре́мна (в’язни́чна) ка́мера, гал. цю́па.
-ный мост – кам’яни́й (камі́нний) міст.
-ная ограда, стена – муро́вана огоро́жа, стіна́, мур (-ру). [Круго́м поже́жі чорні́ють висо́кі, зубча́сті му́ри, ба́шти (Н.-Лев.)].
Окружённый -ной стеной – обмуро́ваний.
-ная посуда – кам’яни́й (камі́нний) по́суд (-ду), ка́м’янка.
-ное сердце (перен.) – кам’яне́ (камі́нне) се́рце.
От трудов праведных не наживёшь палат -ных – за че́сну пра́цю не придба́єш пала́цу.
Жить за кем, как за -ной стеной – жи́ти з ким (у ко́го), як за ка́м’яною горо́ю, як у бо́га за двери́ма (за плечи́ма), як у ба́тька (бо́га) за па́зухою.
Как на -ную стену надеяться – як на кам’яну́ го́ру поклада́тися на ко́го;
2) (
состоящий из камня, относящ. к камню) ка́м’яни́й, камі́нний. [Жі́нка і кам’яну́ го́ру пересіче́ (Номис)].
-ные породы – камі́нні поро́ди, камі́ння.
-ные работы – каменя́рські робо́ти (-бі́т).
-ная смола – зе́мна смола́, асфа́льт (-ту).
-ная соль – кам’яна́ (льодова́) сіль (р. со́ли), ка́м’янка льодя́нка, льоді́вка, глодя́нка, шпак, сму́лець (-льцю).
-ный уголь – кам’яни́й (земляни́й) ву́гіль (-гля), соб. кам’яне́ (земляне́) ву́гля (ву́гілля).
-ная глина – ґлей (р. ґле́ю).
-ная глыба – ка́м’яна́ бри́ла, ка́м’яне́ бри́ло, ка́м’яна́ гру́да, (диал.) болди́га.
-ный лён – асбе́ст (-ту).
-ное масло – на́фта.
-ный мергель – стве́рдлий (стверді́лий) ме́ргель (-лю) (рухля́к).
-ный мозг – ґлейови́на.
-ная болезнь – камі́нна х(в)оро́ба (сла́бість, хво́рість).
-ный бор – каменя́стий (кам’я[ме]ни́стий) бір.
-ный век – кам’яна́ доба́, кам’яни́й вік (-ку);
3)
-ный баран, зоол. Ovis ammon – ди́кий (гі́рський) бара́н (-на́), арґа́лій (муж. р.).
-ный голубь, зоол. Columba Livia – гі́рський го́луб, ди́кий го́луб, дика́р (-ря́).
-ное дерево, бот. Celtis australis L. – залі́зне де́рево.
-ный дрозд, зоол. Turdus saxatilis – камі́нний дрізд (р. дрозда́).
-ный дуб, бот. Quercus Robur L. var. tardiflora Czern. – ози́мий дуб; срвн. Дуб.
-ная ласточка, зоол. Hirundo alpestris – гі́рська ла́стівка.
-ная липа, бот. Ptelea trifoliata L. – камі́нна ли́па.
-ный лук, -ный чеснок, бот.
а)
Allium victorile L. – гадю́чий часни́к;
б)
Allium ursinum L. – леву́рда, лісови́й часни́к.
-ная мята, бот. Mellisa Calamintha L. – гі́рський чебре́ць (-цю́), гі́рська цитри́нка.
-ный перелом, бот., см. Камнело́мка.
-ный петушок, зоол., см. Удо́д.
-ная пещанка, бот. Arenaria Saxatilis L. – піща́нка.
-ный плющ, бот., см. Подле́сник.
-ный розан, бот. Cistus villosus L. – чист (-ту).
-ная роса, бот. Androsace villosa L. – мши́ця.
-ное семя, бот. Lithospermum officinale L. – горобе́йник.
Левурда́, бот. Allium victoriale L. – часни́к гадю́чий, ле́вурда.
