Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 1 статтю
Запропонувати свій переклад для «chenopodium hybridum»
Шукати «chenopodium hybridum» на інших ресурсах:

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Chenopodium hybridum L.лобода́-беши́шник; беши́шник (Сл; Рг1, Ан, Ln, Пс, Жл, Го1, Hl, Mk, ОсСТ, ВЛ, СЛ, БУ), лобода́ гібри́дна (Ру, Оп), лобода креслата (Вх1), лобода́ мі́шанка (Мл); бишівник (MkДС), лобода бешишина (СлПС), марь (Hl, MkПД, БУ).