Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 32 статті
Запропонувати свій переклад для «artemisia»
Шукати «artemisia» на інших ресурсах:

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Artemisia L.поли́н (Сл, Ру, Оп); нехворощ (Вх2; Шм2); полинник (Сл), полинь (Сл).
Artemisia abrotanum L.поли́н Бо́же де́рево (Ру); Бо́же де́рево (Сл; Чн, Рг1, Ан, Ln, Пс, Жл, Го1, Шм, Rs, Ів, Mk, Ос, См, ГбСТ, ПД, ВЛ, СЛ), не́хворощ біждере́вок (Мл), поли́н висо́кий (Ру), полин лікарський (Оп); бездрев (АнВЛ), біждеревни́к (ГуГЦ), бі́жде́рево (Лч, Ан, Шх, Ду, Ів, Сл, Mk, Гу, См, КобЗАГ), біждерево́чок (Ум, Ів, Mk), біздерево (Чн, Ан, Го1СТ, СЛ), біс-дерево (Ан, Ln, Mj, СмСТ, ПД), Боже д(е)ревко (Ос, СмПД, ПЦ), Боже деревце (Tl, Mk, ОсПД, ВЛ), буждеревок (ГбЛМ), бу́йдерево (ГуГЦ), деревей великий (АнСТ), деревко (ОсПД), ієрусалимське дерево (ОсПД), кудрявеньке деревце (ОсПД), пі́ждерево́к (ГдБО), полинок (АнСЛ), полиньча (ГбЛМ), сивеньке деревко (ОсПЦ), ципрус (ОсВЛ), чупрун (ОсПД).
Artemisia absinthium L.поли́н гірки́й (Ру, Оп; СбСД, ВЛ); нехворощ полин (Вх1, Вх2, Вх6), поли́н (Вх3; Гв, Во, Нв, Вх, Жл, Hl, Mj, Rs, Зл, Шх, Ду, Ів, Сл, Mk, Ос, Ук, Гт, Он, Рм, ПчЗАГ), поли́н звича́йний (Мл, Сл); білобиль (Км), блошни́к (СбСД), ві́ничник (ГтЗК), ві́ниччя (Гр, СмСТ), горицка (ГбЛМ), молин (Км), палинь (MkПС), пелун (Hz, Tl, MkГЛ), повинь (Км), подоро́жник ліка́рственний (СбСТ), полен (HzГЛ), полє́нь (СбПЦ), поли́м (СбЗК), поли́н бі́лий (Км, СбСЛ, ДС), поли́н ма́йський (СбПД), поли́н смердю́чий (СбПС), полинець (Ян1, Ян4, ОсСТ), поли́нна трава́ (ПчЗК), поли́нь (Ав, Чн, Рг1, Ср, Ан, Ln, Пс, Жл, Вх7, Шм, Гр, Ян1, Ян2, Ду, Ів, Сл, Mk, Ос, Ук, Гт, ОнЗАГ), полинь біла (АнСД), полинь гірка (АнСЛ), полинь городня (АнСД), полинь пахнюча (ОсВЛ), по́лінь (Пс, ОнБО), по́ло́н (Гд, Mk, Гт, ОнБО, ЗК), полон дикий (См), полон звичайний (См), полонт (См), полон-трава (См), по́лонь (ОнБО), полун (См), пу́линь гі́ркий (СбСЛ), чорнобель (АвСД).
Artemisia annua L.поли́н однорі́чний (Сл, Ру, Оп); не́хворощ однолі́тня (Мл); Боже деревце (ОсВЛ), васильо́к (КобДС), зілля з гробу Господнього (СлСД), кавалерія (ОсПД), мир (Дан, Коб, ПокВЛ, ДС), мітла архієрейська (Го1СЛ), насіння дзінзірове (ОсСД), не́хворощ души́ста (Чн, Рг1СЛ), нехворощ паху́ча (Ду), помело архієрейське (Го1СЛ), різета (ОсВЛ), рута (ОсВЛ).
Artemisia arenaria DC. [≈Artemisia tschernieviana Besser]поли́н піскови́й (Сл, Оп); поли́н піща́ний (Ру).
Artemisia argentata Klokov [≈Artemisia pedemontana Balbis]поли́н посрі́блений (Оп); поли́н срібля́стий (Ру).
Artemisia argyi Léveillé & Vaniotполи́н д’Арґі́.
Artemisia armeniaca Lam.поли́н вірме́нський (Ру, Оп).
