Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 1 статтю
Запропонувати свій переклад для «dryopteris filix-mas»
Шукати «dryopteris filix-mas» на інших ресурсах:

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Dryopteris filix-mas (L.) Schottщи́тник чолові́чий (Ру, Оп), чолові́ча па́пороть (Ру, Оп; Ос, СбВЛ, ДС, ЗК); па́пороть гли́сник (Вх1, Вх2, Вх6, Мл, Сл); блошник (Км), борода́ чо́ртова (Ос, СбПД, ВЛ), брониця (Км), глис(т)ни́к (Во, Ос, Гт, СмСД, ДС, ЗК), золотник (АнСД), іва́нове зі́лля (Км, СбСТ), кочедижник (См), кочетижник (ЧнСЛ), крова́вник (СбПД), маточ(ш)ник (Ан, Ян2, Сл, Mk, ОсСД, ВЛ), орля́к (См, СбСД, СЛ), панна-баба (RsВЛ), папарать глуха (См), папарать завойова (См), папора (HlБУ), папорка (Км), па́порок (Км, СбСТ), папорот(ин)а (Км), па́поротник (Ln, Mk, Ос, Ук, Рм, МгЗАГ), па́поротниця (Во, Жл), папоротянка (Км), па́пороть (Ав, Чн, Вл, Ln, Ум, Rs, Шх, Ду, Ів, Сл, Mk, Ос, Ук, Рм, Пч, Гб, МгЗАГ), папороть велика (Мн2СД), папороть глуха (Км), папороть завойова (Км), папороть корчова (См), папороть лісова (См), папороть одностебла (См), папороть правдива (ОсВЛ), папороть самча (ОсЛМ), папороть справжня (ОсВЛ), па́пороть чо́рна (Ос, СбСД, ПС), папороть шовкова (См), па́пороть шу́та (КобГЦ), папорох (См), па́пороч (СмСД), па́порть (СбДС), папрадь (См), перичка (Км), пра́пор (Гр), ребро́ чо́ртове (СбВЛ), солоди́ця лісова́ (СбСТ), сорокозуб (АнСД), щи́тник (СбСЛ).