Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 1 статтю
Запропонувати свій переклад для «carex buxbaumii»
Шукати «carex buxbaumii» на інших ресурсах:

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Carex buxbaumii Wahlenb.осока Буксбаума (Ру, Оп); осока багнова (Мл), осока Буксбавмова (Сл).