Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 32 статті
Запропонувати свій переклад для «epilobium»
Шукати «epilobium» на інших ресурсах:

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Chamaenerion Seguier = Epilobium L. pro parte.
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. = Epilobium angustifolium L.
Chamaenerion dodonaei (Vill.) Schur = Epilobium dodonaei Vill.
Chamaerion (Rafin.) Rafin. [=Epilobium L. pro parte]іва́н-ча́й (Оп); хамене́рій (Ру), хамерій (Оп).
Chamaerion angustifolium (L.) J.Holub [=Epilobium angustifolium L.]іва́н-ча́й звича́йний; хамене́рій вузьколи́стий (Ру), хамерій вузьколистий (Оп).
Chamaerion dodonaei (Vill.) J.Holub [=Epilobium dodonaei Vill.]іва́н-ча́й розма(й)риноли́стий; хамене́рій Додоне́я (Ру), хамерій Додонея (Оп).
Epilobium L.зніт (Вх2, Вх3, Сл, Ру, Оп; Ук).
Epilobium adenocaulon Hausskn.зніт зало́зистий; зніт залозистосте́блий (Ру), зніт залозистостебловий (Оп).
Epilobium alpestre (Jacq.) Krockerзніт кільча́стий; зніт приальпійський (Оп), зніт тригра́нний (Ру).
Epilobium alsinifolium Vill.зніт мокричниколи́стий; зніт алсинолистий (Оп), зніт мокричноли́стий (Ру).
Epilobium anagallidifolium Lam.зніт дрібноли́стий; зніт альпі́йський (Ру), зніт курячоочковий (Оп).
Epilobium angustifolium L. ** (Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.)зніт вузьколи́стий (Мл, Сл; Mk), іва́н-ча́й (Рг1, Ln, Пс, Жл, Мн, Ук, Мг, Дми, КобЗАГ); зніт узколистий (Вх1, Вх2, Вх6); бесіт (Нв, Вх1ГЦ), босятина́ (МгЗК), босятни́к (МгЗК), вербі́вка (Мг, КобГЦ, ЗК), вербли́чка (МгЗК), верболіз (ОсПД), густівни́к (МгЗК), димни́к (КобГЦ), дівчаче зілля (ОсПД), дремуха (Tl), жнитий (ОсВЛ), залізняк (ОсПД), зітильник (Mj), зніт (ДмиДС), зніти́йник хло́пський (Нв, ДуВЛ), зніти́льник хлопський (Вх7ВЛ), знітинник (TlГЛ), знітинник дівчачий (ОсПД), знітійник (Вх1), іванко́ (МгЗК), іва́нова трава́ (МгЗК), іван-трава (СмПД), ке́прій (КобГЦ), ки́пець (МгЗК), ки́пра (МгГЦ), ки́пре́й (Чн, Рг1, Ln, Пс, Жл, Мн, MjПД, СЛ), ки́прик (Сн, МгГЦ, ЗК), ки́прі (МгГЦ, ЗК), ки́прі́й (Сн, МгГЦ, ЗК), ки́рпиця (МгЗК), ки́рпиць (МгЗК), ку́прик (МгЗК), льон ди́кий (Ан, ІвПД), льоно́к (Ан, Ів, МгПД, ЗК), мали́нник (МгЗК), ницалоза (АнПС), ниц(е)лоза (ОсВЛ), первоцвіточник красний (ОсПД), плаку́н (Ан, Ів, Сл, СмСД, СЛ), рак (АнСЛ), розвивач (См), розсіва́ч (МлВЛ), рубанець (ОсСД), сирня́чка (МгЗК), сісильник (MkПД), те́рлич (См, МгВЛ, ЗК), хвоста́ч (Mk, МгПД, ЗК), ценцелія (НвЛМ), чай-іван (TlСД), червоне зілля (ОсПД), ю́рик (МгЗК).
Epilobium ciliatum Rafin.зніт війча́стий.
Epilobium collinum C.C.Gmelinзніт па́горбовий (Ру, Оп).
Epilobium dodonaei Vill. ** (Chamaenerion dodonaei (Vill.) Schur)зніт розма(й)риноли́стий.
Epilobium dominii M.Popov [≈Epilobium adenocaulon Hausskn.]зніт До́міна (Ру, Оп).
Epilobium hirsutum L.зніт шорстки́й (Ру, Оп); зніт косматий (Вх1), зніт мохна́тий (Мл), зніт шерстки́й (Сл); жидра (КрСД), зілля від болю голови (ОсВЛ), зітельник чоловічий (ОсПД), знітильник бабський (СлПД), знітинник хлопчачий (ОсПД), золототисячник (ОсПД), кипрей (Ln, Кр, ШсСД, СТ), розщеп (АнСЛ), снитник дівоцький (ОсВЛ), сплю́х (ПчЗК), сплю́шник (ПчЗК), хлопчаче зілля (ОсПД).
Epilobium lamyi F.W.Schultz [=Epilobium tetragonum L. subsp. lamyi (F.W.Schultz) Nyman]зніт Лямі́; зніт Ламі́ (Ру, Оп).
Epilobium lanceolatum Sebastiani & Mauriзніт ланцетоли́стий (Оп).
Epilobium montanum L.зніт гірськи́й (Вх1, Мл, Сл, Ру, Оп); брито́к (Ан, Ян2СД), надошник польовий (GsДС), реміжа (TlВЛ), різак (СлПЦ), студник (ОсПД).
Epilobium nervosum Boiss. & Buhse [=Epilobium roseum Schreber subsp. subsessile (Boiss.) P.H.Raven]зніт жилкува́тий (Ру, Оп).
Epilobium nutans F.W.Schmidtзніт пони́клий (Ру, Оп).
Epilobium obscurum Schreberзніт те́мний (Ру, Оп); зніт ріщастий (Вх1).
Epilobium palustre L.зніт боло́тяний (Сл); зніт баго́нний (Мл), зніт боло́тний (Ру, Оп); зніт(и́льник) діво́чий (Нв, Вх7, ДуВЛ), кійло (ОсПЦ), черв’як-трава (АнСЛ).
Epilobium parviflorum Schreberзніт дрібноцві́тий (Мл, Сл); зніт дрібноквітко́вий (Ру, Оп); одкасник (ОсВЛ), сахват-трава (ОсВЛ).
Epilobium pseudorubescens A.K.Skvortsovзніт несправжньочервонува́тий.
Epilobium roseum Schreberзніт роже́вий (Мл, Сл, Ру, Оп); вербичка (HlБУ).
Epilobium roseum Schreber subsp. subsessile (Boiss.) P.H.Ravenзніт роже́вий короткочерешко́вий.
Epilobium tetragonum L.зніт чотиригра́нний (Мл, Сл, Ру, Оп); верблю́дка (ВхДС), зітельник чоловічий (ОсПД), іван-зілля (ОсСД), кипрей (Шс2СТ), росадка (ОсСД).
Epilobium tetragonum L. subsp. lamyi (F.W.Schultz) Nymanзніт чотиригра́нний Лямі́.
Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonumзніт чотиригра́нний типо́вий.
Epilobium sp.ваньдзіллє (ОнБО).