Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 2 статті
Запропонувати свій переклад для «asparagus officinalis»
Шукати «asparagus officinalis» на інших ресурсах:

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Asparagus officinalis L.холодо́к звича́йний (Мл, Сл), холодо́к ліка́рський (Ру, Оп); спараг снідний (Во), шпараґ ужиточний (Вх1, Вх2, Вх6); аснок (АнПД), аспара́гус (Ук), борода́ козя́ча (АнПС), варнак (Ук), вітрець (СлПД), глазки заячі (LnСТ), козеле́ць (Жл), козельці (Пс, СмПД), коти́поле (Лч), му́шка (ДмиДС), перекоти́поле (Чн, Лч, Ан, СлСД, СТ, СЛ), перекотичник (АнСЛ), пестик (ЗлСЛ), підчо́с (Лч, Ів, Сл), сосонка (Сл), спа́раг (Мл), спара́ґус (ОнБО), спа́ржа (Чн, Рг1, Ср, Ln, Пс, Шм, Сл, Ук, КриСД, СТ, СЛ), споришки (СлСД), хвощ польовий (ОсСД), холодець (Ан, Ян2, СлСД), холоде́ць во́вчий (Жл), холоде́ць за́ячий (Ан, Жл, Ів), холодо́к (Ав, Чн, Рг1, Ан, Ln, Пс, Мн2, Шм, Ян1, Ян2, Ян4, Ів, Сл, Mk, Ос, Ук, МсЗАГ), холодо́к во́вч(ач)ий (Вх, Жл, Вх1, Вх6ВЛ), холодо́к за́ячий (Вх, Рг1, Ср, Лч, Ан, Ln, Пс, Жл, Мн2, Вх1, Вх6, Mj, Ян1, Ян4, Ду, Ів, Сл, Mk, Ос, Ук, Кри, ОпаЗАГ), шпараг (MkПД), шпара́ґ(и) (Ан, Жл, Вх2, Hl, Гр, Ів, КобПД, ДС, БУ), шпара́га(и) (Ів, Сл, Ук), шпара́ґус (ОнБО), шпара́ґус городо́вий (ДмиДС), шпара́ш (Ду), шпарга (КриСТ), шпинат (АнСД).
Asparagus polyphyllus Steven [≈Asparagus officinalis L.]холодо́к рясноли́стий; холодо́к багатоли́стий (Ру, Оп).