Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 32 статті
Запропонувати свій переклад для «chenopodium»
Шукати «chenopodium» на інших ресурсах:

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Chenopodium L.лобода (Вх3, Сл, Ру, Оп; Вх, Вх2, Вх6, Ум, Ду, Ів, Mk, Ук, Гб, КобЗАГ).
Chenopodium acerifolium Andrz.лобода кленолиста (Ру, Оп).
Chenopodium album L.лобода біла (Вх1, Сл, Ру, Оп; Mk, Мс, СбСД, СТ); волок (MkДС), ле(є)беда (Мг, СбПЗ, ГЦ), лебеда дика (Км), лебеда собача (Км), лебода (СбПЦ), либода (МсСТ), либода свійська (СбПД), лібеда (МсСТ), лобода (Ср, Жл, Мн2, Ян1, Ду, Сл, Mk, Ос, Гт, Он, Рм, Пч, Мс, Кч, Мг, КобЗАГ), лобода висока (СбПД), лобода городня (СбПД), лобода дика (Вл, КрСД), лобода повзуча (СбСТ), лобода прісна (Сл, СбПС), лобода свиняча (СлПС), лобода собача (Рг1, Ln, СлСТ), лободина (Жл), лобота (МсСТ), лубуда (МлВЛ), марь (Во, Ду), марь собача (HlБУ), матина (СбДС), мучинець (Во, Жл), натена (БкБУ), натина (Жл, Шх, Ду, Сл, Mk, Ук, Бк, Он, Гб2, Мг, КобБУ, БО, ГЦ), натинє (Жл), нать (МгЗК), нать-свинуха (КмЗК), парай (МгЗК), перець водяний (СбПД), попшенишник (СбБУ), свинуха (MkПС), свинячка (ДанПЗ), шпенат дикий (МгЗК).
Chenopodium ambrosioides L.лобода глистогінна; лобода амброзієвидна (Ру, Оп), лобода пахуча (Сл); кудравці (Tl), лебеда (Tl), лебеда пахуча (Го1СЛ), лобода (Сл), мир-зіллє (Tl).
Chenopodium aristatum L.лобода остиста (Ру, Оп).
Chenopodium berlandieri Moq.лобода Берляндьє.
Chenopodium betaceum Andrz. = Chenopodium strictum Roth.
Chenopodium bonus-henricus L.лобода списолиста; лобода доброго Генріха (Ру, Оп), лобода перелета (Вх1, Мл, Сл); гатинець (Рг1, Жл), лобода (Жл), мучник (HlБУ), перелет (Mk, Ос, СмВЛ, ДС, ГЦ), перелета (Вх, Жл, MkВЛ, ДС, ГЦ).
Chenopodium botrys L.лобода запашна (Ру, Оп); лобода клейка (Мл), лобода кудрявець (Сл); кудравець (Жл, MkПД), кудрявець (Рг1, Ан, Ln, Мн2, Ду, Сл, ОсСД, СТ, ВЛ), кудрявці (СлВЛ), кудря(а)вчик (Mk, СмПД), лобода душиста (LnСТ), марь (Рг1, Ум, Ів), мир-зіллє (Вх, Жл, Вх1ДС), натина (МалЗК).
Chenopodium capitatum (L.) Ambrosiлобода голівчаста; лобода головата (Мл, Сл), лобода головчаста (Ру, Оп); знядиця (HlБУ).
Chenopodium chenopodioides (L.) Aellenлобода товстолиста (Ру, Оп); лобода китицевидна (Оп); лобода біла (МсСТ), лобода лапата (МсСТ).
Chenopodium ficifolium Sm.лобода пізня (Ру, Оп); лобода списолиста (Сл), лобода фіґолиста (Мл), лобода фіголиста (Оп); бликота (СлСД), лобода собача (СлПД).
Chenopodium foliosum (Moench) Aschersonлобода ряснолиста (Сл); китушка червона (Вх1), лобода багатолиста (Ру, Оп), лобода круглоцвітна (Мл); боровик (LnСТ), буря(а)чки (Ан, ІвСТ), краснодавень (АнСЛ), малина польова (Чн, Го1, Ум, ІвСЛ), сорочі ягоди (Ан, ГрСЛ).
Chenopodium glaucophyllum Aellenлобода сизолиста.
Chenopodium glaucum L.лобода сиза (Сл, Ру, Оп); лобода синя (Вх1, Мл); лобода чорна (МсСТ).
Chenopodium hircinum Schraderлобода козляча (Оп).
Chenopodium hybridum L.лобода-бешишник; бешишник (Сл; Рг1, Ан, Ln, Пс, Жл, Го1, Hl, Mk, ОсСТ, ВЛ, СЛ, БУ), лобода гібридна (Ру, Оп), лобода креслата (Вх1), лобода мішанка (Мл); бишівник (MkДС), лобода бешишина (СлПС), марь (Hl, MkПД, БУ).
Chenopodium missouriense Aellenлобода міссурська.
Chenopodium murale L.лобода мурова (Вх2, Мл, Сл, Ру, Оп).
Chenopodium opulifolium Schrader ex Koch & Zizлобода калинолиста (Вх2, Мл, Ру); лобода калиноволиста (Сл); лобода (СлСТ).
Chenopodium polyspermum L.лобода ряснонасінна; лобода багатонасінна (Ру, Оп), лобода многонасінна (Мл, Сл); кудрявець (Ан, СлСТ), лобода (Сл), тимпончики (ОсВЛ).
Chenopodium pratericola Rydb.лобода лучна.
Chenopodium probostii Aellenлобода Пробоста.
Chenopodium reticulatum Aellenлобода сітчаста.
Chenopodium rubrum L.лобода червона (Мл, Сл, Ру, Оп); бурячки (СмПД), марь (MkСТ).
Chenopodium schraderianum Schultesлобода Шрадера (Оп); лобода вонюча (Вх1, Мл, Сл, Оп), лобода смердюча (Ру); кудрявець (Сл, ОсСД, ПД), ласкавець (ОсПД), мірзіль (GsЛМ).
Chenopodium strictum Roth ** (Chenopodium betaceum Andrz.)лобода пряма; лобода бурякова (Ру, Оп).
Chenopodium suecicum J.Murr.лобода зелена (Ру); лобода шведська (Оп); лобода (Ян1СТ), туполька (См).
Chenopodium urbicum L.лобода міська (Ру, Оп); лобода свинюшка (Мл), лобода тополька (Сл); бешиха (МлДС), водоп’ян глухий (АнСЛ), лебеда глуха (Шс2СТ), лобода (Ян1, СлСТ), лобода-туполька (Ян1, Ян4, СлСТ), натина (БкБУ), свинюшки (Ян1СТ).
Chenopodium vulvaria L.лобода смердюча (Ру, Оп); лобода смердяча (Мл, Сл); вонючка (Го1СЛ), лобода вонюча (Ср, Ln, Ян4СТ), материнка (СмПД), п’ять-трава (Го1СЛ), селедочна трава (Ln, MkСТ), смердячка (MkПД).
Chenopodium zerovii Iljinлобода Зерова (Ру, Оп).
Chenopodium sp.піддик-зілля (Гв).