Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 3 статті

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Cirsium arvense (L.) Scop.осот польовий (Мл, Сл, Ру, Оп); бод(л)ак осет (Вх1, Вх2), осот білоповстий (Сл); бидляк (МгЗК), бодак (Мг, КобБО, ЗК), бодача (МгЗК), бодяк (СлЗК), босятник (МгЗК), будак (СбДС, БО), будлак (СбДС), будяк (Сл, РмВЛ, ПЦ), будяк малоколючий (СбПД), будяк неколючий (СбСТ), бузятник (МгЗК), бузятник дрібний (СбЗК), бульляк (СбБУ), відьмине зілля (СмСД), восет (Вх, Mk, Он, ГбПД, ВЛ, ДС, БО), воситий (СбДС), востача (МгЗК), головатник (HlБУ), госет (ОсПД, ВЛ), дєд (РмПЦ), дзабри (ГдБО), драча (МгЗК), жабрій (СбЗК), жербій (Рг1, Пс, Жл, Ум, Ду, Ів, Mk), жибрій (Вл, Ум), живокіст (МгЗК), живокость (Ан, КрСД), жидник (МгЗК), капусник (АнПС), колюк (СмСЛ), колюхи (РмПЦ), колючка (Мг, СбСТ, ДС, ЗК), колючки (АнСЛ), колючник (МгЗК), коляк (МгЗК), коляча (МгЗК), колячка (МгЗК), колячник (МгЗК), колькавник (Гт, МгЗК), кулячки (СбДС), наголоватень (Ан, СмПС), наголоватки (Рг1, Жл, Ум, Ду, Ів, СмСД), ожидник (МгЗК), опсиґа (Вх7ЗК), осет (Сл, Mk, СмПД, БУ), осетень (Ощ, Mk, ТкаДС, ГЦ), осетий (Вх7, MkПД, ГЦ, ЗК), осетій (МгГЦ, ЗК), осетник (Вх7, Гт, МгЗК), осот (Рг1, Ср, Вл, Ан, Пс, Жл, Hl, Ян1, Ян2, Ян4, Сл, Mk, Ос, Рм, МгЗАГ), осот колючий (Сл, СбСД, СТ), осот красний (ЧнСЛ), осотик (АнСЛ), осотник (ГдБО), осоття (МгЗК), остача (МгЗК), остяк (МгЗК), осут (МгЗК), осятник (Вх7, Мг, МалЗК), осяшник (МгЗК), пуговник (АнСЛ), пуговник синій (АнСЛ), рипляк (МгЗК), рип’як (МгЗК), серпій (АнСЛ), серп-трава (АнСТ), серпуха польова (MkСТ), сікняк (МгГЦ, ЗК), сіровка (МгЗК), сітняк (МгЗК), татарник (Ан, Ln, MkСТ, СЛ), чортополох (СбСТ), шишатник (АнСЛ).
Cirsium incanum (S.G.Gmelin) Fischer [≈Cirsium arvense (L.) Scop.]осот сивий (Ру, Оп).
Cirsium setosum (Willd.) Bieb. [≈Cirsium arvense (L.) Scop.]осот щетинястий; осот щетинистий (Оп).