Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 5 статей

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Ви́шня
1) (
дерево) ви́шня, вишни́на;
2) (
ягода) ви́шня.
В. белая – бі́ла чере́шня.
Ви́шня бешеная (Atropa belladonna) – во́вчі я́годи.
В. жидовская – жиді́вські гру́ші, міху́нка, фіза́ль (р. -ли).
Краса́вица
1) красу́ня, вродли́виця, вро́дниця, хорошу́ля, красю́чка, гарню́чка, кра́ля, красо́чка, красо́ха, красі́тка, красу́ха, красови́ця, (
редко) краса́виця, (пров.) хупа́вка, ум.-ласк. красу́ненька, хорошу́ленька, кра́лечка, (пров.) хупа́вочка. [Красу́ня ді́вчина Пара́ска (Кон.). За вві́чливі ста́нси, гучні́ мадриґа́ли вродли́виці теж нагоро́ду дава́ли (Л. Укр.). Ти́хим сном наві́ки вро́дниця засну́ла (Щогол.). Таку́ кра́лю ви́сватали, що хоч за гетьма́на, то не со́ром (Шевч.). Що й каза́ти, ді́вка красови́ця (Звин.). Таки́х краси́виць, як ти, на сві́ті бага́то (Звин.). Красо́ха така́! (М. Вовч.)].
-ца-щеголиха – красу́ня-чепуру́ха.
-ца писаная – пи́сана красу́ня, кра́ля мальо́вана. [Та й поберемо́ся, моя́ кра́ля мальо́вана (Шевч.)];
2)
бот. -ца ночная, Hesperis matronalis L. – вечі́рня фія́лка, нічна́ фія́лка, вечі́рня доба́, нічна́ доба́, вечерни́ці паху́чі.
-ца (девица) в зелени, Nigella damascena L. – чорну́шка нечо́са, нече́сані панночки́, павучки́, кудри́нці, патлашки́ (-кі́в).
-ца, Atropa Belladonna L. – белядо́на, во́вчі я́годи, краса́вка, матриґа́н, запри́дух, отру́йниця.
Оду́рник, бот. Atropa belladonna – во́вчі я́годи, по́кшик, матриґа́н.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Ви́шня, рос. Prunus cerasus = ви́шня (дерево і ягоди), вишни́на (одна деревина) — Ви́шня бѣлая, Pavium c. = чере́шня, (одна деревина) — черешни́на. — Ой у полї вишня, чому не черешня? н. п. — Ой вишнино — черешнино! чом ти листу не пускаєш? н. п. — Ви́шня бѣ́шенная, Atropa belladonna = во́вчі я́годи. — Ви́шня жидо́вская, Physalis Alkekengi = жидівські гру́ші, міху́нка. С. Ан.
Оду́рникъ, рос. Atropa Belladonna L. = во́вчі я́годи, по́кшик (Под.). С. Ан.