Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 1 статтю
Запропонувати свій переклад для «allium podolicum»
Шукати «allium podolicum» на інших ресурсах:

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Allium podolicum Bl ocki ex Racib. & Szaferчасни́к поді́льський; цибу́ля поді́льська (Ру, Оп).