I. Лук (раст.) – цибу́ля. [Таки́х як ти по сім за цибу́лю (Номис)].
Лук сеянец – цибу́ля сі́янка, (диал.) гарбажі́йка.
Лук саженец – цибу́ля са́жанка, за́сушка, пі́ддимка, квартова́ цибу́ля.
Лук репчатый – цибу́ля в голо́вка́х.
Луковица -ка – цибули́на, голо́вка цибу́лі.
Венок, пучок -ку – віно́к, коса́, пучо́к цибу́лі.
Лук зелёный – зеле́на цибу́ля.
Стебли -ка – пі́р’я (пі́р’ячко) цибу́лі, бут (-ту).
Стрелка -ка – ци́бка, цибо́к (-бка́), стрі́лка цибу́лі.
Ботва -ка – цибули́ння, цибу́ляча (цибу́лина) ги́чка. [Пода́й цибу́лину ги́чку ма́тері, а сам держи́ за голо́вку (Гнат.)].
Лук обыкновенный, бот. Allium Cepa L. – цибу́ля горо́дня (звича́йна).
Иванов лук, бот. A. ascalonicum L. – цибу́ля шарло́тка, трибу́лька.
Лук резанец, бот. A. Schoenoprasum L. – трибу́лька, рі́занка.
Лук каменный, бот. A. fistulosum L. – тата́рка, цибу́ля семилі́тка, зимі́вка.
Лук дикий, луговой, бот. A. angulosum L. – скоро́да́, за́ячий часни́к; A. oleraceum L. – цибу́ля ди́ка, цибу́ля жа́б’яча.
Лук-порей, бот. A. porrum L. – праж (-жу), прас (-су), пір (р. по́ру).
Гусиный лук, бот. Gagea lutea Ker.-Gawl. – зірочки́ жо́вті, гу́сяча цибу́лька.
Лук зубчатый, бот. A. Scorodoprasum L. – трибу́лька, зу́бка.
Лук морской, бот. Scilla maritima L. – надмо́рська цибу́ля.
Медве́жий
1) ведме́дячий, ведме́жий. [Ведме́дячий барлі́г (Грінч. I). Ведме́жий суд (Греб.)].

-жья ветчина – ведме́дяча (ведме́жа) ши́нка.
-жий жир (топлёный) – ведме́дячий (ведме́жий) лій (р. ло́ю).
-жье солнышко – ведме́же со́нечко, мі́сяць (-ця).
-жья услуга – ведме́жа послу́га.
Оказать -жью услугу – зроби́ти ведме́жу послу́гу, прислужи́тися як ведмі́дь.
-жья шуба – ведме́же х[ф]у́тро, ведме́ді́ (-ді́в), (тулуп) ведме́жий кожу́х (-ха);
2)
бот. -жий виноград, -жьи ягоды (Arctostaphylos Uva ursi Spr.) – мучни́ця.
-жьи когти (Acanthus mollis) – ака́нт (-та и -ту).
-жий корень, см. Ко́рень 2.
-жья лапа
а) (
Heracleum Spondylium L.) борщівни́к (-ку), щерба́ч (-чу);
6)
см. Машки́.
-жье ухо, см. Коровя́к.
-жье ушко (Primula Auricula L.) – перво́цвіт (-ту) (садови́й), аври́куля.
-жий чеснок (Allium ursinum L.) – ле́вурда.
Неаполита́нский – неаполіта́нський, неа́польський.
-кий донник, бот. Melilotus neapolitanus Ten. – неаполіта́нський бурку́н (-ну́).
-кий лук, бот. Allium neapolitanum – неаполіта́нська цибу́ля.
-кая желть (желчь), техн. – неаполіта́нська жо́вта фа́рба, неаполіта́нська жовтя́нка (жо́втка).
Поре́й, бот. Allium Porrum L. – прас (-су), пор, праж.
Прас, бот. Allium Parrum – пор (-ру), праж (-жу), прас (-су).

