Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 60 статей
Запропонувати свій переклад для «dianthus»
Шукати «dianthus» на інших ресурсах:

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Dianthus L.гвоздики (Сл, Ру; Ум, Ів, Гб, Гб2ВЛ, ДС, ГЦ, ЛМ); гвоздика (Оп; Лч, Ів, Сл, Ук, РмВЛ, ПЦ), звоздик (Вх2; Вх, ЖлДС), звоздики (Вх3).
Dianthus andrzejowskianus (Zapal .) Kulcz. [=Dianthus capitatus Balbis ex DC. subsp. andrzejowskianus Zapal .]гвоздики Анджейовського; гвоздика Андржійовського (Оп), гвоздики Андржеєвського (Ру).
Dianthus arenarius L.гвоздики піскові (Сл); гвоздик пісковий (Hl); гвіздик (См), гвоздики польові (Ан), мило дике (LnСТ), трав’янець (Шк), щітка (АнПС).
Dianthus arenarius L. subsp. pseudoserotinus (Bl ocki) Tutinгвоздики піскові несправжньопізні.
Dianthus arenarius L. subsp. pseudosquarrosus (Novák) Kleopowгвоздики піскові несправжньовідстовбурчені.
Dianthus armeria L.гвоздики пучкуваті (Сл); гвоздик пучковатий (Мл), гвоздика армерійовидна (Оп), гвоздики армерієвидні (Ру), звоздик мохнатий (Вх1); гвоздичка (ОсПД), типець (MkВЛ).
Dianthus barbatus L.гвоздики бородаті; гвоздик бородатий (Вх6, Мл), гвоздика бородчата (Оп), гвоздики бородчасті (Ру), звоздик бородатий (Вх1), каштанчики (Сл; Mk, СмСД); гвоздик (HlБУ), гвоздика (Сл), гвоздика турецька (КриСТ), гвоздички (ОсВЛ), звоздик (ШхГЦ), зірка ряба (MkПД), зірки (Сл), каштанці (Ан, Ів), каштанчик (Рг1, Лч, Ан, Пс, Жл, Ду, Ів), курчак (Сл), тирлич (ПокВЛ).
Dianthus barbatus L. subsp. barbatusгвоздики бородаті типові.
Dianthus barbatus L. subsp. compactus (Kit.) Heuffelгвоздики бородаті купчасті; заря (КобГЦ).
Dianthus bessarabicus Klokovгвоздики бессарабські (Ру); гвоздика бесарабська (Оп).
Dianthus borbasii Vandasгвоздики Борбаша (Ру); гвоздика Борбаша (Оп), гвоздики темночервоні (Сл); пропуск (ОсСД), смілка (ОсСД).
Dianthus borbasii Vandas subsp. borbasiiгвоздики Борбаша типові.
Dianthus borbasii Vandas subsp. capitellatus (Klokov) Tutinгвоздики Борбаша дрібноголівчасті.
Dianthus caesius Sm. = Dianthus gratianopolitanus Vill.
Dianthus campestris Bieb.гвоздики польові (Сл, Ру); гвоздик полевий (Мл), гвоздика польова (Оп; ШсСТ); зірочки (Ср, Шс, Ян3СТ), перепльотщик (СлСЛ).
Dianthus capitatus Balbis ex DC.гвоздики голівчасті (Сл); гвоздик головатий (Мл), гвоздика головчаста (Оп); вольчук (АнСТ), гвоздики (Сл), гвоздики польові (Ан, КрСД), зазубрень (АнСЛ).
Dianthus capitatus Balbis ex DC. subsp. andrzejowskianus Zapal .гвоздики голівчасті Анджейовського.
Dianthus capitatus Balbis ex DC. subsp. capitatusгвоздики голівчасті типові.
Dianthus capitellatus Klokov [=Dianthus borbasii Vandas subsp. capitellatus (Klokov) Tutin]гвоздики дрібноголівчасті (Ру); гвоздика дрібноголовчаста (Оп).
Dianthus carbonatus Klokovгвоздики вугільні (Ру); гвоздика вугільна (Оп).
Dianthus carpaticus Wol oszczak [≈Dianthus carthusianorum L.]гвоздики карпатські (Ру); гвоздика карпатська (Оп).
