Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 28 статей

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Cirsium Millerосот (Сл, Ру, Оп; Ук, ГбПЗ); бодак (Вх2, Вх3; Нв, Сл, MkГЦ).
Cirsium acaule Scop.осот безстеблий; осот безбилий (Сл); чортополох (АнСТ).
Cirsium acaule Scop. subsp. esculentum (Sievers) Wernerосот безстеблий їстівний.
Cirsium alatum (S.G.Gmelin) Bobrovосот крилатий (Оп), осот солонцевий (Сл); осот солончаковий (Мл, Ру).
Cirsium arvense (L.) Scop.осот польовий (Мл, Сл, Ру, Оп); бод(л)ак осет (Вх1, Вх2), осот білоповстий (Сл); бидляк (МгЗК), бодак (Мг, КобБО, ЗК), бодача (МгЗК), бодяк (СлЗК), босятник (МгЗК), будак (СбДС, БО), будлак (СбДС), будяк (Сл, РмВЛ, ПЦ), будяк малоколючий (СбПД), будяк неколючий (СбСТ), бузятник (МгЗК), бузятник дрібний (СбЗК), бульляк (СбБУ), відьмине зілля (СмСД), восет (Вх, Mk, Он, ГбПД, ВЛ, ДС, БО), воситий (СбДС), востача (МгЗК), головатник (HlБУ), госет (ОсПД, ВЛ), дєд (РмПЦ), дзабри (ГдБО), драча (МгЗК), жабрій (СбЗК), жербій (Рг1, Пс, Жл, Ум, Ду, Ів, Mk), жибрій (Вл, Ум), живокіст (МгЗК), живокость (Ан, КрСД), жидник (МгЗК), капусник (АнПС), колюк (СмСЛ), колюхи (РмПЦ), колючка (Мг, СбСТ, ДС, ЗК), колючки (АнСЛ), колючник (МгЗК), коляк (МгЗК), коляча (МгЗК), колячка (МгЗК), колячник (МгЗК), колькавник (Гт, МгЗК), кулячки (СбДС), наголоватень (Ан, СмПС), наголоватки (Рг1, Жл, Ум, Ду, Ів, СмСД), ожидник (МгЗК), опсиґа (Вх7ЗК), осет (Сл, Mk, СмПД, БУ), осетень (Ощ, Mk, ТкаДС, ГЦ), осетий (Вх7, MkПД, ГЦ, ЗК), осетій (МгГЦ, ЗК), осетник (Вх7, Гт, МгЗК), осот (Рг1, Ср, Вл, Ан, Пс, Жл, Hl, Ян1, Ян2, Ян4, Сл, Mk, Ос, Рм, МгЗАГ), осот колючий (Сл, СбСД, СТ), осот красний (ЧнСЛ), осотик (АнСЛ), осотник (ГдБО), осоття (МгЗК), остача (МгЗК), остяк (МгЗК), осут (МгЗК), осятник (Вх7, Мг, МалЗК), осяшник (МгЗК), пуговник (АнСЛ), пуговник синій (АнСЛ), рипляк (МгЗК), рип’як (МгЗК), серпій (АнСЛ), серп-трава (АнСТ), серпуха польова (MkСТ), сікняк (МгГЦ, ЗК), сіровка (МгЗК), сітняк (МгЗК), татарник (Ан, Ln, MkСТ, СЛ), чортополох (СбСТ), шишатник (АнСЛ).
Cirsium canum (L.) All.осот сірий (Мл, Сл, Ру, Оп); бодачок (НвВЛ), будячки (ОсСД), волчець луговий (Чн, Го2СЛ), грицки (Рг1, Ln, Пс, КрСД, СТ), ґузики (НвВЛ), двигун (ОсВЛ), жибрій (Рг1), жирбій (Ан, Пс, Жл), самир (ОсПД), хинник (ОсСД), хробуст (ОсСД), язик песій (ОсСД), язик собачий (ОсСД).
Cirsium ciliatum Moenchосот війчастий (Оп).
Cirsium decussatum Jankaосот хрещатий; осот вовнистий (Мл, Сл); будяк (ОсСД, СТ), вахлатка (Го2СЛ), вертиполе (Ан, Мн, Мн2СД), переляк (ОсПД), подбіл (Ан, Го1СЛ).
Cirsium erisithales (Jacq.) Scop.осот липкий (Мл, Сл); осот клейкий (Оп), осот шершаво-липкий (Ру); лабаз (Вх, Жл, ДуДС), хаблаз (Жл), хабуз (Жл).
Cirsium esculentum (Sievers) C.A.Meyer [=Cirsium acaule Scop. subsp. esculentum (Sievers) Werner]осот їстівний (Ру, Оп).
Cirsium helenioides (L.) Hillосот різнолистий; подбіл (АнСЛ).
