Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 5 статей

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Arctium L.лопух (Вх3, Сл, Ру, Оп; Вх2, Дб, Mk).
Arctium lappa L.лопух великий (Сл; МсСТ); лопух більший (Вх1, Вх2, Вх6, Мл), лопух звичайний (Во), лопух справжній (Ру, Оп); бидляк (МгЗК), бодак (МгЗК), бодняк (МгЗК), будяк (МсСТ), вовки (ГбПЗ), вопух гіркий (Км), вуші свинєчі (ГбДС), дідівник (Ів), дідовик (МсСТ), дідовник (Рг1, Пс, Жл, Ум, Ду, Ів, Сл, СмСД), драча (МгЗК), капелюшник (Лс2ПЦ), лапух (БкБУ), лепух (Вх, Жл, Rs, Mk, КобСД, ПД, ВЛ, ДС), липух (Ан, Ів, Mk, Ос, МсСД, СТ, ПД, ДС), лопух (Гв, Чн, Нв, Вх, Рг1, Ср, Лч, Ln, Пс, Жл, Мн2, Hl, Mj, Ум, Гр, Ян4, Ду, Ів, Сл, Mk, Лс2, Ос, Ук, Гт, Он, Рм, Гб, МгЗАГ), лопух гіркий (Км, ОсВЛ), лопух зелений (МсСТ), лопух колючий (МсСТ), лопуха (Hz, МсСТ, ГЛ), лопуш(а) (Он, КмБО), лопушина (Жл, СлПС), лопушник (Рг1, Ln, Пс, Сл, Лс2СТ, ПЦ), лопушняк (Жл, Ук), опуша (Ду), осетник (МгЗК), остача (МгЗК), репі(и)й (МгБО, ЗК), реплях (Мс, МгСТ, ЗК), реп’як (Ан, ГбДС), реп’ях (Гв, Го1, Ум, Гр, Ду, Ів, Сл, Лс2, Ос, Ук, Мс, Мг, СалЗАГ), реп’ях колючий (МсСТ), реп’яхи (Ан, Ів, МсСТ), реп’яшник (МсСТ), рипій (МгЗК), рипляк (Гд, Мг, МалБО, ГЦ, ЗК), рип’як (Нв, МгГЦ, ЗК), ріпейник (Км), ріп’єк (Жл), ріп’єх (Жл), ріпляк (Mk, Гт, МгГЦ, ЗК), ріп’як (Во, Жл, Mk, ОнБО, ГЦ), ріп’ях (Жл), уши циганські (ГбЛМ), чіпляк (ГдБО), щавій кінський (АнПД, ВЛ).
Arctium minus Bernh.лопух малий (Сл, Ру, Оп); лопух менший (Вх1, Мл); лопух (Чн, Мн2, Ян2, ОсСД, СТ, ПД, ВЛ, СЛ), лопух гіркий (Вх7ЛМ), лопушник (Ср, СлСТ), маточний корінь (ОсСТ), опух гіркий (Вх7ЛМ), опуша гірке (Вх7ЛМ), репій (Вх7СЯ), реп’яхи (Сл, ОсПД, ПС).
Arctium nemorosum Lej.лопух гайовий; лопух гаєвий (Мл), лопух дібровний (Ру, Оп); лопух (ОсСД), репій (См).
Arctium tomentosum Millerлопух повстистий (Сл); лопух косматий (Вх1, Мл), лопух павутинистий (Ру, Оп); дідовник (Кр, СлСД), липух (Сл, Ос, МсСТ, ПД, СЛ), липух м’який (МсСТ), лопух (Чн, Вл, Кр, Mj, Ян4, Сл, Ос, Мс, КчЗАГ), лопух білий (МсСТ), лопух шерстистий (LnСТ), лопуха (МсСТ), лопушник (СрСТ), лопушшя (КчБО), раций (КчБО), репейник (Hl, MkСТ, БУ), реплях (МсСТ), ре(и)п’ях (Го1, Сл, Км, Мс, КчСТ, СЛ, БО), рипій (КчБО), ріплях (Вх, ДуВЛ), ріп’як (Hl, См, КчДС, БУ, БО), собаки попові (Км), язичник (Км).