Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 5 статей
Запропонувати свій переклад для «dracocephalum»
Шукати «dracocephalum» на інших ресурсах:

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Dracocephalum L.ма́точник (Сл); змієголо́вник (Ру, Оп; Ук); синявка (Шм2).
Dracocephalum austriacum L.ма́точник австрі́йський (Сл); змієголо́вник австрі́йський (Мл, Ру, Оп).
Dracocephalum moldavica L.ма́точник горо́дній (Сл); змієголо́вник молда́вський (Мл, Ру, Оп); голова смоча (Mk), змієголовник (HlБУ), кади́ло (Ду, СмПД), ма́точник (Чн, Ln, Жл, Гр, Ян3, Ду, Mk, ОсСТ, ПД, ВЛ, СЛ), ма́тошни́к (Ср, Ан, Жл, Ів, Сл, СмСТ, ПД), меді(о)вни́к (Рг1, Пс, Ду, СмПД), медовик (Ан, СмПД), медо́вка (Ум, Ду), мелісса турецька (Мл), мир-зілля (СмБУ), ногтик (АнВЛ), синявка (КриСТ).
Dracocephalum ruyschiana L.ма́точник вузьколи́стий, мир-зі́лля (Сл; Рг1, Пс, Жл, Мн, Hl, Ян2, Ду, Mk, СмСД, ПД, БУ); гадни́к цілоли́стний (Вх1; Жл), змієголо́вник Рю́йша (Ру, Оп), змієголо́вник шве́дський (Мл); кудрявець (ОсПЦ), обморочник жіночий (АнСД), синеворот (АнСЛ), синявка (СмСД), чистик головний (АнПС).
Dracocephalum thymiflorum L.ма́точник чебреце́вий; змієголо́вник чебреце́вий (Ру, Оп), ма́точник чебрецюва́тий (Сл); голова гадюча (СлСД), зябра (АнСЛ), коловатики (АнСЛ), маточник городній (Ан, Кр, СлСД), медівник (СмПЛ), медовка (См), м’ядовик (См), синявка (Сл).