Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 1 статтю

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Carex panicea L.осока просяна; осока просовидна (Ру, Оп), осока просувата (Мл, Сл).