Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 1 статтю
Запропонувати свій переклад для «cerastium arvense»
Шукати «cerastium arvense» на інших ресурсах:

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Cerastium arvense L.рогови́к польови́й (Мл, Сл, Ру, Оп); постріт рольовий (Вх1).