Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 28 статей

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Aster L.айстра (Ру, Оп; Лч, Ів, Мс, ГбСТ, ДС); гайстра (Сл; Жл, Ів, МсСТ), глядка (Вх2, Вх3).
Aster alpinus L.айстра альпійська (Ру, Оп); чічік (КарГЦ).
Aster amelloides Besser = Aster bessarabicus Bernh. ex Reichenb.
Aster amellus L.айстра волове око; айстра степова (Ру, Оп), волове око (Сл; Рг1, Ан, Пс, Мн, Ів, СмСТ, ПД), глядка бояринка (Вх1, Вх2, Вх6), осінчак звичайний (Мл); астра(и) (Ln, Hl, МсСТ, БУ), базандир (Вх7ВЛ), басантир (Вх7ДС), басаран (Вх7ДС), боярин (ВхДС), вербинка (ВхДС), восільне зіллє (ГбДС), гайстер (Ан, Ів, Сл), данилки (Mj, MkПД), данило (Mj, MkПД), дівоцьке зілля (ОсПД), звіздоцвіт (Mk), іванок (Вх7, СмДС, ГЦ), лисак (Гв, Mk), михалки (Mj, MkПД), мороз(енко) (Mj, ОсПД), нестидник (Вх, Жл, СмВЛ, СЛ), осіннє зіллє (ВхВЛ), осінчак (Mj, RsПД, ВЛ), осінчук (Вх, СмПД, ВЛ), осінь (ВхВЛ), очі волові (Ан, Ln, Гр, Ів, СлСТ), очко волове (БкБУ), пі(о)ддубравник (Ан, Ln, MkСТ), п’ятаківці (См), романка голуба (АнСЛ), ромашка голуба (LnСТ), самець (ВхДС), синій цвіт (АнСТ), старушок (Mj, MkПД), тарелці (Mk), ястер (Ан).
Aster bessarabicus Bernh. ex Reichenb. [≈Aster amellus L.] ** (Aster amelloides Besser)айстра бессарабська; айстра заміщуюча (Ру, Оп).
Aster linosyris (L.) Bernh.айстра золотиста; зайців льон (Сл; Ан, Ів), золотань ленчаста (Вх2), золотник льняник (Вх6), осінчак льняник (Мл); златвітвенник (LnСТ), золоточипер (HlБУ), ленок (Шм, MkСТ).
Aster novae-angliae L.айстра американська (Ру, Оп).
Aster novi-belgii L.айстра вірґінська; айстра віргінська (Ру, Оп).
Aster oleifolius (Lam.) Wagenitz ** (Aster villosus (L.) Schultz Bip., non Thunb.)айстра волохата, айстра-грудниця; грудниця (Сл; Рг1, Ан, Пс, Жл, Шм), осінчак косматий (Мл); вишновиць (АнСТ), горлянка (ОсСЛ), декоктна трава (АнСТ), лабур(н)иця (Ан, Ln, СлСТ), ленок (СмСД), льонок (Ан), полинець (Ан, Ln, MkСТ), полинок (АнСТ), чай грудний (ОсСТ, ПД, СЛ), чай степовий (ОсСТ, ПД), чахниця (Рг, Ан, Пс, Ду), шалфей (ОсСТ).
Aster × salignus Willd.айстра верболиста (Ру, Оп); осінчак верболистий (Мл); вдова (MkПД), вербинка (ВхДС), вік бабин (ОсПЦ), зась (СлСЛ), зи(і)мник (Вл, Жл, Ум, Ів), зимозіль(лє) (Mk, ОнБО), михиничник (Mk), мороз (Сл, Mk, ОсСД), осінь (ВхДС), остре зілля (MkДС), потеліпок (КарДС), рута (ОсСД).
Aster sedifolius L.айстра степова; гайстра степова (Сл), осінчак острий (Мл); льон дикий (АнСЛ), мороз (СлСД), півник синій (АнСТ), солонечник (Шм, СлСТ).
Aster sedifolius L. subsp. dracunculoides (Lam.) Merxm.айстра степова естрагонова.
Aster sedifolius L. subsp. sedifoliusайстра степова типова.
Aster tripolium L.айстра солонцева; гайстра солонцева (Сл), осінчак солончаковий (Мл); очі козині (Ср, Ln, СлСТ), чай степовий (Ян4СТ), чичафка (ШсСТ).
Aster tripolium L. subsp. pannonicus (Jacq.) Soóайстра солонцева паннонська.
Aster villosus (L.) Schultz Bip., non Thunb. = Aster oleifolius (Lam.) Wagenitz.
Aster sp.астра(и) (Вх, Жл, ГбДС, ЛМ), гайстри (Лч), звізданя (Жл), звіздунка (Жл), крижі (Ду), місяць (БкБУ), місячки (ГбДС), ниницела (БкБУ), разноцвєтка (МсСТ), растрьопа (МсСТ), репешки (МсСТ), розтріпа (МсСТ), теклюня (АрПЗ), удовки (Лс2ПЦ), цацки панські (Лс2ПЦ), цериглядка (СлСД).
Crinitaria Cass. [=Aster L. pro parte]грудниця (Ру); кринітарія (Оп).
Crinitaria linosyris (L.) Less. [=Aster linosyris (L.) Bernh.]грудниця звичайна (Ру); кринітарія звичайна (Оп).
Crinitaria villosa (L.) Grossh. [=Aster oleifolius (Lam.) Wagenitz]грудниця волохата (Ру); кринітарія волохата (Оп).
Galatella Cass. [=Aster L. pro parte]солонечник (Ру, Оп; Ук).
Galatella dracunculoides (Lam.) Nees [=Aster sedifolius L. subsp. dracunculoides (Lam.) Merxm.]солонечник естрагоновий; солонечник естрагоновидний (Оп).
Galatella novopokrovskii Zefirov [≈Aster sedifolius L. subsp. dracunculoides (Lam.) Merxm.]солонечник Новопокровського (Оп).
Galatella punctata (Waldst. & Kit.) Nees [≈Aster sedifolius L. subsp. sedifolius]солонечник крапчастий (Оп).
Galatella rossica Novopokr. [≈Aster sedifolius L. subsp. sedifolius]солонечник російський (Ру, Оп).
Tripolium Nees [=Aster L. pro parte]солонцева айстра; солончакова айстра (Ру, Оп).
Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. [=Aster tripolium L. subsp. pannonicus (Jacq.) Soó]солонцева айстра паннонська; солончакова айстра паннонська (Оп).
Tripolium vulgare Nees [=Aster tripolium L.]солонцева айстра звичайна; солончакова айстра звичайна (Ру, Оп).