Artemisia austriaca Jacq.поли́н австрі́йський (Ру, Оп), полине́ць (Сл; Рг1, Ан, Ln, Пс, Жл, Мн, Ів, Mk, Ос, УкСТ, ПД, СЛ); не́хворощ бі́ла (Мл; Ан, ІвСТ); біле зілля (ОсСД), віник (СлСЛ), вінички (Ос, СмСД, ПД, СЛ), ві́нички бі́лі (Ум, Ів), вінички польові (ОсПД), ві́ниччя(є) (Ср, Ян3, Ян4, Ос, СмСТ, ПД), ві́ниччя(є) бі́ле (Ln, Ум, Ян3, ІвСТ), ві́ниччя полинкове́ (Ан, ІвСТ), вінчики (См), горлянки (ОсСЛ), душан (СлСТ), євшан-зілля (См), метелиця (Ян4СТ), нефорощ (Ан), не́хворощ (Вл, MkСД), нехворощ сіра (АнСТ), полин (ОсПД), полинець чистий (АнСТ, СЛ), полинок (ЧнСЛ), полинь (Сл, ОсСТ, СЛ), полинь дика (АнСТ), полинь лугова (АнСТ), полинь мілка (АнСТ), полинь степова (ОсСЛ), сон яловий (АнСД), чорнополиця (АнПД).
Artemisia campestris L.поли́н-не́хворощ; не́хворощ (Сл; Вх, Вл, Пс, Жл, Ум, Ів, Mk, Ос, СмЗАГ), не́хворощ безво́нна (Мл), нехворощ линь (Вх1), не́хворощ полева́ (Мл), поли́н польови́й (Ру); барлі́й (ВхВЛ), барля́н (ВхВЛ), билиця (Пс), биль чорна (Вх7ЛМ), біждерев (ВхДС), бі́ждерево (Вх7, См, КобВЛ, ГЦ, ЗК), біжмо (MkДС), Бо́же де́рево (Вх, Ан, СмСД, ВЛ, СЛ), божи́дерев ди́кий (Гв, Вх, Вх1ДС), ві́ники польові́ (Вл, Ан, СлСЛ), ві́нички (Ан, Ів, СмСЛ), ві́ниччя(є) (Вл, СмСД), вінчик (АнСЛ), деревей (АнСЛ), кро́кос (Вл), кукавки (АнПС), линь (НвВЛ), нефорощ(і) (Ан, Сл, ОсСТ), нефорощ білий степний (АнСЛ), нехвороста (ОсПД), нехворощ біла (ЧнСЛ), нехворощ непахуча (АнСЛ), не́хворощ чо́рна (Ан, Ів, ОсСД, СТ), нехвороща (Сл, ОсПД, ВЛ), нехворо́ща бі́ла (Го1, Ум, Ду, Ів, СлСЛ), нехвороща непахуча (Го1СЛ), полинь глуха (АнСЛ), чорнобиль (Mk, СмСТ, ПД, ЛМ), чорно́бильник (LnСТ, ПЦ).
Artemisia canadensis Michxполи́н кана́дський.
Artemisia dracunculus L.поли́н-естраго́н (Оп); не́хворощ тургу́н (Мл), острогі́н (Сл; Гр, Ду), поли́н астраго́н (Ру); астраґон (MkПД), деревей холодительний (LnСТ), деревій холодительний (ЧнСЛ), драґанок (Mk), естраг(ґ)он (Чн, Рг1, Ln, Пс, Шм, Сл, УкЗАГ), острагон (Ср, Ян4СТ), острого́н (Рг1, Пс, Жл, Го1, Ум, Ду, Ів, Сл), тараги́н (Гб2ГЦ), траґон (HlБУ), турган (Сл), тургу́н (Чн, Рг1, Пс, Жл, Ум, Ду, Ів, УкСЛ).
Artemisia dzevanovskyi Leonovaполи́н Дзевано́вського (Оп).
Artemisia glauca Pallas ex Willd.поли́н си́зий.
Artemisia hololeuca Bieb. ex Besserполи́н білопо́встий (Сл); не́хворощ білопо́вста (Мл), поли́н бі́лий (Ру), полин суцільнобілий (Оп); полинок (Сл).
Artemisia lanata Willd., non Lam. = Artemisia pedemontana Balbis.
Artemisia lerchiana Weberполи́н Ле́рхе (Оп); глисни́к (Ук), гли́стник (Ум, Ду, Ів), полинець (СрСТ), полинь (Ян1СТ), сі́м’я ци́тварне (Ів), хроба́чник (Ум, Ів).
Artemisia marshalliana Sprengel [≈Artemisia campestris L.]поли́н Ма́ршалла (Ру); полин Маршаллів (Оп).
Artemisia nutans Willd.поли́н пони́клий (Оп); поли́н крейдяни́й (Ру); полинь (Ян3СТ).