Cirsium heterophyllum (L.) Hill [=Cirsium helenioides (L.) Hill]осот різнолистий (Сл, Ру, Оп); осот ріжнолистий (Мл).
Cirsium incanum (S.G.Gmelin) Fischer [≈Cirsium arvense (L.) Scop.]осот сивий (Ру, Оп).
Cirsium lanceolatum (L.) Scop., non Hill. = Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Cirsium laniflorum (Bieb.) Fischerосот вовнистоцвітий; осот павутинистий (Ру), осот шерстистоквітковий (Ру, Оп).
Cirsium oleraceum (L.) Scop.осот овочевий, осот-храбуст; осот городній (Ру, Оп), осот жовтявий (Сл), осот ключник (Мл); гуман (ОсПД), ключник (Вх, Жл, Вх1БО), храбуст (Нв, Вл, Ан, Вх7, Сл, Mk, Ук, КобПД, ГЦ), хра(о)буст жовтий (Рг1, Пс, Мн, ДуСД), храбустя (Ук), храпусник (КобБО), храпуст (Сл), хробост (RsВЛ), хробошник (Tl), хробуст (Пс, Го2, Гр, Ду, Mk, СмСД, СЛ).
Cirsium palustre (L.) Scop.осот болотяний (Мл, Сл); бодлак болотяний (Вх1), осот болотний (Ру, Оп); бодак (ВхВЛ), крісло жидівське (АнВЛ), орепейник (АнСЛ), репейник (АнСЛ), страхопуд (MkГЦ).
Cirsium pannonicum (L. fil.) Linkосот паннонський (Мл, Сл, Ру, Оп); пуговник (Чн, Го2СД, СЛ).
Cirsium polonicum (Petrak) Iljin [≈Cirsium decussatum Janka]осот польський (Ру, Оп).
Cirsium rivulare (Jacq.) All.осот прибережний (Сл, Оп); осот обрідник (Мл), осот прибережний (Сл, Оп), осот струмковий (Ру); бодєк (КобГЦ), будєк (КобГЦ), будяк (СлВЛ), зілля від підвію (ОсПЦ), красноголовник (ОсВЛ), обрідник (Вх7ГЦ), одкасник (ОсПЦ), осет (КобБО), хробуст (СнГЦ), щербан (Вх, Gs, Ян2, MkСД, ПД, ДС), щербан великий (ВхДС).
Cirsium serrulatum (Bieb.) Fischerосот пилчастий; осот дрібнопилчастий (Ру), осот пилкастий (Мл), осот пильчастий (Сл); будяк (Ср, Ян4, СлСТ, СЛ).
Cirsium setosum (Willd.) Bieb. [≈Cirsium arvense (L.) Scop.]осот щетинястий; осот щетинистий (Оп).
Cirsium sublaniflorum Soják [≈Cirsium laniflorum (Bieb.) Fischer]осот напіввовнистоцвітий; осот майже шерстистоквітковий (Оп).
Cirsium tauricum Soják [≈Cirsium laniflorum (Bieb.) Fischer]осот кримський (Оп).
Cirsium ucrainicum Besser ex DC.осот український (Оп).
Cirsium vulgare (Savi) Ten. ** (Cirsium lanceolatum (L.) Scop., non Hill.)осот звичайний (Оп), осот ланцетолистий (Ру); бодлак ланцетолистий (Вх1), дід (Сл; Рг1, Ln, Пс, Вх7, Ум, Ян2, Ів, MkСД, СТ, ПД, ВЛ), осот ланцетоватий (Мл); бодак (Гб, Кч, КобДС, БО), бодяк (Ан, Мн2СД, СЛ), будєк (КобГЦ), будяк (Ln, ОсСТ, ВЛ), будячок (ОсВЛ), госет (МсСТ), дід колючий (СлПС), дідовник (Рг1, Ум, Ян2, Ду, Ів, СлСД, СТ), дрябчак (Вл, Жл, Ум, Ду, Ів, СмПД), дядок (АнПС), колючки (МсСТ), куриця (АнСЛ), осет (Мс, КобСТ, БО), осот (МсСТ), ості (Гр, ДуГЦ), полошник (СлСЛ), терн свинячий (Жл), чортополох (АнСЛ).
Cirsium waldsteinii Rouyосот Вальдштайна, осот східнокарпатський; осот бідноцвітий (Ру), осот Вальдштейна (Оп); молочій гірський (КобГЦ).
Cirsium sp.байдрак (Вх7ДС), бодлак (Вх7БО), бодляк (Вх, MkПД, ДС), бодяк (MkПД), бодяк степовий (ГбВЛ), будяк (Mk), деди (Лс2ПЦ), колюк (Вх7БО), колючник (Вх7БО), коляк (Вх7ЛМ), колячина (Вх7ЛМ), осет (Ук, Он, ГбБО, ЛМ), осетий (Hz, ВхДС), ости (ШхГЦ).