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Ди́кий, -а, -е. Дикій. На печерській горі росла тоді дика пуща. К. ЧР. 91. Обізветься хлопство дикими степами. К. Досв. 25. Дикий кабан. Рудч. Ск. І. 186. Д. бузина́. Раст. Бузина. Sambucus nigra. ЗЮЗО. І. 135. Д. ви́шня. Раст. Дикая вишня, Prunus Chamaecerasus, ЗЮЗО. І. 132. Д. го́луб. Пт. Горлица, Columbus turtur. Д. гру́ша. Раст. Лѣсная груша. Pyrus communis. Зайшли вони на такий пустирь, що бур’яни аж у чоловіка, і на тім пустирі стоїть дика груша, а на ній груші та такі терпкі. Рудч. Ск. II. 24. Д. коно́плі. Раст. Stachys recta. ЗЮЗО. І. 168. Д. льон. Раст. Linum perenne. ЗЮЗО. І. 129. Д. цибу́ля. Раст. Allium oleraceum. ЗЮЗО. І. 168. Д. чорну́шка. Раст. Nigella arvensis. ЗЮЗО. Т. 129.
Прас, -су, м.
1) Утюгъ.
2) Прессъ.
Оце в мене сир під прасом. Кіев. у.
3) Трепка.
Смертельного задавши прасу, як пса покинув на піску. Котл. Ен. VI. 33.
4) Раст. Allium porrum. Херсон. Ум.
Прасок.
Тата́рка, -ки, ж.
1) Татарка.
Загадав татарин татарці пару коней сідлати. АД. І. 172,
2) Раст. Allium fistulosum L. Анн. 23.
3) Пшеница арнаутка.
На св. Марка ранній овес, а пізня татарка. Ном. № 444.
4) Сортъ дыни.
5) Смушковая шапка съ съуженнымъ плисовымъ верхомъ. Вас. 156. Ум.
Тата́ронька, тата́рочка.
Требу́лька, -ки, ж. Раст. Allium choenoprasum L. Анн. 23.
Цибу́ля, -лі, ж.
1) Лукъ, Allium Сера L. ЗЮЗО. І. 111.
Таких, як ти, по сім за цибулю. Ном. Так любить, як собака цибулю. Ном. № 5079.
2)
жа́б’яча. Раст. Scirpus Tabernemontanus Gmel. ЗЮЗО. I. 135. Ум. Цибу́лька. Цибульки під ніс дати. Ном. № 4176.
Часни́к, -ку́, м.
1) Чеснокъ, Allium sativum L. Чуб. І. 110. ЗЮЗО. І. 111.
Не їла душа часнику, то не буде й смердіти. Ном.
2)
га́дячий. Раст. Sedum acre. Шух. І. 22. Ум. Часничо́к.

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Allium L.часни́к (Сл, Оп), цибу́ля (Сл, Ру, Оп); лук (Вх2, Вх3).
Allium albidum Fischer ex Bieb.часни́к білува́тий; цибу́ля білува́та (Ру, Оп).
Allium albiflorum Omelczukчасни́к білоцві́тий; цибуля білоцвіта (Оп).
Allium angulosum L.скорода́ (Сл; Чн, Ln, Ум, Ду, Ів, MkСТ), часни́к за́ячий (Мл; Ум, Ду, Ів, Сл, Mk); цибу́ля гранча́ста (Ру, Оп); часник дикий (СлСТ), часни́к зає́чий (Лс2ПЦ), часник польовий (Сл), чеснок заячий (АнПС).
Allium ascalonicum L.цибу́ля-шарло́тка (Сл); цибу́ля шало́т (Ру, Оп), цибу́ля шарльо́тка (Мл), чісник шальотка (Вх1); трибу́лька (Ан, Мн2, Ів, MkСТ, ПД), шарлота (Мн2, MkПД), шарлотка (АнСТ), ша(р)льотка (Сл, MkПД).
Allium atroviolaceum Boiss.часни́к те́мно-фіоле́товий; цибу́ля чо́рно-фіоле́това (Ру).
Allium atroviolaceum Boiss. var. firmotunicatum (Fomin) Grossh.часни́к те́мно-фіоле́товий міцнооболо́нчастий.
Allium auctum Omelczukчасни́к збі́льшений; цибуля збільшена (Оп).
