Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 5 статей

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Consolida divaricata (Ledeb.) Schrödinger [≈Consolida regalis S.F.Gray subsp. paniculata (Host) Soó]сокирки́ розчепі́рені (Оп).
Consolida paniculata (Host) Schur [=Consolida regalis S.F.Gray subsp. paniculata (Host) Soó]сокирки́ волоти́сті (Ру, Оп).
Consolida regalis S.F.Grayсокирки́ польові́ (Сл, Ру, Оп; Рг1, Пс, Шм, Ум, Шс, ІвСТ); острі́жка польова́ (Вх1, Вх3, Вх6, Мл); барвінок (АнСТ), васи́льки рога́ті (Ан, Шс, ДуСТ, СЛ), вода синя (ОсВЛ), ву́шка за́ячі (Ів), гвоздики (АнПД), голубець (АнСЛ), гостру́шки (Ум, Ів), живокост(ь) (Ln, ШсСТ), зайчук (АнСЛ), квіточки́ руса́льнії (RsВЛ), козелки (Ан), козельці (ОсВЛ), козе́(є́)нька (Вх7, СмПС, СЯ), козлики (Ан, Mj, СмПС), козличка (АнВЛ), козьолки (Рг1, Пс), коник (АнСТ), ко́ники соро́чі (Вх, ДуДС), коса́рики (Вх, Ан, Ду, Ів, Сл, ОсПД, ВЛ), косарки́ (Жл), коси́льки́ (Вх, ЖлВЛ), коси́рки (Ан, Ів, Сл, Лс1, ОсСД, ПД), лапки́ соро́чі (Во, Gs, Вх3, Вх7ДС, БО), мандрі́єц (Вх7БО), но́сики комаро́(е)ві (Рг1, Ан, Пс, Жл, Мн2, Ду, Ів, MkПД), остріжка (Сл), острожа (АнСТ), острожки полеві (Во), остру́шки (Гр), сапожки (АнПД), сенець (ОсВЛ), серпики (ОсПД), серпоріз (ОсПЦ), синеньке (MkПД), синьоцвіт (СмГЦ), сікирки (АнСТ), сокирки́ (Ав, Чн, Нв, Вх, Рг1, Ср, Вл, Ан, Ln, Пс, Мн2, Вх1, Вх7, Кр, Mj, Ян1, Ян2, Ян3, Ів, Сл, Mk, Ос, Мс, ГбЗАГ), сокирки житні (ОсПС), сокирки посівні (Км), сокирки синенькі (ОсВЛ), соро́ка (Вх7ДС), сор(о)кола́б (Вх7, КмЗК), сплюх (МлВЛ), стружка (СлВЛ), тоя польова (ОсВЛ), у́шки за́ячі (АнПД), цоркола́(б) (Вх7, КмЗК), цукорки (МлДС), череви́чки (Ан, Ів, СлПС), череви́чки зозу́лині (Ан, Ів, СмСТ), чобітки́ Бо́жі (Вх7ЗК), чорколаб (Км).
Consolida regalis S.F.Gray subsp. paniculata (Host) Soóсокирки́ польові́ волоти́сті.
Consolida regalis S.F.Gray subsp. regalisсокирки́ польові́ типо́ві.