Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 2 статті
Запропонувати свій переклад для «bromus tectorum»
Шукати «bromus tectorum» на інших ресурсах:

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Anisantha tectorum (L.) Nevski [=Bromus tectorum L.]стоколо́сиця покрі́вляна; анізанта покрівельна (Оп).
Bromus tectorum L.сто́колос покріве́льний (Ру); сто́колос покрі́вляний (Сл), стоколо́са стріхова́ (Мл); метлиця (Ln, Го1, СлСТ, СЛ), мі(е)тличка (Ян1, Ян4, СлСТ), пері́й лісови́й (Вл, Жл).