Allium cepa L.цибу́ля горо́дня (Сл, Ру, Оп); лук цибуля (Вх2, Вх6), цибу́ля звича́йна (Мл), чісник цибульник (Вх1); барабуля́нка (БкБУ), запіка́нка (БкБУ), лук (Рг1, Ср, Hl, Лс2, Ос, МсСТ, ПС, БУ), луковиця (Рг1, Пс), сяпа (Пс), тібу́ля (Лс2ПЦ), цебуля (MkБУ, ЛМ), цибули́ця (Гр), цибу́ля (Вх, Рг1, Ср, Ан, Пс, Мн2, Вх1, Hl, Tl, Mj, Rs, Гр, Дб, Ду, Ів, Сл, Гд, Mk, Ос, Ук, Мс, ГбЗАГ), цибуля кухонна (Вх6, Сл), цибулянка (Вх5ЛМ), цибуль (Ан), цибульник (Вх6), цібуля (СлПС). \ Сорти: вівсю́шка (БкБУ), гандабуря́нка (БкБУ), гарбаджі́йка (ГбСТ), ди́мка (Вх7, Бк, ГбДС, БУ, ГЦ, ЛМ), димки́ (ГдБО), диму́рка (Вх7ДС), каба́ (Дз, МоСТ, ПД), корчівка (СлПД), ко(у)рчу́ха (Пл, МоСД, ПД), ко́чінка (БкБУ), мандибуря́(є́)нка (БкДС, БУ), пі́ддимка (Пл, Лс2, ГбСД, ВЛ, ПЦ), плоди́сток (ГдБО), сі́янка (Ук, ГбВЛ, ДС, ЛМ), спірни́ця (Гр).
Allium convallarioides Grossh. = Allium myrianthum Boiss.
Allium decipiens Fischer ex Schultes & Schultes fil.часни́к ома́нливий; цибу́ля ома́нлива (Ру), цибуля оманна (Оп), цибу́ля широколи́ста (Мл); сітовник (Сл).
Allium erubescens C.Kochчасни́к червонува́тий; цибу́ля червоні́юча (Ру, Оп).
Allium firmotunicatum Fomin [=Allium atroviolaceum Boiss. var. firmotunicatum (Fomin) Grossh.]часни́к міцнооболо́нчастий; цибу́ля міцновдя́гнена (Ру), цибуля міцнооболонкова (Оп).
Allium fistulosum L.цибу́ля-тата́рка (Оп); цибу́ля семилі́тка (Мл), цибу́ля трубча́ста (Ру, Оп), чісник плодистець (Вх1); корчі́вка (ГдБО), корчова́ня (ОнБО), плоди́ст (Жл), плоди́стець (Жл, Вх7, MkГЛ, БУ, ГЦ), плоди́стиця (Вх7ГЦ), плоди́сток (Жл, Вх7, ОнБО, ЗК), плоду́шка (Вх7ВЛ), порей (LnСТ), татари́н (Жл), цибуля (HlБУ), цибуля ві́чна (Мл), цибу́ля-зимі́вка (МлДС), цибу́ля зимова́ (Мл).
Allium flavescens Besser [≈Allium albidum Fischer ex Bieb.]часни́к жовтува́тий; цибуля жовтіюча (Оп), цибу́ля жовтува́та (Ру).
Allium flavum L.часни́к жо́втий (Сл); цибу́ля жо́вта (Мл).
Allium flavum L. subsp. tauricum (Besser ex Reichenb.) Stearnчасни́к жо́втий кри́мський.
Allium guttatum Stevenчасни́к крапча́стий; цибу́ля крапча́ста (Ру, Оп), часни́к цятка́стий (Сл), чісни́к цятка́стий (Мл); стрілка (LnСТ).
Allium inaequale Jankaчасни́к нері́вний; цибуля нерівна (Оп), цибу́ля нерівноні́жкова (Ру).
Allium jailae Vved. [=Allium scorodoprasum L. subsp. jailae (Vved.) Stearn]часни́к яйли́нський; цибуля яйлинська (Оп).
