Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 5 статей
Запропонувати свій переклад для «arctium»
Шукати «arctium» на інших ресурсах:

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Arctium L.лопу́х (Вх3, Сл, Ру, Оп; Вх2, Дб, Mk).
Arctium lappa L.лопу́х вели́кий (Сл; МсСТ); лопу́х бі́льший (Вх1, Вх2, Вх6, Мл), лопух звичайний (Во), лопу́х спра́вжній (Ру, Оп); бидля́к (МгЗК), бода́к (МгЗК), бодня́к (МгЗК), будя́к (МсСТ), вовки́ (ГбПЗ), вопух гіркий (Км), ву́ші свинє́чі (ГбДС), дідівни́к (Ів), дідови́к (МсСТ), дідо́вни́к (Рг1, Пс, Жл, Ум, Ду, Ів, Сл, СмСД), дра́ча (МгЗК), капелю́шник (Лс2ПЦ), лапу́х (БкБУ), лепу́х (Вх, Жл, Rs, Mk, КобСД, ПД, ВЛ, ДС), липу́х (Ан, Ів, Mk, Ос, МсСД, СТ, ПД, ДС), ло́пу́х (Гв, Чн, Нв, Вх, Рг1, Ср, Лч, Ln, Пс, Жл, Мн2, Hl, Mj, Ум, Гр, Ян4, Ду, Ів, Сл, Mk, Лс2, Ос, Ук, Гт, Он, Рм, Гб, МгЗАГ), лопух гіркий (Км, ОсВЛ), лопу́х зеле́ний (МсСТ), лопу́х колю́чий (МсСТ), лопуха́ (Hz, МсСТ, ГЛ), лопу́ш(а) (Он, КмБО), лопуши́на (Жл, СлПС), лопу́шник (Рг1, Ln, Пс, Сл, Лс2СТ, ПЦ), лопушня́к (Жл, Ук), опу́ша (Ду), осетни́к (МгЗК), оста́ча (МгЗК), репі́(и́)й (МгБО, ЗК), репля́х (Мс, МгСТ, ЗК), реп’я́к (Ан, ГбДС), реп’я́х (Гв, Го1, Ум, Гр, Ду, Ів, Сл, Лс2, Ос, Ук, Мс, Мг, СалЗАГ), реп’я́х колю́чий (МсСТ), реп’яхи́ (Ан, Ів, МсСТ), реп’я́шник (МсСТ), рипі́й (МгЗК), рипля́к (Гд, Мг, МалБО, ГЦ, ЗК), рип’я́к (Нв, МгГЦ, ЗК), ріпейник (Км), ріп’є́к (Жл), ріп’є́х (Жл), ріпля́к (Mk, Гт, МгГЦ, ЗК), ріп’я́к (Во, Жл, Mk, ОнБО, ГЦ), ріп’я́х (Жл), уши циганські (ГбЛМ), чіпля́к (ГдБО), щавій кінський (АнПД, ВЛ).
Arctium minus Bernh.лопу́х мали́й (Сл, Ру, Оп); лопу́х ме́нший (Вх1, Мл); лопух (Чн, Мн2, Ян2, ОсСД, СТ, ПД, ВЛ, СЛ), лопу́х гірки́й (Вх7ЛМ), лопушник (Ср, СлСТ), маточний корінь (ОсСТ), опух гіркий (Вх7ЛМ), опу́ша гірке́ (Вх7ЛМ), репі́й (Вх7СЯ), реп’яхи́ (Сл, ОсПД, ПС).
Arctium nemorosum Lej.лопу́х гайови́й; лопу́х гаєви́й (Мл), лопу́х дібро́вний (Ру, Оп); лопух (ОсСД), репій (См).
Arctium tomentosum Millerлопу́х повсти́стий (Сл); лопу́х косма́тий (Вх1, Мл), лопу́х павути́нистий (Ру, Оп); дідовник (Кр, СлСД), липу́х (Сл, Ос, МсСТ, ПД, СЛ), липу́х м’яки́й (МсСТ), лопу́х (Чн, Вл, Кр, Mj, Ян4, Сл, Ос, Мс, КчЗАГ), лопу́х бі́лий (МсСТ), лопух шерстистий (LnСТ), лопуха́ (МсСТ), лопушник (СрСТ), лопу́шшя (КчБО), раци́й (КчБО), репейник (Hl, MkСТ, БУ), репля́х (МсСТ), ре(и)п’я́х (Го1, Сл, Км, Мс, КчСТ, СЛ, БО), рипі́й (КчБО), ріпля́х (Вх, ДуВЛ), ріп’я́к (Hl, См, КчДС, БУ, БО), собаки попові (Км), язичник (Км).