Dianthus carthusianorum L.гвоздики картузійські (Сл); гвоздик картузик (Вх6, Мл), гвоздика картузіанська (Оп), звоздик картузик (Вх1); гвоздик (НвДС), гвоздик польовий (HlБУ), гвозди(ч)ки польові (Рг1, Ан, Пс), зірки (СлПС), сльозки Богові (Сл), смі(о)лка (Ан), трав’янець (Рг1, Пс, MkПД), чорнобривці польові (Пс).
Dianthus caryophyllus L.гвоздики садові (Сл, Ру); гвоздик городні(и)й (Во, Вх6, Мл), гвоздика садова (Оп), звоздик городний (Вх1, Вх2); гвоздик (Mk), гвоздик садовий (HlБУ), гвоздики душисті (Рг1), гвоздики польові (Ів, СлВЛ), ґарофлі (Гб2ГЦ), ґудзічки (МлДС), звоздика (Гб2ГЦ), звоздуни (Гб2ГЦ), зірки (Ум, Ів, СлВЛ), зірочки (Ів, СмПД), клінчики (ГбЛМ), коїшори (Гб2ГЦ), кулішорик (Гб2ГЦ), трав’янець (Лч, Жл, Ду, Сл).
Dianthus chinensis L.гвоздики китайські (Сл, Ру); гвоздика китайська (Оп); гвоздик хінський (Мл), каштанці (Ан, Ів), каштанчики (Ан, Ів).
Dianthus collinus Waldst. & Kit.гвоздики пагорбові; гвоздики горбові (Сл); красавочка (Ан, Кр).
Dianthus collinus Waldst. & Kit. subsp. glabriusculus (Kit.) Thaiszгвоздики пагорбові оголені.
Dianthus commutatus (Zapal .) Klokov [≈Dianthus carthusianorum L.]гвоздики змінені (Ру); гвоздика змінена (Оп).
Dianthus compactus Kit. [=Dianthus barbatus L. subsp. compactus (Kit.) Heuffel]гвоздики купчасті; гвоздика скупчена (Оп), гвоздики скупчені (Ру).
Dianthus deltoides L.гвоздики крапчасті; гвоздик рябий (Вх6), гвоздик сорокатий (Мл), гвоздика дельтовидна (Оп), гвоздики дельтовидні (Ру), гвоздики рябі (Сл), звоздик рябий (Вх1); гвоздики польові (Ан, Ів, СмПД), гвоздичка (ОсПД, ВЛ), зірки (Ум, Ів), зірочки (СмПД), кочетки (Ан, КрСД, СЛ), кров чоловіча (АнСЛ), линок (Нв, СмСД, ВЛ), ольмик (Нв, ЖлВЛ), повісник (АнПС), сльозки (АнПС), смілка (Ан, СмПЦ, ДС), смолка (Ан, СлПЦ), трав’янець (Жл), трав’янка (Ук, СмПД), чеснок (АнСЛ).
Dianthus eugeniae Kleopowгвоздики ’Ївги; гвоздика Ївги (Оп), гвоздики Євгенії (Ру).
Dianthus fischeri Sprengelгвоздики Фішера (Ру); гвоздика Фішера (Оп).
Dianthus glabriusculus (Kit.) Borbás [=Dianthus collinus Waldst. & Kit. subsp. glabriusculus (Kit.) Thaisz]гвоздики оголені; гвоздика голувата (Оп).
Dianthus gratianopolitanus Vill. ** (Dianthus caesius Sm.)гвоздики сизі; гвоздика граціонополітанська (Оп), гвоздика сиза (Оп).
Dianthus guttatus Bieb.гвоздики плямисті (Ру); гвоздика краплиста (Оп).
Dianthus humilis Willd. ex Ledeb.гвоздики низькі (Ру); гвоздик приземкуватий (Мл), гвоздика низька (Оп), гвоздики приземкуваті (Сл).
Dianthus hypanicus Andrz.гвоздики південнобузькі; гвоздика прибузька (Оп), гвоздики бузькі (Ру).
Dianthus lanceolatus Steven ex Reichenb.гвоздики ланцетні (Ру); гвоздика ланцетна (Оп).
Dianthus maeoticus Klokov [≈Dianthus pallidiflorus Ser.]гвоздики приазовські; гвоздика азовська (Оп).
