Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 18 статей

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Amaranthus L.щириця (Сл, Ру, Оп); щир (Mk), щирій (Mk), щуриця (Mk).
Amaranthus albus L.щириця біла (Мл, Сл, Ру, Оп; Ос); щир (Mk, СмСТ, ПД), щирей (Mk), щириця (Сл).
Amaranthus angustifolius Lam. = Amaranthus graecizans L.
Amaranthus blitoides S.Watsonщириця лободова; щириця лободовидна (Ру, Оп).
Amaranthus caudatus L.щириця хвостата (Мл, Ру, Оп); краса (Сл; Рг1, Пс, Ум, Ду, Ів); бурачка (Лс2ПЦ), бурачки (Ан, RsВЛ, ПЦ, ПС), васильок городній красний (АнСД), кітяхи (RsВЛ), підсвекольник (Го1СЛ), плеть-трава (Ан), просо декоративне (ПокВЛ), просо дике (Нв, Вх, Жл, ДуВЛ), просо турецьке (Вх, Жл, Гр, Ду, СмПД, ДС), просо червоне (ОсВЛ), сопля індича (Го1, СлСЛ), хвіст лисій (ЗлСД), хвости лисичі (Ум, Ів, Сл), хвостики лисячі (АнСД), щир (Ан), щир червоний (Вх, ОсПД, ДС), щирець (Сл), щириця (Ан, Ів), щириця лисячий хвіст (КриСТ), щуриця (МлДС).
Amaranthus crispus (Lesp. & Trév.) N.Terracc.щириця кучерява (Оп).
Amaranthus cruentus L. ** (Amaranthus paniculatus L.)щириця кривава, щириця волотиста (Мл, Ру); щириця закривавлена (Оп), щириця садова (Сл; Ан, Кр, Ян4, ІвСД, СТ); васильки (Рг1, Ср, Вл, Ум, Ів, ОсСД, СТ, СЛ), васильки городні (ОсСД), васильки-кетяхи (ОсВЛ), васильки руські (ОсСТ), васильки червоні (ОсСД), васильок (Mk, Он, ДанПЗ, БО), васильок дикий (ОсСЛ), диндерево (АнСД), козачки (RsВЛ), красна трава (АнСЛ), кровавник (АнВЛ), просо дике червоне (ОсВЛ), просо красне (АнСЛ), сопля індича (Го1СЛ), ширець (Пс), щир (Сл, ОсПД), щир червоний (Ан, Ян2, ІвСД, ПД), щирей (Рг1), щирець (Рг1, Ан, Ln, Ду, Ів, СлСД, СТ), щириця (Ан, Ln, Сл, ОсСТ, ПЦ), щириця червона (ОсСД), щирій червоний (Мн2СД).
Amaranthus deflexus L.щириця нахилена; щириця відігнута (Ру), щириця зігнута (Оп).
Amaranthus graecizans L. ** (Amaranthus angustifolius Lam.)щириця вузьколиста; щириця маскована (Оп).
Amaranthus hybridus L.щириця гібридна (Оп).
Amaranthus hypochondriacus L. ** (Amaranthus leucospermus S.Watson)щириця білонасінна (Ру); щириця хрящевидна (Оп).
Amaranthus leucospermus S.Watson = Amaranthus hypochondriacus L.
Amaranthus lividus L.щириця синювата (Ру, Оп); щириця звичайна (Мл), щириця лободова (Ру); жминда (Сл), просо турецьке (Гв), швириця (HlБУ), щир (Сл, MkПД), щир менший (MkПД), щирей (Рг1, Ан, ПсСТ), щирийка (MkПД), щириця (Рг1, Ан, ПсСТ).
Amaranthus palmeri S.Watsonщириця Палмера.
Amaranthus paniculatus L. = Amaranthus cruentus L.
Amaranthus powellii S.Watsonщириця Пауелла.
Amaranthus retroflexus L.щириця загнута (Ру, Оп); щир звичайний (Вх6), щириця волохата (Мл), щириця звичайна (Сл), щириця щир (Вх1); волохач (Рг1, Вл, Пс, Жл, Кр, Ум, Ів, Сл, MkСД, ПД), просо дике (АнСЛ), просо татарське (АнСЛ), тщериця (Ан), цериця (Ан), швир (HlБУ), ширей (Рг1), щир (Вх, Рг1, Ан, Ln, Пс, Го1, Ян1, Ян4, Сл, Mk, МчСТ, ПД, ДС), щир більший (MkПД), щира (ЧнСЛ), щирей (Рг1, Ан, LnСТ), щирець (СлСД, ПС), щириця (Чн, Вх, Рг1, Ср, Вл, Ан, Ln, Пс, Мн2, Вх6, Го1, Кр, Ян1, Ян4, Ів, Сл, MkЗАГ), щирій (Мн2), щур (Нв, Вх, Пс, Вх7ВЛ, ДС, СЯ), щурець (Вх, ПсВЛ), щурій (Вх, ПсДС).
Amaranthus spinosus L.щириця колюча.