Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 1 статтю
Запропонувати свій переклад для «datura stramonium»
Шукати «datura stramonium» на інших ресурсах:

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Datura stramonium L.дурма́н звича́йний (Сл, Ру, Оп); ди́вдерев звича́йний (Вх1, Вх2, Вх6, Мл); ака́цник (МгЗК), амбро́зія (МгЗК), бидля́к (МгЗК), біждерево (СмДС), бізьдерево (ВхВЛ), білу́н (Жл, Mk, См, МсСТ, ПС), біс-дерево (Вх, Шк, Пс, Вх7, СмВЛ, ДС), біси́на́ (Дз, МсСТ, ПД), бі́шене зі́лля(є) (Км, СбДС), бле́кот (Зл, РмПЦ), бликота́ (Мс, СбСТ, ПД), блихи́ цига́нські (МгЗК), бода́к (МгЗК), бодя́к (Ан, Tl, Мс, МгСТ, ЗК), Боже дерев(к)о (Mk, ГбЛМ), боли́голо́в (Шк, Жл, Mk, См, Мс, МгСТ, ЗК), боли́голова (Шк, Mk, СмСТ), будє́к (СбГЦ), будля́к (МгЗК), будя́к (Ум, Ів, Ос, См, Мг, СбСД, ПД, ДС, ЗК), будя́к колю́чий (СбПД), буждерево (Mk), бузьде́рево (Вх, Вх1, MkВЛ), буля́к (СбДС), водоп’ян (АнСЛ), гапки́ (Вс), гломуша (Ан), головоло́м (МсСТ), девдерево (HzГЛ), денде́ра (Пс, Мн, Вх7, Rs, Дб, Mk, СбСТ, ПД, ВЛ, ПЦ), денде́ре́во (Gs, Вх7, MjПД, ДС, БУ), деревій (СлПД), дзьоба́чка (МгЗК), ди́вде(и)р (Вх, Вл, Вх6, Сл, Mk, СбВЛ, ДС), ди́вдерев (Нв, Вх, Жл, Вх3, Ум, Сл, MkПД, ВЛ, ДС), ди́вде́рево (Гв, Во, Вх, Рг1, Ан, Gs, Жл, Mj, Ян2, Ів, Сл, Mk, Ос, СбСД, ПД, ВЛ, ДС), дивдерина (ОсВЛ), ди́вдур (Вх6, Вх7ВЛ), дивздирив (СлСД), дивина (Рг1), дивур (Км), ди́нде́рево (Гв, Вх, Жл, Вх1, Вх7, Гр, ОсВЛ, ДС), диндир (Сл, ОсВЛ), дур (Вх7ПЦ), дур-зі́лля(є) (Вх, Пс, Жл, Вх1, Вх6, Сл, Mk, Ва, Ос, Ук, Мс, Мг, СбСД, СТ, ВЛ, ДС, ГЦ, ЗК), дур смердячий (Км), дури́голова (МсСТ), дури́ло (Мн2, Mk, Мг, СбСД, ПД, ЗК), дури́ця (МсСТ), дурі́(и́)йка (Км, Бк, См, СбПД, БУ), дуріля (ОсСД), дур-калюх (Км), дурма́л (ПчЗК), дурма́н (Во, Чн, Рг1, Ср, Ln, Жл, Мн2, Вх1, Вх6, Hl, Кр, Ум, Шс2, Гр, Ян3, Сл, Mk, Ос, Ук, Рм, Мс, Гб, Мг, СбЗАГ), дурман білий (СбПД), дурма́н колю́чий (МсСТ), дурма́нь (ПчЗК), дурна́ трава́ (МгЗК), дурне́ зі́ллє (СбПД), дурниш(ч)ник (Tl, См, МгСЛ, ЗК), дурноп’я́н (Рг1, Ан, Tl, Mj, Ів, См, СбСД, ПС), дурпан (Мн), жабрій (ГбЛМ), їжаки́ (МсСТ), кабани (СлПС), кабанці (СлСД), ки́лавник (СбЗК), колюк (СмСД), колю́ка(и́) (Рг1, Ан, Жл, Кр, Mk, СбСД, СТ, ГЦ), колюки-яблука (Ан), колю́ха(и́) (Км, СбСТ), колю́чка(и́) (Мс, Мг, СбСТ, ДС, ЗК), колючки великі (ОсПС), колю́чник (МгЗК), коля́йка (МгЗК), коля́чка (МгЗК), колячни́к (МгЗК), корінки (Mj), коро́бочки (МсСТ), коровиця (MkПД), коровки́ (Ан, Ос, СбСД, ПД, СЛ), коровля́к колю́чий (СбПД), коровник (СлПС), коров’я́к(и́) (Ав, Вл, Ln, Жл, Вх1, Ум, Ян3, Ів, Сл, Mk, Ос, См, Мс, СбСД, СТ, ПД, ВЛ), корольки́ (СбДС), корюки (Ан), коструба́йло (МгЗК), кулю́х (СбПЗ), лопки (Ан), люлю́к (МсСТ), мандрагу́ля (МгЗК), матриґа́н (Гб2ГЦ), насі́ння сви́нське (Вх7ВЛ), немиця (LnСТ), ненави́сник (ГдБО), ними́ця (СбПЗ), німи́ця (Рг1, Го2, Mj, Ум, Ду, Ів, Mk, Мч, Мо, Ук, Мс, МгСД, СТ, ПД, ВЛ, ЗК), огірки́ бі́шені (Ан, Ln, МгСТ, СЛ, ЗК), огірки п’яні (АнСЛ), о́гурок ди́кий (МгЗК), отра́ва (МсСТ), папри́ка ди́ка (Вх7ЗК), пу́кавка (СбДС), репа́х (РмПЦ), реп’я́х (СбДС), рипляки́ (СбБУ), ріпля́к (МгЗК), рост(о)ропша (Mk, СмПД), сви́нки́ (Мс, МгСТ, ЗК), сікня́к ди́кий (МгЗК), скажени́на (МсСТ), страхополо́х (СбВЛ), ти(н)дара (Mk, Км), хвилівник (СмВЛ), хвіливник (Сл), червишник (ОсПС), чорто́поло́х (Mk, Рм, МгПД, ВЛ, ЗК), чуде́й (СбГЦ), чудофа́й (Вх7, Мг, СбДС, ЗК), шалей (Км), я́блука колю́чі (Км, СбСД), яд (МсСТ), яду́ха (МсСТ).