Artemisia pedemontana Balbis ** (Artemisia lanata Willd., non Lam.)поли́н вовни́стий.
Artemisia pontica L.поли́н причорномо́рський; не́хворощ біле́нька (Мл; Ан), полин понтичний (Оп), поли́н понті́йський (Ру); дугу́лька (ЯвПС), нефорош (LnСТ), не́хворощ (Ів), нехворо́ща (Ів), полин польовий (HlБУ).
Artemisia salsoloides Willd.поли́н курає́вий; не́хворощ груболи́ста (Мл), поли́н донськи́й (Ру), полин солянковидний (Оп).
Artemisia santonicum L.поли́н солонце́вий; не́хворощ чо́рна (Мл; Ан), поли́н примо́рський (Сл), полин сантонінський (Оп); віниччє біле (СрСТ), полинь (Ян4, ОсСТ), цитварове зілля (Сл).
Artemisia scoparia Waldst. & Kit.поли́н мітли́стий (Оп); не́хворощ мітелкова́та (Мл), поли́н ві́никовий (Оп), поли́н мітелкува́тий (Сл); віник (Ан), ві́нички (Рг1, Пс, Жл, СмСТ), віниччє чорне (АнСТ), ві́ниччя (МсСТ), мі́тлиця (МсСТ), не́хворощ (Чн, Ср, Ln, УмСТ, СЛ), нехворощ полева (Рг1, Ан, Пс), не́хвороща (Чн, УмСЛ), нехворо́ща польова́ (Гр), нехворощі (Ан), поли́н (МсСТ), полинь мітельчаста (LnСТ).
Artemisia selengensis Turcz. ex Besserполи́н селе́нґінський.
Artemisia siversiana Willd.поли́н Си́верса.
Artemisia taurica Willd.поли́н кри́мський (Ру, Оп); євша́н-зі́лля (МсСТ), забу́дька (МсСТ), полино́к (МсСТ), поли́нь дрібни́й (МсСТ).
Artemisia tournefortiana Reichenb.поли́н Турнефо́ра.
Artemisia tschernieviana Besserполи́н Черня́єва (Ру, Оп); не́хворощ піскова́ (Мл); пісколюб (LnСТ).
Artemisia umbrosa (Turcz. ex Besser) Pamp.поли́н затінко́вий.
Artemisia verlotiorum Lamotteполи́н камча́тський.
Artemisia vulgaris L.поли́н звича́йний (Ру, Оп), поли́н-чорно́биль; нехворощ чорнобиль (Вх1), чорно́биль (Сл; Hz, Вх, Рг1, Вл, Ан, Ln, Пс, Жл, Hl, Шм, Mj, Rs, Гр, Ду, Ів, Лс2, Ос, Ук, Он, Рм, МгЗАГ); бельни́к (СбПЦ), бельняк (СлПС), билина́ (Tl, МгЗК), билиця (См), биль чорна (Вх5ЛМ), бильни́к (Гр, ДуВЛ), білина (RsВЛ), білни́к (RsВЛ), біль чорний (НвВЛ), бур’ян (Ан, УмСТ), ві́ничник (См, СбСД), ві́ниччя (МгЗК), ві́ниччя бі́ле (Гр, СмДС), гірчни́к (МгЗК), забу́д(ь)ка (Рг1, Ан, Ос, ЯнаСД, СТ, СЛ), забу́дьки (Чн, Ан, Пс, Жл, Ів, Ос, СбСД, СЛ, ДС), забу́дьок (Ан, ГрСД), лябудка (Км), ма́хтинь (МгЗК), не́хворощ (Рг1, Пс, Кр, Ум, Дб, Ду, Ів, Сл, Mk, Ук, МгСД, ПД, СЛ, ЗК), не́хворо́ща (Ум, Ду, Ів, Сл), поли́м (МгЗК), поли́н (Рм, МгВЛ, ПЦ, ГЦ, ЗК), полин кінський (ОсПД), поли́ння (МгЗК), поли́нь (МгГЦ, ЗК), поли́нь чо́рна (СбСД), полі́н (МгЗК), по́ло́н (МгЗК), по́лум (МгЗК), полю́н (МгЗК), ті́ло Бо́же (МгЗК), чорнибиля (Км), чорно́бил (Гр, ДуСД), чорноби́льник (Чн, Рг1, Ln, ДуСТ, СЛ), чорно́біл (Вх, Ср, Ан, Ян2, ДуСД, СТ, ВЛ), чорно́біль (Гв, Чн, Нв, Ан, Жл, Гр, Ду, Ів, Он, ЯнаСТ, ВЛ, СЛ, БО).