Allium lineare L.часни́к ліні́йний; цибу́ля ліні́йна (Ру, Оп).
Allium marschallianum Vved. [≈Allium saxatile Bieb.]часни́к Ма́ршалла; цибуля Маршалла (Оп).
Allium montanum F.W.Schmidt [=Allium senescens L. subsp. montanum (Fries) J.Holub]часни́к гірськи́й (Сл); цибу́ля гірська́ (Мл, Ру, Оп), чісник лудник (Вх1).
Allium moschatum L.часни́к пижмо́вий; цибуля мускусна (Оп), цибу́ля пижмо́ва (Мл).
Allium myrianthum Boiss. ** (Allium convallarioides Grossh.)часни́к рясноцві́тий; цибуля конвалієва (Оп).
Allium obliquum L.часни́к скісни́й; цибуля коса (Оп).
Allium oleraceum L.часни́к польови́й (Сл; Ан, LnСТ); цибу́ля ди́ка (Мл), цибу́ля овоче́ва (Ру, Оп), чісник яринець (Вх1); лук (MkПД, ДС), лук польовий (ОсПД), цибуля (Сл), цибулька дика (Вл, Mk), часник гадючий (СлСД), часник заячий (СлВЛ), чесник дикий (MkПД), чісничок дикий (MkДС), ярине́ць (Жл).
Allium paczoskianum Tuzson [≈Allium flavum L. subsp. tauricum (Besser ex Reichenb.) Stearn]часни́к Пачо́ського; цибуля Пачоського (Оп).
Allium paniculatum L.часни́к волоти́стий; цибу́ля волоти́ста (Ру, Оп), цибу́ля мітелкува́та (Мл), часни́к мітелкува́тий (Сл); цибуля дика (ОсПД), часник дикий (LnСТ), чесник польовий (MkПД).
Allium pervestitum Klokovчасни́к переодя́гнений; цибу́ля переодя́гнена (Ру, Оп).
Allium podolicum Bl ocki ex Racib. & Szaferчасни́к поді́льський; цибу́ля поді́льська (Ру, Оп).
Allium porrum L.пор (Вх6, Сл; Ан, Пс, Ів, MkПД); пор звичайний (Во), цибу́ля поре́й (Ру, Оп), чісник пор (Вх1); гірча́к (БкБУ), гірчи́ця (БкБУ), пір (Гр, Сл, МоПД), по́ра (Вх7, Ум, Ду, Ів, КобДС), поре́й (Рг1, Пс, Mk, УкПД), порей дикий (LnСТ), по́ри (Жл, Мн2, Мл, MkПД), праж (Ан, Пс, Ів, Mk), прас (Ум, Гр, Ду, Ів, СлСТ), шнит (Сл).
Allium praescissum Reichenb. [≈Allium paniculatum L.]часни́к передба́чений; цибуля передбачена (Оп).
Allium pseudopulchellum Omelczukчасни́к несправжньогарне́нький; цибуля несправжньогарненька (Оп).
Allium regelianum A.Beckerчасни́к Ре́ґеля; цибу́ля ре́гелівська (Ру), цибуля Регеля (Оп).
Allium rotundum L. [=Allium scorodoprasum L. subsp. rotundum (L.) Stearn]часни́к гадю́чий; цибу́ля гадю́ча (Мл, Сл), цибу́ля кру́гла (Ру, Оп).
Allium rupestre Stevenчасни́к ске́льний; цибу́ля ске́льна (Ру, Оп).
