Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 1 статтю
Запропонувати свій переклад для «allium ascalonicum»
Шукати «allium ascalonicum» на інших ресурсах:

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Allium ascalonicum L.цибу́ля-шарло́тка (Сл); цибу́ля шало́т (Ру, Оп), цибу́ля шарльо́тка (Мл), чісник шальотка (Вх1); трибу́лька (Ан, Мн2, Ів, MkСТ, ПД), шарлота (Мн2, MkПД), шарлотка (АнСТ), ша(р)льотка (Сл, MkПД).