Dianthus marschallii Schischkinгвоздики Маршалла (Ру); гвоздика Маршалова (Оп).
Dianthus membranaceus Borbásгвоздики перетинчасті (Ру); гвоздика перетинчаста (Оп); гвоздичка (ОсПД), зіля від панії (ОсСД).
Dianthus pallidiflorus Ser.гвоздики бліді; гвоздики азовські (Ру); смі(о)лка (Ан).
Dianthus platyodon Klokovгвоздики плоскозубчасті; гвоздика плоскозуба (Оп), гвоздики плоскозубі (Ру); гвоздики польові (Ан), смі(о)лка (Ан), цвінтурія (СлПЦ), цибуля польова (Ан, Шс2СТ, СЛ).
Dianthus polonicus Zapal . [≈Dianthus carthusianorum L.]гвоздики польські (Ру); гвоздика польська (Оп).
Dianthus pseudarmeria Bieb.гвоздики несправжньопучкуваті; гвоздика несправжньоармерійовидна (Оп), гвоздики несправжньоармерієвидні (Ру).
Dianthus pseudobarbatus Besser ex Ledeb. [=Dianthus trifasciculatus Kit. subsp. pseudobarbatus (Schmalh.) Jalas]гвоздики несправжньобородаті; гвоздика несправжньобородата (Оп).
Dianthus pseudoserotinus Bl ocki [=Dianthus arenarius L. subsp. pseudoserotinus (Bl ocki) Tutin]гвоздики несправжньопізні; гвоздика несправжньопізня (Оп).
Dianthus pseudosquarrosus Novák [=Dianthus arenarius L. subsp. pseudosquarrosus (Novák) Kleopow]гвоздики несправжньовідстовбурчені (Ру); гвоздика несправжньорозчепірена (Оп).
Dianthus rigidus Bieb.гвоздики жорсткі; гвоздика жорстка (Оп).
Dianthus serotinus Waldst. & Kit.гвоздики пізні (Ру); гвоздика пізня (Оп).
Dianthus speciosus Reichenb. [≈Dianthus superbus L. subsp. alpestris Kablik ex Čelak.]гвоздики гарні (Ру); гвоздика гарна (Оп).
Dianthus spiculifolius Schurгвоздики загостренолисті; гвоздика гостролиста (Оп).
Dianthus squarrosus Bieb.гвоздики відстовбурчені (Ру); гвоздика розчепірена (Оп).
Dianthus stenocalyx Juz. [=Dianthus superbus L. subsp. stenocalyx (Trautv. ex Juz.) Kleopow]гвоздики вузькочашечкові; гвоздика стиснуточашечна (Оп), гвоздики стиснуточашечні (Ру).
Dianthus superbus L.гвоздики пишні; гвоздик розкішний (Мл), гвоздик стріпчастий (Вх6), гвоздики гордовиті (Ру), гвоздики розкішні (Сл), звоздик стріпчатий (Вх1); вовнянка (СмСД), гвоздики польові (Ан), крутовежа (Шх, ДуГЦ), молочко дамське (СлСЛ), овес (АнСД).
Dianthus superbus L. subsp. alpestris Kablik ex Čelak.гвоздики пишні альпійські.
Dianthus superbus L. subsp. stenocalyx (Trautv. ex Juz.) Kleopowгвоздики пишні вузькочашечкові.
Dianthus trifasciculatus Kit.гвоздики трипучкові.
Dianthus trifasciculatus Kit. subsp. pseudobarbatus (Schmalh.) Jalasгвоздики трипучкові несправжньобородаті.
Dianthus versicolor Fischer ex Linkгвоздики різнобарвні; гвоздики різноколірні (Ру).
Dianthus sp.вуздики (СлСТ), гвіздик (Лч, Сл), гвіздок (Сл), гвоздик (Гв, Вх, Жл, Ум, Ду, Сл, Mk, ГбПД, ВЛ, ПЗ), гоздички (ГбДС), гуздіка (Лс2ПЦ), звуздічки (БкБУ), зірочки (Ан, Ів, СлСЛ), зорі (Ан), купчак (Дб, МоПД), повняки (Лс1СД), смилка (СлПС), тернє песє (Вх7БО), филенщики (Пс, Жл).