Allium sativum L.часни́к горо́дній (Сл; Mk); лук чісник (Вх2), часни́к (Ру, Оп; Рг1, Ln, Пс, Жл, Мн2, Ум, Гр, Ян4, Дб, Ду, Ів, Сл, Гд, Mk, Ос, Ук, Он, Мс, ГбЗАГ), чісни́к (Вх1, Вх6; Жл, Сл, MkПД, ДС), чісни́к звича́йний (Мл), чісник сійний (Вх1); моска́ль(-ик) (Гр, Сл), устро́й (Ан, Mj, МсСТ, ПД), цеснок (ГбЛМ), часник зуб(к)овий (Сл), часно́к (Он, Мс, ГбСТ, БО, ЛМ), чесна́к (Вх7БО), чесни́к (Жл, Вх4, Mj, MkПД, БУ, ЛМ), чеснок (Гв, Hz, Рг1, Ср, Вх5, Hl, Шх, Mk, ОсСТ, ГЛ, БУ, ГЦ, ЛМ), чеснок дикий (АнСЛ), чисни́к (ГбДС), чісно́к (Сл, Mk, МсСТ, ПД, БУ), чосни́к (Ан, Жл, Mj, Rs, MkПД, ВЛ, БУ).
Allium savranicum Besser ex Oxner [≈Allium saxatile Bieb.]часни́к савра́нський; цибу́ля савра́нська (Ру, Оп).
Allium saxatile Bieb.часни́к наске́льний; цибу́ля кули́ста (Мл), цибу́ля наске́льна (Ру), часни́к куля́стий (Сл).
Allium schoenoprasum L.цибу́ля-трибу́лька; лук зрізованець (Вх6), трибу́лька (Мл, Сл, Ру; Рг1, Ан, Ln, Пс, Вх1, Вх6, Ум, Ду, Ів, MkЗАГ), цибу́ля скорода́ (Ру, Оп), часни́к по́ровий (Мл), чісник зрізованець (Вх1); зрі́зова́нець (Вх, Жл, Сл, Mk, Он, КобДС, БО, ЛМ), ката(и)ни́ця (БкБУ), лук-цибуль (LnСТ), орішець (ГбЛМ), по́різі (КобГЦ), прирі́з (Mk, Он, КобБО, ГЦ), різанка (MkЛМ), скорода (СлПС), требу́лька (Вх, Жл, Ду, Сл, MkДС), трембу́лька (Mk, КобПД, ДС), тримбу́лька (Hl, Сл, Mk, ГбПД, ДС, БУ, ГЦ), тримбу́х (ГбДС), часни́к за́ячий (ГбВЛ).
Allium schoenoprasum L. subsp. sibiricum (L.) Čelak.цибу́ля-трибу́лька сибі́рська.
Allium scorodoprasum L.часни́к іспа́нський (LnСТ); цибу́ля часнико́ва (Ру, Оп), часни́к еспа́нський (Сл), чісник рокамбуль (Вх1); рокамболь (Мл), рокамбул (MkПД), часник (ОсПД), чосник іспанський (Mk).
Allium scorodoprasum L. subsp. jailae (Vved.) Stearnчасни́к іспа́нський яйли́нський.
Allium scorodoprasum L. subsp. rotundum (L.) Stearnчасни́к гадю́чий; лук (Ан, ОсСТ, ПД), лук польовий (ОсПД), лучок (ОсПД), токли́к (Жл), цибу́ля гадю́ча (Ср, Ан, Ln, Кр, Ян4, Ду, ІвСД, СТ, СЛ), часник (Ан, LnСТ, СЛ), ча(е)сник заячий (Мн2, MkПД), часник зміїний (АнСТ), часник польовий (АнСЛ), чесник гадючий (СлСД), чесн(ич)ок (Мн2, Ос, MkСТ, ПД).
Allium scorodoprasum L. subsp. waldsteinii (G.Don) Stearnчасни́к іспа́нський Вальдшта́йна.
Allium scythicum Zozчасни́к скі́фський; цибу́ля скі́фська (Ру, Оп).
Allium senescens L.часни́к поста́рі́лий; лудни́к (Вх1; Жл); скорода (Сл).
Allium senescens L. subsp. montanum (Fries) J.Holubчасни́к поста́рі́лий гірськи́й; лучок (ОсВЛ).
Allium sibiricum L. [=Allium schoenoprasum L. subsp. sibiricum (L.) Čelak.]цибу́ля сибі́рська (Ру).
Allium sphaerocephalon L.часни́к круглоголо́вий (Сл); цибу́ля круглоголо́ва (Ру, Оп), чісни́к круглоголо́вий (Мл); лук польовий (ОсПД), часник (ОсПД), часник зміїний (СлСТ), чеснок польовий (Го2СЛ).
Allium sphaeropodum Klokovчасни́к круглоно́гий; цибу́ля круглоно́га (Ру, Оп).
Allium strictum Schrader [≈Allium lineare L.]часни́к жорстки́й; цибуля пряма (Оп), часни́к туги́й (Сл), чісни́к туги́й (Мл).
Allium ursinum L.часни́к ведме́жий, ле́вурда (Сл, Ру; Чн, Мн2, Ум, Ів, Mk, Ук, См, СалСД, СТ, ПД, СЛ); лук медвежий (Вх6), цибу́ля ведме́жа (Ру, Оп; МсСТ), цибу́ля медве́жа (Мл), черемша (Оп), чісник лісовий (Вх1), ла́гурда (МоПД), ли́лия (МалЗК), лук (БкБУ), негу́рда (АрПЗ), семили́сник (МсСТ), черемха (ГбЛМ), чісник повітрулин (Км).
Allium victorialis L.часни́к перемо́жний; цибу́ля перемо́жна (Ру, Оп), чісни́к гадю́чий (Мл), чісник побідник (Вх1); че(і)сно́к гадє́чий (Жл, Вх7, Гб2ГЦ).
Allium vineale L.часни́к виногра́дниковий; ви́нець (Вх5; Жл), цибу́ля виногра́дникова (Ру, Оп).
Allium waldsteinii G.Don [=Allium scorodoprasum L. subsp. waldsteinii (G.Don) Stearn]часни́к Вальдшта́йна; цибу́ля Вальдште́йна (Ру, Оп).
Allium sp.цибу́ля жа́блєча (БкБУ).

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Лукъ = 1. лук, здр. лучо́к, инодї теж і сагайда́к, сайда́к, але власне значіння сих слів див. під сл. Колча́нъ. — Як натягну лук, бризну тетивою, то мусить утїкати хан кримський з ордою. К. З. о Ю. Р. (з напису під мальованим запорожцем). — Прострілив би я вас з лука, так з лука не палко, положив би, вічно спати, та все чогось жалко. Руд. — Ой скажи, царю, лучка дати, тобі на вечерю голубочка зняти. н. п. — Забірайте, дїти, сагайдаки срібні, накладайте стрілочки мідні і пускайте в чужі землі. н. к. — Вооруже́нный лу́комъ = сайдаке́р. — Воєнних мушкетерів і сайдакерів. Л. В. ’2. рос. Allium Сера L. = цибу́ля, здр. цибу́лька. — Ива́новъ лукъ, А. ascalonicum L. = трибу́лька. — Лугово́й, полево́й, ди́кій лукъ, А. angulosum L. = скоро́да, за́ячий часни́к. — Каменный лукъ, А. fistulosum L. = тата́рка. — Лукъ-поре́й, А. Porrum L. = праж, прас. — Лукъ зубча́тый, ме́лкій, рѣ́занецъ = трибу́лька. С. Ан. — Лукъ сѣ́янецъ, са́женецъ = сїянка, са́жанка.
Порей, рос. Allium Porrum L. = по́ра, прас, пра́ж. С. Ан. (Частїйше вживаєть ся слово прас).
Прасъ, рос. Allium Parrum L. = пор, праж (С. Ан.), прас (Херс.).
Череми́ца, рос. Allium ursinum L. = ле́вурда. С. Ан.
Чесно́къ, рос. Allium sativum L. = часни́к, устро́й (С. Жел. Ш.), з суцїльною головкою — моска́лик. — Не їла душа часнику, не буде й смердїти. н. пр. — Мы́шій ч., Аl. angulosum L. — за́ячий часни́к, скоро́да. С. Ан. — Полево́й, змѣи́ный ч., А. rotundum — гадю́ча цибу́ля.С. Ан.— Ди́кій ч., Sempervivum tectorum L. — до́ля, ско́чки. С. Ан.
Шарло́та, рос. Allium ascalonicum L. = трибу́лька і д. Лукъ.